Feministiskt initiativ Skånes styrelse.

Fi Skåne: ”Vi kommer aldrig att kompromissa med asylrätten”

2016-01-06 | Styrelsen, Feministiskt initiativ Skåne padlock 1

OPINION

”Nu har den danska regeringen aviserat att även Danmark inför id-kontroll mot Tyskland. Den dominoeffekten var förväntad. Den svenska regeringen tycker det är att “ta ansvar” genom att göra det ännu svårare för människor att söka asyl i Europa.” Det skriver Feministiskt initiativ Skånes styrelse i ett uttalande i dag.

Från och med den 4 januari inför den rödgröna regeringen id-kontroller vid gränserna. Målet med dem är att starkt begränsa antalet flyktingar som kommer till Sverige. Med beslutet flyttas ansvaret från myndigheterna till transportörerna, privata aktörer får därmed bestämma vilka personer som kan komma in i Sverige och få möjlighet att söka asyl.

Lagförslaget som kom till i all hast kritiserades från flera håll, inte minst från Lagrådet; ”Det är för Lagrådet tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta redan dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten”.

Att hindra människor som flyr för sina liv från att komma till Sverige och söka asyl inkräktar starkt på en av de viktigaste pelarna i den internationella rätten. Att Miljöpartiet och Socialdemokraterna valt att förverkliga en inhuman politik som drivs av nationalismens förespråkare är en skam för en regering som kallar sig för feministisk. Dessutom har regeringen beslutat att införa tillfälliga uppehållstillstånd även för barn, vilket bryter emot barnkonventionen.

Att undergräva asylrätten som regeringen gör nu får långtgående konsekvenser. Förutom att utsätta människor på flykt för ännu större press förändras hela samtalet. Vi ser nu en regering som har anammat sverigedemokraternas retorik och som normaliserar rasismen i det svenska samhället med argumentet att Sverige behöver ”andrum”.

Nu har den danska regeringen aviserat att även Danmark inför id-kontroll mot Tyskland. Den dominoeffekten var förväntad. Den svenska regeringen tycker det är att “ta ansvar” genom att göra det ännu svårare för människor att söka asyl i Europa.

Feministiskt initiativ Skåne kräver att regeringen tar tillbaka besluten om id-kontroll, tillfälliga uppehållstillstånd samt begränsningarna av familjeåterförening. Vi kräver att Sverige uppfyller sina internationella åtagande och öppnar gränserna.

Feministiskt initiativ kommer aldrig kompromissa med asylrätten och fortsätter att kämpa mot lagar som undergräver mänskliga rättigheter.

Flyktingar har inget andrum!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20160107 - Ingrid Andersson

Att inte arbeta för familjeåterförening skapar framtida problem för både individer och samhällen då splittrade familjer ger för handen långtgående ohälsa, psykiskt lidande, svårigheter att etablera sig i ett land och lära sig språket och finna sin plats på jorden. Detta drabbar i första hand individen och i förlängnigen samhället,ur både ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt. Endast en kortsiktigt och inhuman politik förbiser detta scenario.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: