Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor och riksdagsledamot för Skaraborg sedan år 1998.

S-kvinnor beredda att strida för rätten till asyl

2016-02-09 | Sholeh Irani padlock

INRIKES

Begränsningarna av asylrätten som presenterades i slutet av förra året i den blocköverskridande migrationspolitiska överenskommelsen, samt ännu mer restriktiva förslag från regeringen, har ännu varken klubbats i riksdagen eller gått ut på remiss. Fortfarande finns alltså möjlighet att påverka utgången. Vid ett riksdagsseminarium den 21 januari stod det klart att samtliga demokratiska riksdagspartiers kvinnoorganisationer vill motarbeta delar av förslagen. Sholeh Irani har intervjuat Carina Ohlsson, förbundsordförande för S-kvinnor, som tog initiativet till konferensen.

FAKTA/LAGFÖRSLAGEN:

Tillfälliga uppehållstillstånd enligt Migrationsuppgörelsen: En tidsbegränsad lagändring föreslås införas under tre år, där tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla som huvudregel. Undantagna är ensamkommande barn, barnfamiljer och kvotflyktingar. Dessa ska som regel få fortsatt permanent uppehållstillstånd. Däremot ska konventionsflyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som huvudregel ges tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. När det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut och skyddsskälet kvarstår ska det tillfälliga uppehållstillståndet bli permanent. Om skyddsskälet upphört och personen däremot kan uppvisa en taxerad inkomst på en nivå som det går att försörja sig på kan permanent uppehållstillstånd beviljas. Konventionsflyktingar och alternativt skyddsbehövande står i dag för den allra största andelen beviljade uppehållstillstånd.

Regeringens nya lagförslag : Tillfälligt uppehållstillstånd införs som huvudregel för alla utom kvotflyktingar. Förslaget innebär att den svenska lagstiftningen tillfälligt anpassas till miniminivån i EU. Enligt förslaget ska rätten till permanent uppehållstillstånd fråntas alla utom kvotflyktingar. Tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla även för ensamkommande barn och för barnfamiljer, vilket är en förändring sedan migrationsuppgörelsen. Undantag gäller för de barn och barnfamiljer som registrerat sin ansökan innan denna uppgörelse presenterats och som är under 18 år vid beslutstillfället. Konventionsflyktingar ska beviljas uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i ett år. När det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut kan det omprövas, men även då är huvudregeln att tillståndet blir tillfälligt. Även detta skiljer sig från migrationsuppgörelsen där huvudregeln var att tillståndet skulle bli permanent om skyddsskäl kvarstod. Permanent uppehållstillstånd kan enbart beviljas för den som har en taxerad inkomst som det går att försörja sig på.

Källa: Migrationsinfo.se


Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

”Flera riksdagspartier, nu senast Moderaterna, vill att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli standard i Sverige. Vi vill betona att det inte är rätt väg att gå. Tvärtom. Det är signalpolitik som kan få negativa konsekvenser för människor på flykt, men också för Sverige”. Detta skrev representanter för en rad socialdemokratiska organisationer, bland dem Carina Ohlsson, S-kvinnors förbundsordförande, i ett uttalande den 21 oktober 2015. Uttalandet publicerades i Aftonbladet två dagar innan regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom fram till en migrationsuppgörelse. I uppgörelsen ingick bland annat en lagändring som ska införas under en begränsad tid på tre år, där tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla som huvudregel. Undantagna är ensamkommande barn, barnfamiljer och kvotflyktingar samt försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Efter att regeringen presenterat sitt paket med lagförslag och betonat ”behovet av andrum i flyktingmottagandet”, skrev S-kvinnor i ett eget uttalande att S-kvinnor kommer fortsätta att kämpa för rätten till asyl, ett värdigt mottagande för de flyktingar som kommer hit och en humanitär front för kvinnor och barn på flykt. S-kvinnor beklagade att särskilt utsatta grupper som barnfamiljer med långvariga skyddsbehov framöver endast kommer att få tillfälliga uppehållstillstånd. Istället för att fokusera på att färre ska komma hit och försämra villkoren för asylsökande krävde S-kvinnor att all kraft läggs på att få systemen att fungera.


Kvinnoorganisationers samarbete

S-kvinnor tog i förra månaden initiativ till en konferens om flyktingfrågor med fokus på barn och kvinnor. Till konferensen bjöds de andra partipolitiska kvinnoförbunden in, och även andra kvinnoorganisationer. Asylrätten och flyktingsituationen diskuterades med utgångspunkt från jämställdhet och feministiska perspektiv.

Syftet med konferensen var enligt Carina Ohlsson att visa riksdagen att kvinnoförbunden från de demokratiska partierna kan samarbeta över partipolitiska gränser genom att lyfta de jämställdhetspolitiska och feministiska aspekterna på migrationsfrågor.

– Vi lyckades få kvinnor från alla demokratiska riksdagspartier att delta på konferensen. De gemensamma frågor som kan ligga till grund för vidare samarbete bland kvinnoorganisationerna gäller tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening, säger Carina Ohlsson.


Hur fungerar det i ett parti som sitter vid makten, förankras besluten inom partiet och till exempel hos S-kvinnor, vars medlemmar är aktiva i flyktingfrågor?

– Väldigt mycket förankras, det är aldrig så att den typen av svåra beslut tas utan förankring, mycket diskussioner och olika åsikter framförs på olika nivåer, medger Ohlsson.

Hon menar att för många inom Socialdemokraterna som jobbar med flyktingar i vardagen, däribland många S-kvinnor som jobbar lokalt och konkret med frågor som rör flyktingar, är dessa frågor viktiga att diskutera.


Av de 163 000 personer som sökte asyl i Sverige i fjol var 70 procent män. Men regeringens förslag om inskränkt rätt till familjeåterförening går inte ihop med oron för att Sverige har tagit emot fler män än kvinnor och barn. Om man vill ha könsbalans, då gäller det att få männens och även ensamkommande flyktingbarnens familjer hit.

– Vi måste jobba internationellt med den frågan. Vi lyfter frågan med kvotflyktingar och tar upp diskussionen med UNHCR för att få med jämställdhetsperspektivet – att de som har det svårast ofta är kvinnor och barn som flyr. Sverige har ingenting att skämmas för, vi tagit emot många, inget land har tagit emot så många ensamkommande barn, bara 35 000 på ett år. När man berättar i internationella sammanhang om hur Sverige tar hand om dessa barn häpnar alla. Att alla får skolgång från första dagen, de flesta kommuner erbjuder förskola på direkten. Frågan är nu hur vi kan påverka situationen utifrån jämställdhetsperspektivet. Unga familjer från Syrien, då mannen har tagit sig hit men inte får återförenas med fru och barn, är ett problem. Och allt hänger på om asylsökanden definieras som flykting eller skyddsbehövande.


Tuffare förslag från regeringen

Den 24 november kom ett nytt paket med lagförslag från regeringen (S och Mp) med ytterligare åtgärder och restriktioner för svenskt flyktingmottagande och motiveringen att ”skapa andrum för svenskt flyktingmottagande”. Framför allt föreslogs införandet av tillfälligt uppehållstillstånd som huvudregel för alla utom kvotflyktingar, att skyddsbehövande i övrigt och särskilt ömmande omständigheter inte längre ska utgöra skäl till uppehållstillstånd samt krav på kraftig inskränkning av rätten till familjeåterförening. Förslagen var enligt experter betydligt tuffare än flyktingöverenskommelsen med Alliansen och krav som ställts av enskilda allianspartier. De menar att konsekvensen blir en tillvaro för tusentals människor som försvårar etablering och integration i samhället.

”Om de förslag som nu ligger på bordet röstas igenom kommer över hälften av dem som får skydd i Sverige att behöva förnya sina uppehållstillstånd varje år, en gång varje läsår”, sade statsvetaren Lisa Pelling i Arena idés migrationspodd.


Som det ser ut kommer de nya regeringsförslagen i kombination med förslag från Alliansen – till exempel att sänka ingångslönen för flyktingar – att skapa en stor grupp andra klassens medborgare. Kommer detta inte skada hela samhället och förhindra integrationen?

– Vi är inte överens med Centerpartiet som talar om öppna gränser fast också om flyktingar utan samma rättigheter som resten av samhället. Moderaterna vill sänka välfärden, det säger vi nej till, vi är hur stridsvilliga som helst för att slå vakt om välfärd för alla. Om man tror att flyktingar som startar med lägre löner kan komma i kapp senare, glöm det, vi som feminister vet att det gör man absolut inte. Kommer en in på arbetsmarknaden med lägre lön, det består då. Vi vet vad det betyder för kvinnor som är en stor grupp bland flyktingarna. Lagen om anställningsskydd ska gälla alla. Längst ner på trappan står LO-kvinnor när det gäller löneskillnaden, invandrarkvinnor med låg utbildning kommer absolut längst ner.


Är ni bredda att strida mot förslaget med lägre ingångslöner?

– Självklart!

Även om regeringen går med?

– Ja!

– Alltså vi ifrågasätter de som talar om ”välfärdsförmåner”. Välfärd är ingen förmån, den svenska modellen ska bestå och vi är beredda att ta strid för det. Den är generell och ska gälla även människor med invandrarbakgrund, tillägger Ohlsson.


Om vi delar vår välfärd med alla som knackar på dörren blir det ingenting kvar av den, sägs det. Tycker många inom socialdemokratin så också?

– Nej, det tror jag inte, det har jag inte upplevt, att många socialdemokrater tycker så. Men det blir tufft för att vi vill att alla barn ska gå i skolan, det utgör svåra utmaningar för många kommuner. Vi kommer att behöva hundratals nya skolor till exempel. Men det finns kommuner som Södertälje, som är vana att ta emot nyanlända och visar att det är möjligt att inkludera alla i välfärdssystemet och det är viktigt att strida för.


Är du nöjd med regeringens förslag och partiets syn på flyktingpolitiken just nu?

– Vi inom S-kvinnor vill ha kvar permanenta uppehållstillstånd och rätten till familjeanknytning, vi kommer följa upp förslagen och ta diskussioner. Jag kan ha förståelse för en svår situation när det gäller flyktingmottagandet, jag har varit och pratat med kommunpolitiker, man måste fixa mycket lokalt. Men det kommer att bli mycket svårt för de många flyktingar som inte får ta hit sina familjer, det kan man inte känna sig nöjd med.

– För att se till att dessa beslut inte blir långsiktiga gäller det att se till att man lokalt bygger nya skolor och bostäder. Just nu kommer det inte så många nya asylsökande, man vet inte vad det bror på, på vintern eller tuffa restriktioner från olika EU-länder.


Anser du att S-kvinnor har fått en en ny roll i det nya samhälle som vi upplever nu i Sverige, tuffare och mer polariserat, betyder det att ni får nya uppgifter?

– Jag tror det. Alla kvinnoorganisationer som står för jämställdhet och feminism måste göra saker ihop och manifestera sina gemensamma krav. S-kvinnor tog under sitt senaste förbundsmöte med antirasismen i portalparagrafen. Vi såg att vi behöver visa det tydligt och stå upp för det eftersom det finns andra maktordningar som spelar roll. Vi ser att motkrafterna ofta är rasister och antifeminister som förenar sig, de använder ganska ofta kvinnor som slagträ, inte för att främja feminismen utan istället för att skrämma människor. Grupper som påstår sig vara för jämställdhet men driver näthat mot dem som står för jämställdhet. Därför måste vi fokusera på vissa frågor som visar en skiljelinje, jobba ihop med andra partipolitiska kvinnoförbund och andra organisationer som står för samma värderingar, tar gemensam strid för våra frågor, gå från ord till handling, finnas där människor finns.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: