EU:s byrå för grundläggande rättigheter släppte 9 december rapporten Being Trans in the European Union.

Stor kartläggning bekräftar larm om transpersoners utsatthet

2014-12-12 | Helena Brors padlock

UTRIKES

Över två femtedelar av de transrespondenter som utsatts för våld uppger att det skedde vid tre eller fler tillfällen under året före undersökningen, en tredjedel av transrespondenterna undviker att uttrycka sin könsidentitet genom klädsel av rädsla för trakasserier, hot och överfall och var tredje respondent utstår diskriminering i arbetslivet. Det är några av de uppgifter som framkommer i den hittills största europeiska undersökningen av transpersoners utsatthet som presenterades i veckan.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) släppte 9 december rapporten Being Trans in the European Union, om transpersoners rättigheter och levnadsvillkor i EU:s medlemsländer. Rapporten är en komparativ analys av data från FRA:s undersökningsrapporter EU LGBT survey – European Union lesbian gay, bisexual and transgender survey – Results at a glance (2013) och EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Main results (2014).

6 597 transrespondenter ingår. Det är den största datamängd som hittills har samlats in i Europa. Vad FRA erfar är transpersoner den mest diskriminerade, trakasserade och våldsutsatta HBT-undergruppen.

Över två femtedelar av de transrespondenter som utsatts för våld uppger att det skedde vid tre eller fler tillfällen under året före undersökningen. Sådana resultat visar vikten av att förbättra insatser mot hatmotiverat våld genom att öka polisstyrkors medvetenhet om transfobiska hatbrott.

En tredjedel av transrespondenterna undviker att uttrycka sin könsidentitet genom klädsel av rädsla för trakasserier, hot och överfall. Hälften undviker offentliga platser på grund av samma rädslor. Nästan var femte respondent låter bli att vara öppen i sitt eget hem. FRA rekommenderar att medlemsstater ska säkra juridiskt könserkännande i identitetshandlingar utan krav på medicinska ingrepp eller äktenskapsskillnad.


Mångfaldsträning och utbildning

Var tredje respondent utstår diskriminering i arbetslivet. Enligt FRA indikerar detta att EU-länder måste säkra att diskrimineringslagar uttryckligen innefattar könsidentitet. Mångfaldsträning för arbetsgivare föreslås. Vårdpersonal bör utbildas om transpersoners speciella vårdbehov.

Analysen visar att unga, arbetslösa och låginkomsttagare är särskilt utsatta. De är mer benägna att anmäla transfobiska brott.

Respondenters grad av öppenhet beror på deras uppfattning om rådande samhällsattityder gentemot transpersoner. Detta gäller även dem som inte själva har utsatts för diskriminering eller trakasserier. 90 procent av de tillfrågade säger att om nationella myndigheter skulle främja transpersoners rättigheter bleve deras liv värdigare och tryggare.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: