Medieseminarierna på den 59:e kommissionen om kvinnors status (CSW) i FN lockade fler åhörare än vad som rymdes i salarna.

Bokslut över Pekingplattformen om kvinnor och medier

2015-03-13 | RIPVG padlock

OPINION

Det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv (RIPVG), antog ett uttalande om bristen på efterlevnad av mål som rör kvinnors medverkan och porträtteringen av kvinnor i medierna. Detta efter ett fullsatt medieseminarium arrangerat av FN:s utbildningsorgan UNESCO och UN Women under kommissionen om kvinnors status i världen (CSW59) som pågår för närvarande i New York. Feministiskt perspektiv publicerar uttalandet i sin hellhet.

Det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv (RIPVG), som samlar journalister i 36 länder på fyra kontinenter, har arbetat för en kommunikation och journalistik som inkluderar och inte diskriminerar, fundamentala begrepp och åtgärder för demokrati i våra samhällen, demokratisering av medier och kvinnors egen makt över tillvaron som journalist.

Vi uttrycker vår oro och bestörtning över bristen på framsteg när det gäller implementeringen av kapitel J om kvinnor och medier i Pekingplattformen från den fjärde internationella kvinnokonferensen som hölls i Peking 1995.

Vi är förvånade och oroade över att kapitel J:s relevans för en kulturell transformation mot jämställdhet och för kunskap och åtnjutande av kvinnors samtliga mänskliga rättigheter inte har lyfts fram i utvärderingen av de 20 åren med handlingsplanen.

Tillsammans med den Globala alliansen för media och genus (GAMAG) stöder vi fullt ut förslaget att inkludera intentionerna med kapitel J i Pekingplattformen i post-2015-agendans hållbarhetsmål.

Vi är övertygade om att kvinnors rätt till kommunikation och information är grundläggande för förståelsen och åtnjutandet av andra mänskliga rättigheter, liksom för konsolideringen av demokrati och medborgarskap. En medveten förändring av kvinnors representation i föreställningsvärlden och i offentligt agerande är avgörande för att nå jämställdhet och för att länder ska utvecklas.

Härmed uppmärksammar vi bristen på analys, uppföljning och stöd från regeringar och medieindustrin när det gäller att göra verklighet av kapitel J i kommunikation och medier.

Därför uppmanar vi stater och regeringar, medieindustrier och FN att:

  • Införa särskilda mål i hållbarhetsagendan post-2015 i syfte att fullborda Pekingplattformens kapitel J.

  • Säkerställa inkluderingen av journalister med genuskompetens i mekanismerna för civilsamhällets deltagande i utvecklingen av mål och åtgärder för genomförandet av hållbarhetsagendan post-2015.

  • Säkerställa kvinnors rätt till yttrandefrihet, integritet och ett liv fritt från våld inom journalistiken.

  • Uppmuntra förslag inom journalistik och kommunikation med ett genusperspektiv och stärka de som redan finns.

  • Förbättra journalisters arbetsvillkor.

  • Åta sig att skapa de nödvändiga vägarna som möjliggör för journalister att förvärva och/eller skapa egna medier.

  • Säkerställa att särskilda kommittéer specialiserade inom genus är delaktiga i alla instanser där medier övervakas och regleras.

  • Säkerställa kvinnors rätt till kommunikation och information för kvinnor genom tolkning till alla språk i FN:s internationella forum.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: