Victoria Kawesa under eftervalsdebatt i ABF-huset.

”Vi drabbas inpå skinnet av det politiska läget”

2014-12-16 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

– Nazister får ökad styrka av att SD har så mycket makt nu i riksdagen, och de utför hatbrott, hot och våld i vardagen så att vi som är rasifierade får bära den här parlamentariska krisen i dag.

Det säger Victoria Kawesa, erfaren antirasistisk aktivist. För att motverka den antidemokratiska utveckling som pågår över hela Europa anser hon att det behövs både skarpare lagar mot nazistisk organisering och krafttag mot vardagsrasismen.

Victoria Kawesa, socionom, genusvetare och politiker för Feministiskt initiativ (Fi) konstaterar att det behövs fler samtal om hotet mot demokratin, inte minst efter valet i september. Det framkom under ett eftervalssamtal som Feministiskt perspektiv anordnade tillsammans med ABF i Stockholm den 12 oktober.

– Jag har saknat samtal om demokrati och att diskutera den kris som vi som lever i Sverige är en del av – den demokratiska kris som redan skett i många europeiska länder där rasistiska och fascistiska partier sitter i parlament och regeringar och har tagit makt i EU-parlamentet.

– Jag kan se i dag hur rädda människor är, hur rädda rasifierade människor blivit efter valet. Jag kan själv känna den rädslan, om SD har 13 procent nu – hur ser det ut om fyra år, om åtta år? Det finns redan de som känner att de måste flytta härifrån, inte kan bo i Sverige. Om SD blir det näst störta partiet, vad ska hända med oss?

Mycket som många trodde eller hoppades aldrig någonsin skulle hända har redan skett, och rädslan har sin grund i konkreta erfarenheter.

– Hoten har ökat. Efter SD:s framgångar har hoten ökat mot oss som är antirasister och feminister eller jobbar för mänskliga rättigheter. Jag har fått dödshot för att jag uttalar mig antirasistiskt eller för att jag kallar mig själv svensk. Det värsta de vet är att man kallar sig svensk när man inte är blond och blåögd. Det vill jag prata mer om, de som drabbas in på skinnet av vårt politiska läge. Vi får bära hotet varje dag i vår vardag, vi får bära hotet av att vi har rasister i vår riksdag, säger Victoria Kawesa.


Då värnades asylrätten

Under samtalet lyfter Kawesa också fram kontrasten mot det Sverige hon kom till 1984 från Uganda.

– Det var ett Sverige som verkligen värnade om människor på flykt, värnade om asylrätten. Det var ju länge sedan, men samtidigt är det viktigt att prata om det för att visa att vi haft ett samhälle som verkligen värnat om människors lika värde och där vi haft en politisk ledning som pratat om människor som flyr, att det är deras rättighet att fly. När vi inte hör politiker säga de här sakerna skickar det ut signaler till medborgarna om hur man värderar flyktingar.

Med det sagt förklarar Victoria Kawesa att den rasism hon utsatts för ända sedan hon kom till Sverige som barn gör flyktingfrågan viktig också på ett personligt plan. Det första hon fick lära sig om nazister var att de ville bevara Sverige svenskt. På deras klotter med förkortningen BSS brukade Kawesa ändra sista bokstaven till B för blandat.

– Att se att den nazistiska rörelsen nu har lyckats ta plats i vårt parlament, de som kommer från BSS, det är en stor sorg. Jag tror att många känner att det är en stor sorg att vi trots allt vårt hårda arbete och trots att man har försökt hålla dem utanför så har de tagit sig in.

Hon menar att det är viktigt att fortsätta påtala SD:s rasistiska politik och nazistiska rötter, inte normalisera partiet genom att mildra vad det faktiskt handlar om genom att använda det luddigare begreppet främlingsfientlighet. Samtidigt krävs nu strategier mot den ökade vardagsrasismen.

– Nazister får ökad styrka av att SD har så mycket makt nu i riksdagen, och de utför hatbrott, hot och våld i vardagen så att vi som är rasifierade får bära den här parlamentariska krisen i dag. För mig är det mycket att bara kunna leva i Sverige utan att vara rädd. Det är på den nivån det ligger, och det är på den nivån det ligger för väldigt många. Vad vi kan göra är att fortsätta föra en dialog om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och att människovärdet inte bara kan räknas i form av pengar. Vi måste fortsätta pressa på politikerna så att de inte ger vika för SD.


”Förbjud nazistisk organisering”

Victoria Kawesa lyfter fram hur nazister och fascister fått demonstrationstillstånd och att polisen inte har tillämpat lagen om hets mot folkgrupp. Hon anser att det behövs en lagstiftning som är tillräckligt stark för att förhindra att nazisterna tar det utrymmet, och till och med förbjuder nazistisk organisering, såsom FN:s rasdiskrimineringskommitté krävt i flera år. Det är även ett krav som Fi driver.

– Jag har träffat människor som längtar efter en förändring och då har det varit bra att tillhöra ett parti som är tydligt med sina visioner. Där tror jag att det är en utmaning om man bara vilar på de gamla ideologierna och inte har visioner om samhället.

– Fi vill också ha en nationell antirasistisk handlingsplan där alla myndigheter är ansvariga för att jobba antirasistiskt och där det knyts resurser till det här arbetet och där man kopplar in demokratiuppdraget till det antirasistiska arbetet och att det är ett ansvar för alla att se till att det genomförs.

– Vi pratar om SD som extrema men inte om att SD:s väljare är våra lärare, läkare, kuratorer, människor som jobbar i vårt samhälle i våra institutioner där rasistiska idéer reproduceras. Rasismen genomsyrar hela samhället och det måste man acceptera, och det har man väldigt svårt för i Sverige fortfarande. Vi behöver också en MR-institution i Sverige. Vi är ett av de få länderna i Europa som inte har en sådan institution.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: