Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen.

Kvinnor med utomnordisk bakgrund är dubbelt osynliga i media

2016-03-08 | FemPers padlock

KULTUR/MEDIA

I dag lyfter Rättviseförmedlingen en av slutsatserna i sin stora mätning från 2015: Kvinnor med utomnordisk bakgrund är dubbelt osynliga i media.

– Medierna har en nyckelposition där de kan besluta sig för att aktivt bryta stereotyper och inkludera fler i sin bevakning, säger Rättviseförmedlingen ordförande Seher Yilmaz.

FAKTA/granskningen

Analysen innefattar 3400 slumpmässigt utvalda webbartiklar, jämnt fördelade över 16 svenska nyhetssajter. I studien ingår följande publikationer: Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Gefle Dagblad, Göteborgs Posten, Helsingborgs Dagblad, Jönköpingsposten, Nerikes Allehanda, Norrländska Socialdemokraten, Sveriges Radio (sr.se), Svenska Dagbladet, SVT (svt.se/nyheter), Sydsvenskan, Upsala Nya Tidning och Östersundsposten.

Läs även Rättviseförmedlingens stora granskning över vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia som kom i november 2015: Rättvisaren 2015.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-11-06 | Demokratiskt underskott i nyheterna bekräftas av ny studie


MER OM Rättviseförmedlingen.

Trots att utomnordiska kvinnor utgör nästan nio procent av Sveriges befolkning är deras synlighet i nyhetsmedia endast 2,5 procent. Det visar Rättviseförmedlingens senaste granskning av 3400 nyhetsartiklar från 2015.

– Vilka som syns och hörs i media påverkar vår bild av verkligheten och vilka som inkluderas i bilden av ”vi” i Sverige. När rasistiska strömningar får större inflytande i samhället är det viktigare än någonsin att ifrågasätta vilka som ständigt lämnas utanför bilden av ”oss”, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseföremedlingen.

Kvinnor med utomnordisk bakgrund är betydligt mer underrepresenterade än vad kvinnor i allmänhet är. Gruppen kvinnor borde synas dubbelt så ofta i media för att spegla samhället, medan gruppen kvinnor med utomnordisk bakgrund borde synas mer än tre gånger så ofta.

– Medierna har en nyckelposition där de kan besluta sig för att aktivt bryta stereotyper och inkludera fler i sin bevakning. De flesta journalister vill gärna skildra hela samhället, men för att nå dit är det tydligt att de behöver fundera ännu mer på vilkas historier som berättas och vilka som finns i deras nätverk idag, säger Seher Yilmaz.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: