Gita Nabavi, vikarierande gruppledare Feministiskt initiativ, i Stockholms stad.

Ut med rasisterna och in med feministerna i SL:s ledning

2015-08-05 | Gita Nabavi padlock

OPINION

”Det är ovärdigt ett demokratiskt, öppet samhälle att tillåta hetspropaganda på offentlig plats och särskilt i kollektivtrafiken. Beslutet att släppa igenom SD:s kampanj skulle knappast varit möjligt med en annan politisk ledning i landstinget och ett aktivt arbete med kompetensutveckling av tjänstemän och politiker i fråga om mänskliga rättigheter.” Det skriver Gita Nabavi, vikarierande gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.

Gita Nabavi är vikarierande gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.

I söndags uppmärksammades för första gången den internationella minnesdagen för de romer som dödades under Förintelsen. En minnesdag som Feministiskt initiativ har drivit igenom i Europaparlamentet. Dagen efter är tunnelbanan i Stockholm tapetserad med samma form av propaganda som startade vägen till krematorierna för miljontals människor för drygt 70 år sedan.

Hur kommer det sig att ingen inom SL reagerade? I deras nuvarande policy står det att ”reklam som kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande eller sårande mot folkgrupp” inte får förekomma. Det hade räckt att hänvisa till den för att säga nej. Att reklamen ändå tilläts tyder på en djup okunnighet om den tanketradition som SD:s budskap bygger på. En tanketradition som återfinns i den Svenska myllan, så väl som på den Europeiska kontinenten och som uteslutit romer från majoritetssamhället i århundraden.

SL:s ordförande och trafiklandstingrådet Kristoffer Tamsons säger att han tagit initiativ till att se över regelverken för vilken typ av reklam som ska få finnas i kollektivtrafiken. Hade den borgerliga politiska ledningen i landstinget på riktigt tagit avstånd från SD:s budskap borde de sett över regelverken redan då det aktualiserades i och med SD:s antitiggerikampanj i fjol.

Det behövs fler feminister och antirasister även i landstingen för att kunna sätta stopp för normaliseringen av rasism och vända utvecklingen i en annan riktning. Feministiskt initiativ inträde i Stockholms kommunfullmäktige har inneburit en kunskapsinjektion i fråga om mänskliga rättigheter och rasistiska uttalanden har inte fått stå oemotsagda. Vid flertalet tillfällen under våren har formuleringar liknande den typ av myter och lögner som uttrycks i SD:s annons spridits i form av interpellationer och uttalanden från talarstolen i Stockholms stadshus rådsal, från fler partier än bara Sverigedemokraterna. Feministiskt initiativ har dock, med stöd av feminister och antirasister från andra partier, slagit hål på myterna för att motverka den normalisering av rasismen som pågår.

Strax före sommaren fick Stockholm äntligen ett råd för mänskliga rättigheter, något som feministiskt initiativ har kämpat för. Det är ett led i den rödgrönrosa majoritetens ambition att skapa en stad som respekterar och lever upp till de mänskliga rättigheterna. En stad där alla kan känna sig trygga och respekterade.

Vi vet att för en del människor är SL:s beslut en fråga om liv och död. Att ökat antal hatbrott är en direkt följd av rasistisk propaganda av det här slaget. För människor i utsatthet innebär det en ökad otrygghet som känns in på bara skinnet och försätter våra mest utsatta invånare i en än mer desperat situation. För kommunen och frivilligorganisationer som arbetar med att motverka fattigdom och uteslutning genom olika typer av satsningar och insatser innebär det att arbetet undermineras och försvåras.

Det är ovärdigt ett demokratiskt, öppet samhälle att tillåta hetspropaganda på offentlig plats och särskilt i kollektivtrafiken. Beslutet att släppa igenom SD:s kampanj skulle knappast varit möjligt med en annan politisk ledning i landstinget och ett aktivt arbete med kompetensutveckling av tjänstemän och politiker i fråga om mänskliga rättigheter. Vi behöver fler antirasistiska feminister i maktens rum. Det går att stoppa normaliseringen av rasismen. Vi gör det tillsammans!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: