Nytt förslag ökar otryggheten för prövade människor på flykt

2016-02-12 | Sholeh Irani padlock

INRIKES

Utkastet till lagrådsremiss med kontroversiella förslag till begränsningar av asylrätten och möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige presenterades av regeringen igår. RFSL, Röda korset, FARR och TCO tillhör de organisationer som är skarpt kritiska och varnar för långtgående konsekvenser. Moderaterna tillhör de som anser att regeringens förslag inte är tillräckligt.

Regeringens syfte med förslaget är att ”minska antalet asylsökande till Sverige genom att under en begränsad tid anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå”. Lagändringsförslaget, om det går igenom i riksdagen, ska gälla i tre år. Förslagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015, meddelar regeringen.

Förslaget innebär sammanfattningsvis att tidsbegränsade uppehållstillstånd införs i stället för permanenta uppehållstillstånd för alla flyktingar och skyddsbehövande utom kvotflyktingar (omkring 2 000 personer per år).

Vid det första prövningstillfället ska de asylsökande som bedöms ha flyktingskäl få ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år. Övriga skyddsbehövande förvägras rätten till uppehållstillstånd. Alternativt skyddsbehövande ska beviljas ett uppehållstillstånd på ett år. Asylsökande som bedöms vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening, om de inte ansökt om asyl senast den 24 november 2015.


Långtgående konsekvenser

Folkkampanjen för asylrätt tillhör de som reagerat:

”I dag la regeringens fram sitt förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening. Vad de föreslår är i klartext att splittra tusentals familjer, öka otryggheten för redan hårt prövade flyktingar samt försvåra integrationen. Förslagen kommer även – om riksdagen röstar igenom dem – leda till att fler dör på Medelhavet. Vi är oerhört besvikna, men lagförslaget går fortfarande att stoppa! Hjälp oss att samla in namn till uppropet – låt oss visa riksdagen att vi är många som kräver en annan politik!”

Även TCO uttrycker skarp kritik till de nya åtgärderna och konsekvenserna de kommer få för arbetsmarknaden, rapporterar Dagens industri(DI):

– Möjligheterna att delta i etableringsinsatser är kopplade till om du har ett uppehållstillstånd. Om huvudregeln blir ettåriga uppehållstillstånd finns det en risk att alla etableringsinsatser kommer avbrytas. Man kommer aldrig planera längre än tolv månader in i framtiden, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk på chef TCO, till DI.

I den nya lagrådsremissen föreslås även att arbete ska vara en förutsättning för att få ett permanent uppehållstillstånd.

– Det skapar ett enormt incitament att få ett jobb. Risken är att högutbildade personer som läkare, ingenjörer och lärare som vi har brist på satsar på att få vilket jobb som helst istället för ett som är i linje med deras utbildning. Man ska ta tillvara på den kompetens som kommer, säger Samuel Engblom vidare.


Inte för sent

Sanna Vestin ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd skrev i en kommentar:

”I dag kom regeringens lagförslag om att uppehållstillstånd för nya asylsökande bara ska vara tillfälliga – och de flesta ska inte kunna återförenas med familjerna. Förälderns val är att lämna barnen i sticket i bombernas helvete eller i svälten i grannlandets flyktingläger – eller att ta med dem på resan med smugglarna. Hur i h-e kan regeringen få för sig att förbjuda familjerna att återförenas lagligt och låta barnen kastas ut i detta? Vad är det för människor vi vill ha i Sverige? Hjärtlösa – eller helt förkrossade? Jag vill samtidigt påminna om att antalet asylsökande per vecka som kommer nu är långt under en tiondel av antalet som kom i november. Det här lagförslaget behövs inte ens.”

I en debattartikel i dagens Metro uppmanar nu Sanna Vestin och Anita D’Orazio, vice ordförande i Etikkommissionen i Sverige, fler att sluta upp i Folkkampanjen för asylrätt:

”Den tillfälliga lag som regeringen lagt fram är bara ett förslag. Nu behöver alla goda krafter sluta upp i kampanjen och förklara för riksdagsledamöterna att förslagen är missriktade och onödiga. Det är inte för sent att besinna sig!”

Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström sade till Sveriges Radio:

– Vi är djupt oroade över den här utvecklingen för det innebär att det kan ta flera år för människor som har flytt till Sverige och söker skydd att kunna återförenas med sin make, maka eller sina barn. I vissa fall kan det vara näst intill omöjligt, säger hon.


Fler åtgärder

Enligt det nya lagförslaget ska de asylsökande som bedöms som flyktingar och som beviljas tidsbegränsade tillstånd enligt den nya tillfälliga lagen, ha fortsatt rätt till kärnfamiljeåterförening. Återförening mellan makar och sambor avser såväl olikkönade som samkönade par. De barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

Det visar att RFSL:s kritik mot det ursprungliga förslaget, som bara omfattade heterosexuella familjer, blev tagen på allvar, men i övrigt kvarstår förbundets kritik betonar Ulrika Westerlund, förbundsordförande, i en kommentar på sin Facebook-sida.

Justitieminister Morgan Johansson och finansminister Magdalena Andersson säger att regeringen kommer att komma med förslag på fler åtgärder om fler än 70 000 människor söker asyl, enligt Sveriges Radio. Detta medan Stefan Löfven sade upprepade gånger vid en intervju med SVT Aktuellt att inga exakt avgörande siffror finns.

Enligt Moderaternas Johan Forssell räcker inte de föreslagna åtgärderna.

– Det här verkar ju vara ett steg i rätt riktning, men vi tror ju inte att det räcker utan Sverige behöver en tillfällig flyktingpaus, säger han i SVT Rapport.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: