Ann-Margarethe Livh och Clara Lindblom, vänsterpartiet i Stockholm.

Vettig bostadspolitik motverkar hemlöshet

2014-12-10 | Ann-Margarethe Livh , Clara Lindblom padlock

OPINION

”För att vara aktuell att söka den minsta och billigaste ettan i ett nyproducerat område med hyresrätter i Stockholm har det krävts en årsinkomst som de allra flesta pensionärer inte är i närheten av. Det är tydligt vilka Alliansen prioriterat, och det är definitivt inte äldre eller pensionärer.” skriver Ann-Margrethe Livh och Clara Lindblom angående en ny rapport om den ökade hemlösheten i Stockholm inför vintern, då skillnaden mellan de som har och inte har en bostad blir som allra störst.

Ann-Margrethe Livh är bostads- och demokratiborgarråd och Clara Lindblom personal- och äldreborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholm.

Nyligen släppte Stadsmissionen sin årliga hemlöshetsrapport. Det är tung läsning. Den visar att hemlösheten ökar i Sverige och att den förekommer i bredare grupper än tidigare. Stadsmissionen larmar särskilt om att deras personal märker av ett ökat behov av stöd för äldre i hemlöshet, något som kan tyda på att antalet ökar. Det är en varning vi tar på största allvar och en utveckling vi måste stoppa innan den skenar.

I Sverige lever 1 500 personer över 65 år i hemlöshet. Av den siffran lever hundratals i akut hemlöshet vilket betyder att de bor i tillfälliga akutboenden eller till och med utomhus. Det finns förstås flera orsaker, som samverkar med varandra, till varför människor hamnar i en sådan utsatt situation. Men en sak vet vi med säkerhet, vilket Stadsmissionen också konstaterar i sin rapport, och det är att bostadsbrist leder till hemlöshet. Höga hyror och tufft satta krav på inkomst för att kunna söka bostad är andra orsaker som lyfts fram.

I Stockholm har det de senaste åren inte byggts i närheten av så många hyresrätter som behövts. Samtidigt har ombildningar av de hyresrätter som funnits pågått i rask takt. Detta har lett till en situation där de äldre som inte haft råd att köpa en lägenhet och inte heller haft chans att få en lägenhet genom bostadskön fått väldigt svårt att komma in på bostadsmarknaden och i värsta fall hamnat helt utan bostad.

För att vända den här utvecklingen behöver vi arbeta på flera fronter. Först och främst ska vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som människor med vanliga inkomster har råd med. Vi förändrar också godkännandekraven för att kunna söka bostad. När det tidigare fanns krav på två eller till och med tre gånger årshyran räcker det nu med existensminimum för att få hyra. På det viset sänker vi tröskeln till bostadsmarknaden.

Stockholms egna bostadsbolag har fått i uppdrag att pressa hyrorna vid nybyggen och upprustning, i synnerhet bolaget som riktar sig till äldre. Vi har tidigare sett att stora höjningar har lett till att många pensionärer inte har haft råd att bo kvar hemma, och det accepterar vi inte.

Vi har också stoppat ombildningarna av ännu fler hyresrätter till bostadsrätter. Just för att personer som inte har råd att köpa sig en bostad faktiskt ska ha någonstans att bo. Egentligen är det ju inte svår matematik. Långt ifrån alla har råd att köpa en lägenhet och saknas då hyresrätter med hyror som vanliga människor har råd med skapas en väldigt riskabel situation.

Nu kommer vintern till Stockholm och skillnaden mellan de som har ett varmt hem att gå till och de som hamnat utanför blir som tydligast. Det är oerhört sorgligt att utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren och att bostäder åt alla inte varit prioriterat.

Alliansen i Stockholm försvarar sig med att de visst byggt en del hyresrätter. Men när hemlösheten breder ut sig bland nya grupper blir ju frågan för vilka de egentligen byggt. För att vara aktuell att söka den minsta och billigaste ettan i ett nyproducerat område med hyresrätter i Stockholm har det krävts en årsinkomst som de allra flesta pensionärer inte är i närheten av. Det är tydligt vilka Alliansen prioriterat, och det är definitivt inte äldre eller pensionärer.

Det finns omständigheter i människors liv som kan leda till hemlöshet och vi vet att vi måste ta ett helhetsgrepp om problemen. Men att det inte finns bostäder som människor har råd med ska aldrig vara ett hinder. Det måste vi se till.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: