Adam Hjort, miljöpolitisk talesperson och Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Fi om #cop21: En bra början, men mycket mer krävs

2015-12-13 | Gudrun Schyman , Adam Hjort padlock

OPINION

”Det är alltså uppenbart att detta avtal endast är ett litet steg på vägen till en hållbar och rättvis värld. Nu behövs det ett klimatpolitiskt ledarskap och Feministiskt initiativ vill att Sverige leder vägen.” Det skriver Gudrun Schyman, Fi, tillsammans med partiets miljöpolitiska talesperson Adam Hjort.

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ

Adam Hjort, miljöpolitisk talesperson Feministiskt intiativ

Klimatavtalet i Paris antogs av länderna i helgen. Föregående klimatmöte i Köpenhamn blev en stor besvikelse, inget avtal nåddes och utsläppen har ökat kraftigt sen dess. Förväntningarna inför Paris var höga, men få trodde att Paris skulle resultera i mycket mer än vad Köpenhamnsmötet gjorde. Efter långdragna förhandlingar nåddes i går ett avtal - där målsättningarna höjts avsevärt. En strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är långt över vad många vågat hoppas på innan mötet. Som ramverk är det bra, inte minst med tanke på hur låga förväntningarna var innan. Tonläget och presentationen av Laurent Fabius (Parismötets president) var inspirerande, applåderna avlöste varandra och det ingav ett stort hopp inför framtiden.

Det är fantastiskt att se att saker händer på klimatfronten, men avtalet i sig är långt ifrån tillräckligt för att uppnå målet om begränsning till 1,5 graders uppvärmning. Det är en bra början, men mycket mer krävs för att uppnå de uppställda målen. En av de viktigaste paragraferna som saknades i den slutgiltiga versionen av avtalet är utfasningen av de fossila bränslena - en paragraf som förmodligen är en förutsättning för att kunna uppnå målet om begränsning till 1,5 graders uppvärmning – vilken bortförhandlades av oljeländerna.

Även den omtvistade frågan om finansiering lämnade mycket oklart, paragraferna är vaga och löst formulerade - för att alla länder ska kunna skriva under. Avtalet innehåller inte heller några bindande utsläppsmål - en förutsättning för att uppnå endast 1,5 graders uppvärmning. Sist, men inte minst så är inte avtalet tillräckligt rättvist utan saknar löften till de länder och människor som idag är mest utsatta för uppvärmningens effekter.

Det är alltså uppenbart att detta avtal endast är ett litet steg på vägen till en hållbar och rättvis värld. Nu behövs det ett klimatpolitiskt ledarskap och Feministiskt initiativ vill att Sverige leder vägen. Vi behöver skärpa våra egna klimatmål och skapa förutsättningar för att uppnå våra existerande miljö- och klimatmål som vi i dagsläget är långt ifrån att klara. Vi behöver skapa en förnybar energiförsörjning till 2030, vi behöver införa en koldioxidskatt som avspeglar de effekter som vår konsumtion och våra transporter ger på klimatet och vi behöver energieffektivisera vår industri och våra bostäder.

Vi har alla förutsättningar för att lyckas med detta, men det kräver både nytänkande och politiskt ledarskap, och vi behöver det nu.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: