Fr v: Lorena Delgado, Emilie Weiderud, Anna Dalqvist och Caoileann Appleby.

Ny hemsida ska motverka Europas aborträttsrestriktioner

2014-11-25 | Hanna Elmberg padlock 1

INRIKES

2015 har den svenska abortlagen funnits 40 år. Samtidigt utmanas rätten till abort och begränsas runt om i Europa. Konsekvensen är allt fler illegala aborter med kvinnors liv som insats. Nu lanseras en ny hemsida som ska motverka utvecklingen, som diskuterades vid ett seminarium på Socialistiskt forum i Stockholm i helgen.

FAKTA/ABORTRÄTTEN

2008 enades Europarådets parlamentariska församling (PACE) om en rådgivande resolution där det står att abort bör vara tillåtet. Kvinnans rätt att själv besluta om abort beskrivs som en förutsättningar för rätten till kroppslig integritet.

I en särskild rapport från FN:s särskilda rapportörer för rätten till hälsa från 2011 slås det fast att en kriminalisering av abort strider mot rätten till ett värdigt liv och ett hot mot rätten till hälsa. Det betyder att FN tolkar abort på vissa grunder som en mänsklig rättighet. Och att restriktiva abortlagar betraktas som ett hot mot de mänskliga rättigheterna.

Samvetsklausuler finns i en majoritet av Europas länder. Det är lagligt att vägra ge säker vård som strider mot det egna samvetet. Ofta handlar det om just abort och konsekvenserna kan bli att vissa kvinnor har svårt att få abort trots att de har lagligt rätt. I vissa delar av Italien vägrar närmare 90 procent av alla gynekologer att utföra abort med hänvisning till den lagstadgade samvetsklausulen. Som en följd av det har Europarådet kritiserat Italien för att inte leva upp till den egna abortlagen.

Källa: RFSU

I boken I det tysta har frilansjournalisten och författaren Anna Dalqvist kartlagt aborträtten i Europa. Hon delade panel med Emilie Weiderud, från Swedish abortion rights network och RFSU, och Caoileann Appleby, aborträttsaktivist från Dublin, Irland. Medverkade gjorde också Amanda Möllenhoff och Felicia Ohly som lanserade sin nya webbsida abortioninsweden.org, vars syfte är att göra aborträtten tillgänglig i länder där den är hårt begränsad eller saknas helt.

Panelsamtalet leddes av moderatorn Lorena Delgado och först ut var Anna Dahlqvist att berätta om den största utmaningen just nu ur ett europeiskt perspektiv.

– Det införs restriktioner som gör att tillgången minskar även om abort fortfarande är tillåtet. Begränsningarna blir inte dramatiska och kan på så sätt passera ganska obemärkt. Det är inte själva lagen som förändras utan utövandet av rättigheterna som försvåras. Exempel på det är obligatorisk väntetid eller obligatorisk rådgivning. Rätten till abort finns fortfarande och förändringarna väcker därför inte lika starka reaktioner som det skulle göra att helt förbjuda fri abort, säger Anna Dalqvist.

Hennes bok I det tysta handlar om lagstiftningar i Europa och de aktiva abortmotståndarna. Hon intervjuar kvinnor som har genomgått illegala aborter och fokus läggs på Polen, Malta och Irland, de tre länder där abort ännu är olagligt.


Dubbla budskap

Enligt Anna Dalqvist utmanas aborträtten av framförallt två saker. Dels blir det svårare att få tillgång till abort trots att den finns, dels inför alltfler lände en samvetsklausul, som också inskränker aborträtten utan att förbud införs. Inskränkningarna drabbar oftast grupper av kvinnor som redan är mer ekonomiskt utsatta. Den obligatoriska väntetiden försvårar för kvinnor på landsbygden som har långt till närmaste sjukhus, två resor kräver ekonomiska resurser. Kvinnorna måste träffa en läkare vid ett tillfälle och sedan fem dagar senare åka tillbaka. Rätten till fri abort förlorar sin betydelse när det i praktiken är omöjligt att göra abort. Den rådgivning som är obligatorisk i vissa länder lägger fokus på att kvinnan ska fortsätta sin graviditet. Det blir en tvetydig signal, där rätten till abort visserligen finns, men skambeläggs.

I Europa gör 150 000 tusen kvinnor illegala aborter eller reser för att kunna genomgå en abort där det är lagligt.

– Polska kvinnor kan göra illegala aborter i Polen. Det är sällsynt att kvinnor i Europa dör av illegala aborter men det händer. När jag träffade kvinnor i Polen, berättade de om rädslan över att lämna ut sig till någon främmande eller inte ens veta om de får en bedövning. För de här kvinnorna är det en emotionell stress. De gör något som ses som ett brott i deras land, de är ensamma och helt utanför hälsosystemet. Dessutom har illegal abort har blivit en affärsmarknad utan kontroller av vad som händer med kvinnorna, säger Anna Dalqvist.

Sedan finns det även ekonomiska problem. Som till exempel i Polen, där en illgal abort kostar mellan 3 000 till 6 000 svenska kronor. En genomsnittlig månadsinkomst i Polen är runt 7 000 kr före skatt.

– Många kvinnor måste låna pengar och kan inte betala tillbaka på många år. De måste få tag på pengarna inom en kort tid annars blir det sena aborter, säger Anna Dalqvist.


Omöjlig konversation

Caoileann Appleby är volontär på organistationen Abortion Support Network i London. Hon hjälper irländska kvinnor att resa till Storbritannien för att göra abort. Organisationen har funnits sedan 2009 och vid starten en telefon dit desperata kvinnor ringde.

– Vad händer med kvinnor på Irland som inte har några pengar? Antingen gör de illegal abort och riskerar sina liv och sin hälsa, eller så åker de till Storbritannien. Men även om det är nära i avstånd geografiskt är det en kostnadsfråga. Vi har träffat på kvinnor som inte har några pengar och barn sedan tidigare. De har sålt sina bilar, telefoner, gått utan mat för att kunna resa. Kvinnorna lever i ett samhälle som sänder ut signaler om att abort är ett brott. Vem ska passa deras barn medan de är borta? Den konversationen kan de inte ha, säger Caoileann Appleby

Varje år reser tusentals irländska kvinnor till England för att få göra abort. Dessa kvinnor måste betala någonstans mellan 150 och 400 pund för sina resor och sedan tillkommer kostnader för tillfällig boende.


Absurt förflutet

Emilie Weiderud från Swedish abortion rights network och RFSU menar att Sverige, genom sin starka lag, kan hjälpa andra länder.

– I år har vår lag funnits i 40 år och har ett starkt politiskt stöd. Men det betyder inte att vi inte ska förbereda för samtal och försvara lagen. Det finns abortmotståndare som har blivit synligare i Europa. De driver kampanjer för att inskränka aborträtten med små ändringar. De får inte styra retoriken. Kvinnor kommer alltid att göra abort. I Sverige ska vi belysa vår lag och även komma ihåg vår bisarra historia. För att veta vart vi ska gå måste vi visa vad vi har varit och faktum är att det har funnits illagala abort i Sverige för bara 40 år sen, säger Emilie Weiderud.

Samtliga paneldeltagare varnar för att låta abortmotståndarna styra retoriken. De betonar även att samarbete och solidaritet över nationsgränser behövs för att kvinnor ska kunna göra abort.

– Den svenska lagen visar att abort inte är något fel eller kriminellt. Det hotfulla med retoriken som vi har märkt av i Storbritannien är när samhället talar om abort som ”end a life” istället för en mänsklig rättighet och frihet. Det krävs mycket mod för att gå emot samhället och göra abort. Det är inte abort som är det värsta som kan hända ett land, utan att mänskliga rättigheter inskränks, säger Caoileann Appleby.

Paneldeltagarna betonar att arbetet över gränserna kan hjälpa fler kvinnor. Även om abortlagarna är öppna för tolkningar är det skillnad mellan teori och praktik.

– Vi kan hjälpa kvinnorna att komma hit och göra abort. Då hjälper vi individer samtidigt som vi visar att det är mänsklig rättighet. Det blir ett politiskt statement att prata om den svenska lagen internationellt. Och även i allmänhet att fortsätta att prata om abort som en feministisk och mänskliga rättighet. Men också i Sverige kan abort ses som ett tabuämne, säger Emilie Weiderud.


Okänd möjlighet till laglig abort

I seminariumet lanserades webbsidan abortioninsweden.org. Idén blev vinnande bidrag i jämställdhetstävlingen Make Eqaul. Genom sitt bidrag vann Amanda Möllenhoff och Felicia Ohly 20 000 kronor och har nu RFSU:s abortnätverk som mentor.

– I dag är det lagligt för de som bor i andra länder att komma till Sverige och göra abort men vi upplevde att det är för få som vet om det, att det inte finns tillgänglig information. I ett Europa med konservativa strömningar där aborträtten är i fara tänkte vi att det är dags att försöka göra någonting åt det. Bristen på information får inte vara ett hinder för att man ska kunna utnyttja sina lagliga rättigheter, säger Amanda Möllenhoff.

Hemsidan visas på flera olika språk och består av fakta om lagstiftningen och hur en abort går till.

– Det är tänkt att sidan ska uppdateras. Vi vill lägga upp exempel på hur mycket det kostar i de olika landstingen att göra abort. Vi vill även lägga upp tips på vart det är enklast och billigast att resa och översätta hemsidan till fler språk, säger Amanda Möllenhoff.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20141125 - gudrun tiberg

Så skönt att se att det finns aktivister som GÖR NÅGOT! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: