Disa Kammars Larsson och Saba Nowzari.

Syriska kvinnors krav i fredsprocessen i Genève

2016-02-02 | Sholeh Irani padlock

UTRIKES

De FN-ledda fredssamtalen, det tredje försöket för fred i Syrien, inleddes på fredag 29 januari i Genève. Kvinna till kvinna är på plats i Genève för att bevaka de förberedande fredssamtalen och stödja kraven från syriska kvinnorättsförsvarare. Syriska kvinnor kräver att få göra sina röster hörda i fredssamtalen och representation vid förhandlingsborden. Disa Kammars Larsson och Saba Nowzari från Kvinna till Kvinna har svarat på Feministiskt perspektivs frågor.

Se också:

Syrian women have gathered to be trained on negotiations

Hur många kvinnor finns på plats nu bland deltagarna?

– I förhandlingsdelegationerna ingår 4-5 kvinnor på regeringssidan och tre kvinnor på oppositionssidan. FN:s medlare Staffan de Mistura har annonserat att samtalen har börjat men det är bara proxysamtal, det vill säga FN:s medlarteam träffar grupperna separat och de är inte i samma rum.

– Oppositionssidan skickade igår ut ett pressmeddelande där de annonserade att de har en rådgivande grupp inom oppositionssidan, ”Women Consultative Committee”. Tanken med den gruppen är att de ska ge stöd till de kvinnliga förhandlarna, men också bevaka kvinnors rättigheter i förhandlingarna. Men även om gruppen är formellt erkänd inom High Negotiations Committee (HNC), oppositionella paraplygruppen med stöd från Saudiarabien, så säger de själva att de är motarbetade av männen inom oppositionen och att de helst inte vill se kvinnor här överhuvudtaget. Kvinnorna kämpar både för inflytande i sin egen förhandlingsdelegation och för att påverka själva fredssamtalen.


Vilket stöd får syriska kvinnor inom förhandlingsgruppen?

– Den svenska regeringen ger stöd till den rådgivande gruppen av kvinnor på oppositionssidan, så att de kan vara här på plats i Genève. De har också fått träning i bland annat förhandlingsteknik. De Mistura upprepade fyra gånger på en presskonferens att kvinnor måste ges inflytande över fredssamtalen. Hans team håller på att med hjälp av UN Women etablera en grupp rådgivande kvinnor som ska ge råd direkt till de Mistura och hans team. Det är första gången någonsin i en fredsprocess som kvinnor givits den typen av rådgivande funktion direkt till FN-förhandlaren. Samtidigt är det oklart vilket inflytande dessa kvinnor får.

– Kvinnor i civilsamhället kräver också tillgång till förhandlingarna. De Mistura har skapat ett resurscenter för civilsamhället så att de kan ge förslag och synpunkter till förhandlingarna. Även där är det oklart vilken roll dessa organisationer får samt vilka kriterier som ligger till grund för deras deltagande.


De förberedande fredsförhandlingarna startade 29 januari. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré


Vilka förslag lägger kvinnorna fram, finns det något speciellt förslag från dem?

– Syriska kvinnor på oppositionssidan kräver bland annat att de ska ha minst lika många kvinnor i förhandlingsdelegationen som regeringssidan har. De kräver också att kvinnliga politiska fångar ska släppas fria och att förövare ska ställas inför rätta för det sexuella våldet som använts som vapen i konflikten.

– Kvinnor i civilsamhället vill se till att kvinnor kommer finnas med i alla beslutsfattande organ under övergångsperioden: i en framtida övergångsregering, men även i försoningsprocessen. Bland annat vill man kräva upprättelse och kompensation till offer för sexuellt våld, som både män och kvinnor utsatts för.


Alla inte vid förhandlingsbordet än

Till skillnad från i de tidigare försöken till fredsförhandlingar deltar nyckelspelare under de pågående fredssamtalen. Såväl oppositionella rebellgrupper med stöd från USA och Saudiarabien som Turkiet, Assad-stödjande Ryssland och Iran deltar. Men de kurdiska autonoma rebellgrupper som styr Rojava i nordöstra Syrien och som har kämpat mot terroristgruppen IS/Daesh, är enligt uppgift inte inbjudna till förhandlingarna. Saleh Moslem, med-ordförande inom Democratic Union Party (PYD), det största styrande partiet i Rojava, återvände hem från Genève och sade i en intervju publicerad i Kurdistan Question att det inte bara var Turkiet som stoppade autonoma kurders deltagande. Men han anser att de autonoma kurdernas medverkan är nödvändig för fred i Syrien och YPG kommer förmodligen att kallas till förhandlingar i ett senare skedde av processen, något som enligt honom har gehör både hos USA och Ryssland.

Enligt Kvinna till kvinna är de oppositionella grupper som ingår i High Negotiations Committee (HNC) dock på plats vilket uppfattas som framgång av den entusiastiska FN-medlaren de Mistura.

– Oppositionsdelegationen är nominerad av HNC, den koalition av oppositionen som samlades av Riyadh. Det är fortfarande oklart vilka andra oppositionsgrupper som kommer att vara närvarande, men i och med att de Mistura nu annonserat att samtalen består av proxysamtal så får han också mer frihet att bjuda in fler grupper. Det kan bli problematiskt om samtalen övergår i direkta förhandlingar eftersom HNC motsätter sig annan opposition. I HNC i dag ingår vissa kurdiska grupper, islamister, flera väpnade grupper, olika politiska partier med flera, enligt Kvinna till kvinnas delegation i Genève.


Hur optimistiska är deltagarna och Kvinna till kvinna om att förhandlingarna denna gång leder till fred. Vad är det största hindret enligt syriska kvinnoorganisationer?

– Oppositionen har nu motvilligt pressats till förhandlingsbordet utan att ha fått igenom något av sina tidigare krav. De har bland annat krävt att regeringen ska visa några tecken på kompromissvillighet, bland annat genom att frige fångar och se till att humanitär hjälp får komma fram till de belägrade städerna.

– Även om oppositionen fortfarande hotar att dra sig ur fredsprocessen är det mycket som tyder på att samtalen tills vidare fortsätter, trots att regimen inte gått med på något av dessa villkor. Kvinnorna är väldigt måna om att få igång fredsprocessen.

Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Lena Ag skrev i ett meddelande från Genève att ”Vi på Kvinna till Kvinna lärde oss en sak av fredsförhandlingarna på Balkan. Det är inte bra att förhandla fram en ny konstitution som baseras på ett fredsfördrag. I Bosnien Hercegovina blev alla de etniska motsättningarna cementerade i konstitutionen och kvinnors rättigheter och behov prioriterades bort i den nya författningen. Denna kunskap för vi vidare till de kvinnor som nu är på plats i Genève”.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: