Baharan Raoufi, politikansvarig i FI Lund.

Baharan Raoufi, Fi Lund: Det heter terrorism!

2015-10-21 | Baharan Raoufi padlock 1

OPINION

”Varje gång vi vägrar att benämna saker vid dess rätta namn och erkänna det förtryck människor utsätts för, osynliggör vi de strukturer som förtrycker och bryter mot mänskliga rättigheter.” Det skriver Baharan Raoufi, Feministiskt initiativ Lund, med anledning av den gångna veckans attentat vid asylboenden och hur de benämnts av politiker och medier.

Baharan Raoufi är politikansvarig i FI Lund och sitter i Barn- och skolnämnden Lunds stad.

RELATERADE TEXTER:

2015-10-20 ”Vi måste hindra historien från att återupprepa sig”

2015-10-20 Fyra misstänkta attentat mot folk på flykt på en vecka

TERRORISM tær ¹oris ⁴m l. -r ωr- , r. l. m.; best. -en . [ liksom d. terrorism , t. terrorismus , eng. terrorism av fr. terrorisme ; till TERROR . -- Jfr TERRORISTISK] om (system byggt på) användande av våldshandlingar för att sprida skräck o. därmed utöva makt.

Medier och politiker borde utgå ifrån den svenska akademins definition av terrorism när våldshandlingar sker vars syfte är att sprida skräck och utöva makt. Journalister har det primära ansvaret att rapportera om händelser för vad de faktiskt är, oavhängigt vem/vilka som utför och utsätts för attentatet ifråga. Samtidigt har politiker ett ansvar att fördöma våldshandlingar som utförs i syfte att sprida skräck, för vad de är: terrorism. Men begreppet terrorism används aldrig. Inga våldshandlingar är längre terroristiska. Inget agerande vars syfte att uppnå makt genom att sprida skräck är terroristisk. Terrorism har blivit förkroppsligat. Terrorism har alltså blivit ett begrepp som bara förknippas med en viss ras och etnicitet.

Terrorism är inte längre en definition av våldshandling, utan vilken handling som helst som görs av personer som avviker från vithetsnormen. Terrorism är alltså ingen handling som vita personer kan begå, oavsett om de medvetet störtar ett flygplan med 150 personer ombord, skjuter ihjäl 69 ungdomar, som polis använder sig av obefogat våld och skjuter ihjäl rasifierade personer eller bränner ner asylboende och hem för ensamkommande barn. Dessa händelser benämns aldrig för vad de faktiskt är. Dessa händelser är undantag och en individuell handling som alltid går att förklara och rättfärdiga utifrån externa faktorer. Just nu sker det våldshandlingar mot människor som i nöd och krig har lämnat sina hem i hopp om en bättre framtid i Sverige.

Utöver all misär och elände dessa människor får utstå i deras hemländer och under deras resa genom Europa, i form av rasism, våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn; möts de fåtal som lyckas att ta sig hit de facto av ytterligare hat och förnedring. Bara under den senaste veckan har fyra asylboende och hem för ensamkommande barn satts i brand. Människor som kommer hit har alltså utsatts för våldshandlingar utförda i syfte att sprida skräck. Dessa människor har utsatts för terrorism. Terrorism utan erkännande, eftersom varken medier eller politiker vill benämna våldshandlingarna som terrorattentat. Varje gång ett asylboende eller hem för ensamkommande barn brinner, är det ett resultat av den rasism som genomsyrar vårt samhälle. Varje gång ett asylboende eller hem för ensamkommande barn brinner, men som medialt inte erkänns som terrorattentat, förtydligas hur starkt vithetsnormen styr våra medier. För varje gång sådana våldshandlingar sker utan att politiskt erkännas som terrorism, belyses den strukturella rasismen och hur vithetsnormen präglar etablissemanget. Och för varje gång vi vägrar att benämna saker vid dess rätta namn och erkänna det förtryck människor utsätts för, osynliggör vi de strukturer som förtrycker och bryter mot mänskliga rättigheter.

Vi vägrar att erkänna att utomeuropeiska personer, liksom oss själva, kan utsättas för terrorism och ännu mindre erkänner vi således att dessa terrordåd kan utföras av oss. Det är dags att politiker och medier tar sitt ansvar och benämner dessa våldshandlingar för vad de faktiskt är. Terrorism, och inget annat.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20151023 - gudrun tiberg

Bra rutet Baharan! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: