Feminismen ska genomsyra Stockholms stad

2015-11-12 | Ann-Margarethe Livh padlock

OPINION

”Ett konkret exempel på hur jämställdhetsperspektiv på alla områden kan göra skillnad är att vårt största bostadsbolag under kommande år ska arbeta aktivt med att öka kunskapen om våld i nära relationer bland sina hyresgäster.” Det skriver Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd i Stockholm och utlovar förändring på alla områden.

Ann-Margarethe Livh (V) är bostads- och demokratiborgarråd i Stockholm

Nu har det feministiska arbetet nått alla delar av staden som ska tillämpa jämställdhetsperspektiv i hela sin verksamhet. Det kommer att ge konkreta resultat.

Hur vår stad är planerad och hur resurser fördelas påverkar alla stockholmares vardag. Under många år har Stockholms stad, och många andra kommuner runt om i landet, agerat utifrån premissen att det finns vissa frågor som är ”opolitiska”. Vi feminister vet att det inte är så. Vi vet att alltifrån fördelning av föreningsbidrag till stadsplanering och bostadsbyggande måste genomsyras av ett aktivt jämställdhets- och jämlikhetsarbete, annars blir det i praktiken motsatsen.

Som bostadsborgarråd i Stockholm ser jag att de kommunala bostadsbolagen har en viktig roll i det här arbetet. Det gäller både i planeringen av nya bostäder med upprustning av lokala centrum och i rollen som hyresvärd.

Våld och hot om våld sker främst i hemmet och alla delar av samhället måste ta sitt ansvar i bekämpningen av våldet och här menar jag att våra bostadsbolag har en särskild möjlighet att agera. Ett konkret exempel på hur jämställdhetsperspektiv på alla områden kan göra skillnad är att vårt största bostadsbolag under kommande år ska arbeta aktivt med att öka kunskapen om våld i nära relationer bland sina hyresgäster. Som inspiration till arbetet står konceptet Huskurage som är ett initiativ med mål att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. I bästa fall kan det här göra skillnad i en utsatt persons liv.

Ett annat exempel på hur kommunen kan göra skillnad är vid renoveringen av Husby centrum, som är först ut med feministisk stadsplanering. På initiativ av lokala krafter tillsattes en referensgrupp med kvinnor som bor i området som ska komma med synpunkter på planeringen. Syftet är att göra Husby centrum till en mer tillgänglig plats. Bättre belysning och mer kvinnligt företagande är några delar av projektet där bostadsbolaget Svenska Bostäder förutom referensgruppen samarbetar med arkitekter från KTH.

Vi vet att jämställdhet inte är en isolerad fråga utan måste appliceras på alla politikområden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar på mer resurser till kvinnojourer, fler platser på skyddade boenden och på att demokrati- och föreningspengar satsas på kvinnors och tjejers verksamheter. Stockholm ska bli en jämställd stad, därför ska alla bolag och nämnder prioritera jämställdhetsfrågor, även bostadsbolagen. Det finns behov av feministisk stadsplanering, det finns behov av ”huskurage”. Både stort och smått är nödvändigt för att åstadkomma förändring och vi tänker få med alla på tåget.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: