230 sidor motioner.

#fikon15: En botanisering i motionsfloran

2015-02-13 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

117 motioner har Fi-kongressen att ta ställning till i helgen, på platsen där allt började för tio år sedan. Då var motionerna ungefär dubbelt så många, och medlemmarna betydligt färre. Så en del av arbetet kommer nu att kretsa kring hur den demokratiska strukturen för en organisation som på ett drygt halvår gick från 1 500 till 22 000 medlemmar ska se ut.

Kongressen 2013 – då Fi beslöt att ställa upp lokalt, regionalt och till riksdagen, samt i EU-valet – var motionerna hälften så många som nu. Och flera av de motioner som nu lagts präglas av det faktum att Fi numer betraktas som något mer än ett initiativ.

Ska två eller tre personer leda Feministiskt initiativ (Fi), ska partiet heta Feministerna och ska dess ledare – hur många de nu blir – kallas partiledare, talespersoner eller språkrör? En del av frågorna har kommit upp till diskussion tidigare när Fi hållit kongress, och så länge inget är klubbat står möjligheterna öppna.


Fler deltar

Fler medlemmar än någonsin tidigare deltar, över 530 personer hade anmält sig, vilket har en enkel förklaring i den enorma medlemstillströmningen det senaste året. Genombrottet ger nya förutsättningar för diskussionerna om partiformalia och demokratiska processer. Med 22 000 medlemmar krävs en organisationsstruktur som ger en rimlig representation på kommande kongresser.

Taket för antalet kongressombud föreslås i en motion vara 250, alltså långt under dagens antal, medan föreningsstyrelsen (som eventuellt är partistyrelse efter helgen) föreslår 400. Styrelsen vill också bevara möjligheten till direkt inflytande för varje medlem i vissa avgörande frågor och föreslår att det ska finnas möjlighet att förrätta omröstningar digitalt med rösträtt för samtliga medlemmar.

Unga feminister hade under valrörelsen en i stort sett lika dramatisk uppgång i medlemsantal som Fi, och föreslår nu att samarbetet utvecklas och att statusen för föreningen ändras till ungdomsförbund, vilket Fi-styrelsen också förordar.

En annan motion som har med genombrottet för Fi att göra kommer från Norrköping, och föreslår att en partiskatt införs för parlamentariska uppdrag på alla nivåer som ger arvode utöver ersättning för inkomstbortfall.


Hållbarhet och djurrättsfrågor

Förutom den fråga som många kandidater och ombud lyfter i intervjuer som ny och viktig, urfolks- och landsbygdspolitiken, är det tydligt att miljö, hållbarhet och djurrättsfrågor engagerar många av medlemmarna.

I motionsfloran finns också förslag som rör utveckling av den ekonomiska politiken, tydligare förslag när det gäller hur jämställda löner ska uppnås, och en uppdatering av synen på pensionerna.

En stor del av motionerna finns inom området skola och utbildning och när det gäller hälsa och sjukvård, lyfts bland annat livmoderssjukdomar fram som en fråga Fi behöver driva.


Nöjda med kulturprogrammet?

För att vara ett parti där medlemmarna av meningsmotståndare ofta benämns kulturmarxister är det väldigt tunt med motioner på kulturområdet. Kanske är medlemmarna nöjda med det kulturpolitiska program som redan finns?

Förnyelse och utveckling föreslås inom den feministiska antirasismen och mänskliga rättigheter. Där finns förslagen om urfolks rättigheter och asylpolitiska förslag. Därtill finns en motion lyfter fram FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, som ett viktigt verktyg för påverkan och som kan användas i större utsträckning i det antirasistiska politiska arbetet.

På det säkerhetspolitiska området finns en motion om utvecklade skrivningar i det befintliga programmet. Högaktuellt är till exempel förslaget att Fi ska verka för att inga militära avtals sluts med länder som bryter mot folkrätten eller de mänskliga rättigheterna, samt att sådana pågående avtal bryts, samt att Fi ska verka för att Sverige inte bedriver kommersiell militär verksamhet eller hyr ut 170 svensk mark eller luftrum för vapenprov och militära övningar till försvarsföretag eller andra länders försvarsmakter. Styrelsen rekommenderar bifall till den motionen.

Kortfattad sammanställning

Feministbloggaren Reaktionista har gjort kortfattade sammanfattningar av samtliga motioner – tacksamt inte minst för den som behöver en genväg så här sent inpå kongressen – Affärsvärlden har valt att lista de motioner som enligt Ola Söderlind sticker ut mest, och liberala debattören Rebecca Weidmo Uvell drar av motionerna som föreslår att fiskar ska omfattas av djurskydd och jaktförbud slutsatsen att Fi hatar fisk.

På Fi:s hemsida finns samtliga propositioner och motioner i sin helhet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: