Bushra Al Maqtari.

Jemens tragedi är en internationell kris

2015-04-08 | Bushra al-Maqtari padlock

KRÖNIKA/UTRIKES

”Det som nu sker i Jemen har inte mycket med Jemens intressen att göra utan med saudiernas. Saudiernas outtalade mål bygger på att de anser houthierna lojala mot Iran, vilket i sin tur gör dem till ett hot mot Saudiarabiens regionala makt.” Det skriver Bushra al-Maqtari i en krönika där hon ger sin bild av konflikten i Jemen och kriget. Samtidigt uppmanar FN-expert världen att bereda sig inför massflykten och USA skyndar på vapenleveranserna till Saudiarabien.

Bushra al-Maqtari (بشرى المقطري) är författare, historiker, debattör och fredsaktivist. Hon är en av Jemens mest kända och stridbara aktivister. Genom kampen mot diktatur, för demokrati och folkets rättigheter, har hennes namn blivit känt världen över.


RELATERAD ARTIKEL: 2012-09-21 Bannlyst för sina idéer


FN-expert uppmanar världen att förbereda sig för flyktingkatastrofen som väntar om striderna fortsätter.


USA skyndar på vapenleveranserna till Saudiarabiens bombkampanj rapporterar Democracy Now.

Jemen sargas i händer på en inhemsk politisk elit och mäktiga grannar. Jemen är ett fattigt land med ett maktlöst folk. Ett land vars enda fel är att vara den svagaste länken i ett globalt politiskt spel där supermakterna har gått med på att göra Jemen till offer.

Jemen befinner sig i ett paradoxalt läge. Från ett håll utsätts landet för ett orättfärdigt krig som leds av Saudiarabien och från ett annat håll lider Jemen av ett inbördeskrig som leds av houthi-gruppen i koalition med före detta president Ali Abdullah Salehs styrkor. Det är ett krig på flera fronter mot alla jemeniter som vägrar den dominerande diskursen. Det är ett krig som dödar människor och ödelägger det jemenitiska samhället och staten. Jemeniter lever nu i ett helvete skapat av utländsk inblandning och inbördeskrig.

Jemeniter har lidit av många krig och inbördeskrig i sin historia. Men detta krig är annorlunda. Det är ett krig där alla inblandade strider mot jemeniterna, mot den bräckliga civila freden och mot allt som återstår av Jemens nationella suveränitet.


Ödesdiger kupp

Maktstriderna mellan inhemska och utländska politiska krafter ligger bakom detta krig. Situationen i Jemen visar tydligt hur interventioner blåser upp civila konflikter. Jemens största problem handlar inte om dess upptrappade interna kris som eldades under av Salehs regim under decennier. Och det handlar inte bara om det maktvakuum som producerades under övergångsperioden från 2011 tills houthierna tog över makten med våld. Jemens största problem handlar egentligen om vår geopolitiska placering. Detta, och hur situationen i Jemen uppfattas av Saudiarabien, avgör vårt öde.

Jemen är granne med Saudiarabien, världens största oljeproducent och officiell representant för den sunnimuslimska wahhabitiska sekten. Saudierna är motståndare till det shiitiska Iran och motsätter sig den shiitiska expansionen i Jemen och regionen, särskilt vid gränsen mot Jemen som ofta har stått under direkt saudiskt förmyndarskap.

Jemen har förlorat all sin politiska suveränitet sedan houthi-milisen tog över makten genom en kupp mot president Abdu Rabu Mansour Hadi, som misslyckats med att administrera övergångsperioden i Jemen. Allt detta såg den saudiska regimen som ett gyllene tillfälle att ta ett avgörande grepp om Jemen.


Säkerhet och ekonomi i kaos

Den komplexa situationen i Gulfregionen där regionala politiska intressen överlappar de internationella, har lett till att saudier ändrat sin tidigare strategi – att köpa lojalitet bland Jemens maktelit för att se till att besluten i Jemen inte strider mot saudiernas intressen. I stället har Saudiarabien utvecklat en ny strategi som går ut på att investera i kaoset som houthierna har orsakat. Detta i syfte att underlätta militära ingripanden i Jemen. Och dessutom få stort finansiellt stöd av arabiska länder med internationell politisk uppbackning.

Motiven bakom de saudiledda flygattackerna framstår som solklara för mig. Men det uttalade målet är att rädda Jemen och skydda president Hadi från de beväpnade houthierna och deras koalition med Salehs styrkor. Efter mer än en vecka av kontinuerliga flygattacker står det klart att den militära interventionen varken försvagar den Saleh-trogna militära makten eller de beväpnade houthierna.

Flygattackerna har i stället lyckats försvaga Jemens civila stat och landets infrastruktur. De sönderbombade platserna är Jemens fyra största flygplatser och hamnar som landets ekonomi är beroende av. Bombningarna har stoppat all turism, förstört landets flygvapenstyrka och försvarets vapendepåer, förstört missil och anti-craftbaserna, mer än tio arméläger är hittills förstörda, två cement- och mejerifabriker är ödelagda, hundratals civila och soldater är mördade och skadade. Landets säkerhet och ekonomi är i kaos.


Brusten sammanhållning

Medan södra Jemen är under beskjutning av houthimilisen och före detta president Salehs styrkor, är de saudiledda flygattackerna främst ägnade att förstöra grunden som den jemenitiska civila staten vilar på. Det som flygattackerna åstadkommer står helt i motsats till vad den saudiledda koalitionens uttalade avsikter sägs vara. De bombar sönder Jemen.

Jag frågar mig vad som ligger bakom aktionen Decisive Storm och att bomba sönder Jemen? Det som sker har inte mycket med Jemens intressen att göra utan med saudiernas. Deras outtalade mål bygger på att de anser att houthierna är lojala mot Iran, vilket gör dem till ett hot mot Saudiarabiens regionala makt.

Det är detta som ligger bakom saudiernas angrepp mot Jemens stat och militär. Faran, utifrån saudiernas perspektiv, begränsas för närvarande inte till houthiernas makt i Jemen. Utan snarare planerar saudierna att förstöra Jemens armé, så att den inte faller i händerna på houthierna.

Lokalt spelade houthierna en viktig roll i den eskalerande processen mot ett inbördeskrig, som ledde till en utländsk intervention. Eftersom houthier har en ideologisk grund för sin kamp, blockerades alla andra politiska grupper från att kunna lösa Jemens kris. Houthiernas praxis och deras allians med Jemens före detta president Ali Abdullah Saleh gjorde att de förlorade folkets stöd och detta försvagade Jemens nationella sammanhållning, som hade kunnat förena jemeniterna mot den saudiska aggressionen.


Katastrofala konsekvenser

Houthierna står i dag ensamma med sin envishet och splittrar landets nationella sammanhållning. Nu är jemeniterna i södra delen fast beslutna att införa sitt eget styre. Houthiernas hållning i kriget och hur de handskas med det, visar brist på förståelse för Jemens suveränitet. De vill bara utkämpa sitt krig och inte försvara Jemens folk mot en utländsk aggression.

Det finns en annan maktfaktor i Jemens kris. Den iranska regimen motsätter sig kriget mot Jemen enbart utifrån sina egna politiska intressen, inte för att den bryr sig om jemeniternas intressen. Den iranska regimens avsikt med sitt stöd till houthierna är att få en stark position i förhandlingarna om sitt nukleära program.

Irans regim är, enligt min åsikt, inte en nyckelspelare på uppåtgående internationellt, som saudierna befarar. Iran är mer en, av den amerikanska administrationen, utmålad fiende. Det vore dumt av amerikanerna att inte överväga att skapa en iransk-arabisk konflikt för att tillgodose sina egna intressen. Precis som den iransk-irakiska konflikten under Saddam Hussein.

Den iranska regimen och dess allierade houthierna spelar en viktig roll i kriget i Jemen, på samma sätt som saudierna. Jemen har blivit föremål för denna regionala maktstrid. Maktstridens humanitära och materiella konsekvenser för Jemen är katastrofala. Vad de krigförande i regionen utsätter Jemen för signalerar en kris på internationell nivå. Något som tidigare har drabbat även Syrien och Irak.

De som driver eller stödjer ett krig mot Jemen kommer att ödelägga och döda mitt vackra Jemen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: