Vid Beijing-universitetet för utländska språk är bland annat arabiskakursen öppen endast för män. Kursen i svenska däremot är öppen för alla studenter.

Könsdiskriminerande antagning vid Kinas universiteter

2015-04-02 | Gordana Malešević padlock

UTRIKES

Majoriteten av högskolor och universitet i Kina utestänger kvinnor från att studera vid prestigefyllda utbildningar och lärosäten i strid med nya förhållningsregler. Det visar Kvinnors nätverk för mediebevakning.

FAKTA/KINAS UTBILDNINGSSYSTEM

Efter folkrepublikens grundande infördes ett system med några få stora universitet och ett stort antal mindre institutioner.

 • På 1950-talet tilldelades utvalda universitet större resurser och blev ledande inom sina ämnen – sk nyckeluniversitet.
 • Under sena 1970-talet infördes kandidat- (Xueshi Xuewei), magister- (Shuoshi Xuewei) och doktorsexamen (Boshi), fortbildningen till högre studier blev tolvårig och sedan 1986 är det nioårig skolplikt.
 • Sedan 1990-talet har de mindre institutionerna (åter) slagits ihop till större enheter.
 • 2012 fanns det enligt utbildningsdepartementet närmare 2000 statliga lärosäten, omkring 100 av dem var nyckeluniversitet. Därutöver finns en mängd privata lärosäten, varav några är erkända av utbildningsministeriet. Den tidigare åldersgränsen på 25 år för nybörjare inom de flesta ämnen är nu borttagen och man talar nu om ett livslångt lärande. Studenter (och de flesta lärare) har traditionellt bott på campus, men det är inte lika självklart längre.

 • RELATERADE ARTIKLAR:

  2015-03-20 Kvinnors livsberättelser omstörtande litteratur i Kina

  2015-02-24 Kinesisk aktivist får pris för vacker feministmarsch

  Under 2013 gick utbildningsdepartementet ut med nya regler för högskolor och universitet i vilka framgår att utbildningar på högskolor och universitet – med ett fåtal undantag, exempelvis utbildningar som berör försvars- och säkerhetsfrågor – ska vara öppna för både män och kvinnor.

  Det har lett till att några universitet och högskolor har tagit bort de könsbaserade antagningsrestriktionerna, men enligt den nyligen framlagda rapporten Könsdiskriminering i högre utbildning i Kina har 66 universitet och högskolor fortfarande kvar dem.

  Kvinnors nätverk för mediebevakning, som har gjort undersökningen, har sin bas i Beijing och är ett nätverk för forskare och journalister som lyder under Huvudstadsjournalisternas kvinnoförbund. Av nätverkets rapport framgår att 64 procent av landets akademiska utbildningar hade könsbetingade antagningsrestriktioner under 2014. Enligt rapporten är det åtta procent färre än under 2013.

  Språkkurser, geologi- och sjuksköterskeutbildningar, bland många andra, har i vissa fall fortfarande regler som utestänger kvinnor eller män. Till exempel är de fyra sjuksköterskeutbildningarna som är knutna till universitetet i Shandongprovinsen öppna endast för kvinnor. Och vid Beijing universitet för utländska språk, Beiwai, är kurser i bland annat arabiska, malajiska och turkiska öppna endast för män. Detsamma gäller marinteknolog- och mariningenjörsutbildningarna vid det lika prestigefyllda Marinbiologiska universitetet i hamnstaden Dalian.

  Av undersökningen framgår även att elva av de 66 könsdiskriminerande lärosätena finns i Beijing, samt att det är de mest väl ansedda och prestigefyllda utbildningarna och lärosätena som står för den största andelen könsbetingade antagningsrestriktioner.

  Verktyg


  Skriv ut

  Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

  annons: