Michelle Jangmyr och Lisa Palm.

Livsviktig politik att förbättra transpersoners livsvillkor

2016-03-31 | Lisa Palm , Michelle Jangmyr padlock

OPINION

”Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det så är våldet ständigt närvarande i transpersoners vardag, antingen genom våld eller hot om våld. För Feministiskt initiativ är detta en prioriterad fråga där vi tagit ett samlat grepp kring våldsfrågan”, skriver Michelle Jangmyr och Lisa Palm med anledning av Transgender Day of Visibility, i dag 31 mars.

Lisa Palm, kommunfullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ (Fi) i Stockholm

Michelle Jangmyr gruppledare för Fi Södermalms stadsdelsnämnd

I dag är det Transgender Day of Visibility, dagen uppmärksammas årligen den 31 mars för att synliggöra den diskriminering som transpersoner utsätts för. För Feministiskt initiativ är det ett område där vi ser att politiken har halkat efter, mycket på grund av okunskap men också för att det som berör transpersoner görs till icke-frågor och helt enkelt inte prioriteras. Detta trots att vi gång på gång i rapporter och medierna kan läsa att det handlar om människors existensberättigande.

Ohälsotalen bland unga hbtq-personer och särskilt transpersoner är alarmerande. Var tredje ung transperson har någon gång försökt eller funderat på att begå självmord. Det är inte konstigt med tanke på vilka ideal och normer vi växer upp med. Stereotypa föreställningar om kön bidrar till att icke-binära transpersoner hamnar i kläm i de system som är anpassat efter en tvåkönsnorm. I Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors rapport ”Hon, Han, Hen” lyfts särskilt behovet av trygga rum som ger unga transpersoner en god vardag, en vardag utan våld och hot om våld. Vi behöver motverka den psykiska ohälsan och investera i människors välmående för att förebygga det våld som transpersoner utsätts för.

Feministiskt initiativ i Stockholm stad arbetar fokuserat för att förbättra situationen för unga transpersoner i vardagen. Transfobin motverkas inte med en politisk åtgärd, utan kräver ett helhetsgrepp på alla politikens områden. Förutom att en rad olika förslag och åtgärder har lagts fram så är det första gången som ”transpersoner” ens nämns som begrepp i Stockholms stads budget. Det är en framgång i sig att synliggöra en utsatt grupp.

Vad som skapar psykisk ohälsa är till stor del bemötandet inom olika delar av samhällets olika instanser. Just nu tas ett hbtq-program fram som ska vägleda stadens verksamheter i deras arbete med hbtq-frågor. Vi satsar särskilt på fler mötesplatser för hbtq-personer och på att fritidsledare och skolpersonal från förskolan ska utbildas inom genus och normkritik. Vi ser att det finns ett behov för hbtq-flyktingar med trygga boenden, därför ska staden undersöka möjligheterna att starta upp ett boende för hbtq-flyktingar. I Feministiskt initiativ ser vi också som nästa steg att säkra att HVB-hemmen är trygga för alla ensamkommande flyktingbarn, även hbtq-ungdomar.

Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det så är våldet ständigt närvarande i transpersoners vardag, antingen genom våld eller hot om våld. För Feministiskt initiativ är detta en prioriterad fråga där vi tagit ett samlat grepp kring våldsfrågan. För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott arbetar staden för att förstärka sina insatser mot diskriminering samt höja kompetensen i genus och normkritik. Det handlar också om att vi satsar på att de som arbetar med bemötandet av dem som utsatts för våld ska få mer kunskap kring transfrågor.

Trots att en rad åtgärder har genomförts i Stockholms stad genom den rödgrönrosa majoriteten är det mycket kvar att göra och vi i Feministiskt initiativ är långtifrån nöjda. Vi vet att vi bara är ett litet steg på vägen. Att var tredje ung transperson har övervägt att ta sitt liv är en nödsignal till politikerna. Du som ung transperson ska ha lika goda uppväxtvillkor som unga cispersoner. Det handlar om resursfördelning och att staden behöver arbeta för att skattemedel ska komma lika till del oavsett om du är cis eller trans. Vi måste fortsätta höja ambitionsnivåerna inom politiken när det gäller transpersoners vardag och livsvillkor, det är bokstavligen talat livsnödvändigt!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: