Virginia Grande (t h) är en av arrangörerna bakom konferensen i Uppsala.

Nätverk avkönar datatekniken

2015-09-29 | Andréa Hillgren padlock

EKONOMI

Det finns forskare och branschrepresentanter som jobbar tillsammans globalt för att framtidens generationer ska få chansen att ta till sig datatekniken på lika villkor. Några av dem träffades i slutet av förra veckan i Uppsala, bland dem Oracle Academys utvecklingsansvariga Jane Richardson.
– Genom att introducera barn för datateknik från väldigt tidig ålder så kan vi lyckas avköna fältet, säger hon.

FAKTA/WOMENCOURAGE

En årlig konferens som arrangeras av Association for Computing Machinery for Women (ACM-W), en stående kommitté inom organisationen ACM som startades år 2000 och har 113 000 medlemmar i 28 länder runtom i världen.

Den europeiska grenen ACM-WE höll sin första Womencourage-konferens förra året i Manchester.

24-26 september hölls den andra Womencourage-konferensen på Uppsala universitet.

Syftet är att bana väg för kvinnor som är studenter, datavetare och ingenjörer i den datatekniska branschen.

Årets konferens hölls i Uppsala universitets lokaler i centrala Uppsala och inleddes på torsdagen med öppningstal av initiativtagare som på olika sätt är knutna till ACM-W. Föreläsningarna som öppnade samtliga dagar hölls av verksamma inom fältet från såväl akademi som arbetsmarknad. Valerie Barr, professor i datavetenskap och medlem i ACM-W-rådet, berättar att AMC-W nu kan sälla sig till de största organisationerna inom datavetenskap.

– ACM-W med sina snart 113 000 medlemmar håller konferenser i USA, Australien, Indien, Karibien och i Europa. Vem vet vart vi hamnar näst?

Barr menar att konferenser som dessa ger kvinnor de verktyg som behövs för att ta sig ut i den datatekniska branschen.

– Att nätverka är viktigt för att som kvinna lyckas ta sig in på fältet. När du väl tagit dig ut från universitetet väntar konferenser fyllda med män som dessutom är äldre än du. Vi har som mål att hjälpa kvinnor nätverka sin väg in tillsammans.

Konferensen ger deltagarna möjlighet att vidga sitt nätverk och utforska karriärmöjligheter för kvinnor inom datavetenskap och närliggande discipliner. Här samlas grund- och masterstudenter, doktorander, samt forskare och yrkesverksamma, för att presentera och dela sina resultat och erfarenheter i datavetenskap. På programmet stod föreläsningar, både tekniska och diskussionsinriktade workshops samt diskussioner kring karriär i akademisk och industriell forskning. Allt med fokus på kvinnors möjligheter i den datatekniska branschen.


Tre dagars konferens i Uppsala

Åsa Cajander, lärare och docent i datavetenskap vid Uppsala universitet, berättar att jämställdhet ingår i hennes arbetsuppgifter och är ett område som är prioriterat på universitetet. Tio procent av tiden läggs på att granska jämställdhetsfaktorer på avdelningen som en del av universitetets likabehandlingsplan.

– Vi gör ett stort arbete med detta. Men förändringen går långsamt inom fältet. 50 procent av doktoranderna i Sverige är kvinnor, men bara 24 procent av professorerna. Vad händer däremellan? Det är något vi måste utreda och jobba aktivt med.

Hon pekar på den självklara avvikarrollen som tilldelas studenter som är kvinnor inom it-utbildningar, om bilden av talang som medfödd och manligt kodad, och den ständiga tävlingen inom akademin.

– Forskning visar att studenter som ställs mot en grupp som förväntas vara bättre presterar sämre. Att akademiernas väggar pryds av manliga forskare påverkar förstås resultaten för de som står utanför den normen. Synen på det manliga geniet och excellens dominerar fortfarande i allra högsta grad vem som kan teknik, kvinnor blir det andra, säger Åsa Cajander.

Efterföljande panel gästades av Stéphanie Fleck, utbildningsforskare och specialist på dator-mänsklig interaktivitet i Frankrike och Jane Richardson, chef och utvecklingsansvarig på Oracle Academy. Samtalet behandlade det nödvändiga i industrins samarbete med akademin för att överlappa de globalt utbredda tekniska klass- och genusgapen; hur framtidens generationer måste få chansen att ta till sig tekniken på lika villkor.

– Genom att introducera barn för datateknik från väldigt tidig ålder så kan vi lyckas avköna fältet. Vi på Oracle Academy erbjuder lärare kurser, workshops och verktyg i datateknik som en del i barns grundläggande utbildning som kan användas i klassrummen, berättar Richardson.


Workshops och nätverk

På torsdagen hölls en karriärsmässa gästad av företag som Microsoft, Google och Facebook. Där gavs deltagarna möjlighet att mingla och knyta kontakter över de olika marknaderna.

Under mässan på Norrlands nation möter jag några av ACM-WE:s nyckelpersoner; Nadia Zabehi, ingenjör inom telekomindustrin och människorättsaktivist, Virginia Grande, forskningsassistens inom datavetenskap och Valerie Barr, professor i datavetenskap minglar med studenter, företagsledare och övriga besökare.

Virginia Grande deltog vid förra årets konferens i Manchester och var i dialog med organisatörer och sitt eget säte på Uppsala universitet aktiv i beslut och organisation kring årets konferens i Uppsala.

– Det är enkelt att i Sverige organisera konferenser med jämställdhetsfokus; det nationella klimatet är relativt genusmedvetet, även om där finns saker att jobba med. Jag känner att Womencourage gör skillnad, studenter som deltog i förra årets konferens berättar att de fortsatte sina master-studier tack vare oss, det känns stort!

Efter föreläsningarna hölls panelsamtal och workshops där forskningsresultat och prototyper presenterades av forskare, parallellt med socialt präglade diskussioner om hur det är att vara queer kvinna inom fältet och kvinnors upplevelser och erfarenheter från arbetsmarknaden.

Nadia Zabehi framhåller att särskilt queerseminariet är banbrytande och viktigt för att öppna upp fältet på sikt:

– Hela idén med ACM-W är ju att ge utrymme till mindre privilegierade grupper och eftermiddagens kritiska queerseminarium var fantastiskt! Detta är första gången ACM har denna typ av samtal och jag är väldigt nöjd. Queers och lesbiska måste ges mer utrymme.

Zabehi berättar att organisationens evenemang på Uppsala universitet går runt tack vare den stora företagssponsring de fått.

– Detta är ett litet event än så länge, även om det vuxit sedan förra året. Tyvärr är få medier är villiga att rapportera, trots att jag försökt kontakta många svenska tidningar. Tack vare att dataföretagen bistår med sponsring för karriärmässan så kan vi hyra lokalerna!


Lönsamma stipendier

Studenter erbjuds stipendium via AMC-W och får exempelvis resa och delta i workshops där de visar sina färdigheter i programmering och ingenjörskonst. Valerie Barr berättar att dessa fördelas över så väl färdigutbildade datavetare som universitetets masterstudenter och doktorander.

– Vi vill uppmuntra kvinnor att fortsätta studierna hela vägen, och knyta kontakter, därför är det lönsamt att dela ut stipendium till masterstudenter. Dessa deltar sedan i våra konferenser runt om i världen och får chansen att träffas och knyta kontakter.

Under torsdagens eftermiddag fick sex grupper med masterstudenter och ingenjörer från hela världen designa och utveckla ingenjörs- och programmeringsidéer för praktiska samhällslösningar. Bland annat designades återställningsknappar för olyckor och virtuella blindkäppar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: