Malin Nilsson, generalsekreterare, IKFF.

IKFF: ”Svensk vapenexport kränker kvinnors rättigheter”

2016-02-17 | Malin Nilsson padlock

OPINION

”Försäljningen av vapen till bland andra Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Indien, riskerar att få ödesdigra konsekvenser för kvinnor och flickor och strider mot kvinnokonventionen {CEDAW}”, skriver Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) som nu kräver att Sverige lever upp till sina åtaganden.

IKFF lämnar i dagarna in en skuggrapport till FN där vi kritiserar den svenska vapenexporten på flera punkter för att bryta mot Sveriges åtaganden inom kvinnokonventionen. Sveriges vapenexport riskerar bidra till genusrelaterat våld och andra kränkningar av kvinnors rättigheter.

Sverige exporterar vapen till Saudiarabien och andra länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter.

Vapenföretaget Saab har nyligen tecknat kontrakt med Förenade Arabemiraten (FAE) för att leverera en ny version av Saabs radarsystem Erieye. Erieye har tidigare exporterats till Saudiarabien. FAE och Saudiarabien har centrala roller i den pågående konflikten i Jemen, där omfattande attacker genomförts mot civila mål. Organisationer som Amnesty och Human Rights Watch har anklagat den saudiledda offensiven för krigsbrott.

Svenska människorättsorganisationer och medier har rapporterat att Erieye kan ha använts i saudiledda attacker i Jemen som haft civila och byggnader med förnödenheter som mål. Detta visar de klara och oacceptabla risker som kommer med vapenöverföringar till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter och annan internationell rätt.

Över 2 000 civila har dödats eller skadats under konflikten. Hela 80 procent av befolkningen i Jemen är i akut behov av humanitärt bistånd. Kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt på grund av tvångsförflyttningar, sexuellt våld, trafficking, bristande tillgång till hälso- och sjukvård inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, och bristande tillgång till hjälp för offer och överlevare.

Svenska vapen fortsätter att säljas till Indien medan våldet pågår i bland andra delstaten Manipur, där en väpnad konflikt pågått i decennier och krigslag tillämpats sedan 1958. Lagen har allvarliga konsekvenser för kvinnors mänskliga rättigheter.

Under perioden 2001-2010, exporterade Sverige vapen och militär utrustning till Indien med ett sammanlagt värde av mer än 3,8 miljarder kronor. Indien var den största köparen av svenska vapen i 2012.

I Manipur har indiska säkerhetsstyrkor visats vara ansvariga för utomrättsliga avrättningar, godtyckliga fängslanden och dålig behandling av människor i förvar. Väpnade grupper har också erkänt kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot civila däribland användning av sprängämnen och landminor, tvångsrekrytering av soldater, inklusive barn, och mord. Det har rapporterats om mord och våldtäkter av kvinnor och flickor utförda av den indiska armén under pistolhot, brott som förblir ostraffade till denna dag.

IKFF anser att ovan exempel tydligt visar på Sveriges bristande efterlevnad av kvinnokonventionen (CEDAW) och andra internationella instrument på grund av att den svenska tillståndsprövningen är inte tillräckligt transparent och effektiv för att förhindra vapenexport som kan användas för kränkningar av mänskliga rättigheter såsom genusrelaterat våld. Detta är i sig en brist på efterlevnad av Kvinnokonventionen (CEDAW).

Försäljningen av vapen till bland andra Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Indien, riskerar att få ödesdigra konsekvenser för kvinnor och flickor och strider mot CEDAW. Vi kräver att Sverige lever upp till sina åtaganden.

Av dessa skäl föreslår IKFF följande rekommendationer till Sverige:

  • Inför ett nytt svensk regelverk för svensk vapenexport som säkerställer rigorösa och transparenta bedömningar av de genusrelaterade konsekvenser som överföringar av vapen kan innebära.

  • Säkerställ ett det nya regelverket innebär ett stopp för exporttillstånd när det finns en risk för att vapnen kan användas för att begå eller underlätta genusrelaterat våld mot kvinnor eller där det pågår omfattande och/eller allvarliga kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter i landet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: