Börja att prata med män och få män att börja prata om våld med varandra, säger Alan Heisterkamp.

Genusrelaterat våld är hela samhällets ansvar

2015-05-29 | Eva Lindholm padlock

INRIKES

I Sioux City, i mellanvästra USA, håller synen på våld sakta att förändrats. Det är femton års våldsförebyggande arbete som bär frukt. En av eldsjälarna bakom satsningen är Alan Heisterkamp, som nu är i Sverige för att sprida idéerna bakom MVP, Mentors in violence prevention. Feministiskt perspektivs Eva Lindholm har träffat honom.

FAKTA

Män för jämställdhet letade efter våldsförebyggande program och hittade programmet MVP, Mentors in Violence Prevention, och en av eldsjälarna bakom dess implementering, Alan Heisterkamp, i Sioux City, Iowa. En stad med knappt 100 000 invånare där samhället sedan 2005 gemensamt satsar på att förebygga våld. Män för jämställdhet har anpassat MVP till svenska förhållanden, och programmet kommer användas lokalt i Borås i samband med satsningen En kommun fri från våld.

MVP har utvärderats flera gånger och visar på positiva resultat. Läs mer på FFV, Våldspreventivt centrum: Utvärdering, kvalitetssäkring och effekter (på svenska).

Läs mer om En kommun fri från våld

Läs mer om Sioux City Project (på engelska)

Se deras filmerCommunities in motion 1 och Communities in motion 2

Se Alan Heisterkamps 16 days of activism against gender violence


RELATERADE ARTIKLAR

2015-05-12 | Borås satsar stort på våldsförebyggande arbete

2014-05-11 | Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart

2013-08-16 | Dags att höja ribban för män

– Om vi vill göra något åt våldtäkter och mord måste vi börja med sexistiska skämt och hotfulla blickar, säger han. Skolskjutningen i det välmående Columbine 1999 skakade USA och fick många att tänka om det kunde hände där, så kan det hända var som helst. Något måste göras.

Alan Heisterkamp, som då arbetade som rektor i Sioux City, hade dagligen vad han kallar brandkårsutryckningar, för att stävja våld och kränkningar, medla i konflikter och freda elever från oönskad uppmärksamhet.

Men samtidigt hade han begränsad kunskap om vad han i dag kallar genusrelaterat våld. En vän som arbetade på en kvinnojour tjatade sig till tio minuter av hans tid och avslutade med en fråga, kunde han tänka sig att pröva ett våldsförebyggande program på sin skola?

– Att behovet fanns visade våra dagliga brandkårsutryckningar på men nu såg jag även hur vi skulle kunna göra något annorlunda, säger Alan Heisterkamp.


MVP fokuserar på männen

Det blev startskottet för arbetet med programmet MVP (Mentors in Violence Prevention) som idag finns på alla skolor i Sioux City, Iowa, ofta tillsammans med flera andra våldsförebyggande program som till exempel Bringing the Bystander och Coaching Boys Into Men. Grundläggande för MVP är att fokus ligger på män och att deras roll i det våldsförebyggande arbetet.

– Vill du sätta stopp för mäns våld mot kvinnor? Börja att prata med män och få män att börja prata om våld med varandra, det är en av de sakerna som förvånade mig mest när jag började arbeta med genusrelaterat våld, att män aldrig pratar om det, säger Alan Heisterkamp.

I dag arbetar Alan Heisterkamp heltid med förebyggande arbete inom utbildning utifrån University of Northern Iowa, som självklart också arbetar med MVP.

– Grundläggande är att förstå att det finns olika typer av övergrepp, det kan vara verbalt eller känslomässigt, det måste inte vara fysiskt. Därför är, och förblir, utbildning vårt mäktigaste verktyg och det är inte bara skolans ansvar, utan hela samhällets.

Inom MVP arbetar man med en slags skala, någonstans i botten finns sexistiska, rasistiska, homo- och transfoba skämt, bilder och kommentarer, allra högst upp finns mord, och däremellan finns alla andra sorters våld eller övergrepp.


Viktigt att få med hela samhället

Grundidén är att för att kunna minska mordstatistiken måste man börja med de skämtsamma kommentarerna och attityderna. Något som MVP faktiskt lyckats med, bland 14-åringar som genomgått utbildningen har aggressivt beteende och våld minskat med 83 procent sedan programmet infördes på skolan.

– Stämningen på hela skolan, känns annorlunda mot för 15 år sedan, säger Alan Heisterkamp.

Men resultaten beror inte på bara på MVP. Att involvera fler återkommer Alan Heisterkamp till gång på gång, vikten av att få med sig hela samhället och nå fler än eleverna i egna skolan. I Sioux City har man samverkat med polisen, ungdomshem, kvinnojourer, brottsofferjourer, den allmänna sjukvården, föräldraorganisationer, drog- och alkoholförebyggande organisationer och privata stiftelser.

– Speciellt viktigt är samverkan med kvinno- och brottsofferjourer, när man ser effekten av våld vill man arbeta med att förebygga, säger Alan Heisterkamp.

I Sioux City har man även genomfört större satsningar med annonstavlor för att uppmärksamma och utbilda allmänheten om våld och övergrepp.


Pratat med sönerna

– I USA har en av tre tonårsflickor har utsatts för våld, en av fyra för våldtäkt eller försök till våldtäkt, ta reda på fakta, hur ser det ut i din stad, region eller land, säger Alan Heisterkamp.

Kampanjerna har även dem fått effekt, nästan hälften av de vuxna som sett annonserna pratade med sina söner om genusrelaterat våld jämfört med endast 26 procent av de som inte sett annonserna.

Grundpelarna i MVP-programmet är att sprida kunskap och medvetandegöra, utmana och ifrågasätta tankesätt och tankegångar, att ha öppna och ärliga diskussioner och sist men inte minst, inspirera andra.

– Lyft fram de snabba vinsterna och försök förekomma bakslagen, säger Alan Heisterkamp. I USA har vi tryckt på att detta är ledarskap, alla amerikanska föräldrar vill se ledarskapsutbildningar, men detta är vår historia, ni kommer skapa er egen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: