Försvarsförbundet anmäler försvarsmakten

2015-08-14 | Ina Blomster padlock

EKONOMI

Trots att lagen påbjuder lönekartläggning vart tredje år har Försvarsmakten inte lyckats göra någon sedan 2008. Nu har Försvarsförbundet tröttnat och anmäler arbetsgivaren till Nämnden mot diskriminering.

– Vi har drivit den här frågan i flera år och det här är ett sätt att fullfölja det. Vi är skyldiga våra medlemmar att försöka öppna alla dörrar och pröva alla möjligheter. Vi menar allvar och kräver att Försvarsmakten en gång för alla måste motivera varför de inte lyckas göra någon lönekartläggning, säger Lena Sköld Gunnarsson, vice ordförande i Försvarsförbundet, till Lag & Avtal.

Redan 2006 anmäldes Försvaret till dåvarande Jämställdhetsnämnden på grund av bristande lönekartläggning. Myndigheten tilldömdes vite med kom undan med att en kartläggning påbörjades 2008. En kartläggning som facket inte tyckte var bra nog.

Försvarsmaktens förhandlingschef Ulf Ohlsson kommenterar Försvarsförbundets beslut att gå till Nämnden mot diskriminering i ett mejl till Lag & Avtal:

”Det utvecklingsarbete som bedrivs inom Försvarsmakten, vari ingår införandet av ett affärssystem, organisationsutvecklingen av ett flexibelt och tillgängligt insatsförsvar med flera områden, tar tid, men går ständigt framåt. Samtliga arbetstagarorganisationer är informerade om de pågående arbetena och hur dessa påverkar arbetet med lönekartläggning och framdrivningsplanen. Försvarsmakten kommer fortsatt verka för genomförandet av en kvalitativ god lönekartläggning, oaktat Försvarsförbundets val att ta frågan vidare till Nämnden mot diskriminering.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: