Bernardita Nuñez är verksamhetsledare på Kvinnojouren Terrafem.

Bernardita Nuñez, Terrafem: Avskaffa tvåårsregeln!

2014-11-25 | Bernardita Nuñez padlock

OPINION

”Världen runt skördar mäns våld fler kvinnoliv än krig och terrorhandlingar. Att kvinnor mördas hänger ihop med vilka värderingar som präglar vår vardag.” Det skriver kvinnojouren Terrafems verksamhetsledare Bernardita Nuñez som i dag, på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, även uppmärksammar Terrafem Göteborgs tioåriga arbete.

I dag är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. I den resolution i vilken dagen instiftades slog man fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället; i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

Att samma dag fira Terrafems 10-åriga arbete i Göteborg känns alldeles rätt. Jag säger fira, men i själva verket är det så att vi har en strävan att en dag inte finnas. Som så många andra kvinnojourer är vårt mål att vi en dag ska ha ett Sverige där kvinnojourer inte efterfrågas längre. Men än återstår ett långvarigt arbete och många utmaningar kvar för att nå dit.

Jag säger att det känns rätt att fira vår systerorganisation denna dag, för att genom det arbete som Terrafem och dess organisationer har drivit under åren har vi bevakat, uppmärksammat och ställt krav på innehållet i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). En konvention som Sverige har förpliktat sig att genomföra.

Som en del i det arbete som vi har drivit kan jag nämna kravet på avskaffande av tvåårsregeln. Tvåårsregeln är ett system som tvingar kvinnor, utan möjlighet att återvända till hemlandet, att först leva under slavliknande förhållanden, utsättas för våld och våldtäkt och därefter, när de inte står ut och flyr, tvingas de invänta den svenska statens givmildhet.

Terrafem anser att den nuvarande lagstiftningen och sättet som lagen tillämpas strider mot de uppsatta jämställdhetspolitiska målen och de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. I synnerhet strider tvåårsregeln mot artikel 4 i FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, där staten uppmanas att ”allsidigt utveckla förhållningssätt som förebygger våld mot kvinnor och alla åtgärder av juridisk, politisk, administrativ och kulturell natur som främjar skyddet av kvinnor mot varje form av våld och säkerställa att kvinnor inte på nytt görs till offer på grund av tillämpningspraxis eller andra ingripanden.”

Denna viktiga dag ställer vi återigen kravet att avskaffa tvååregeln!

För nästan 15 år sedan startades Terrafem i Stockholm och redan från början fick vi telefonsamtal från kvinnor i Göteborg som ville vara med i Terrafem. Redan då föddes idén att bilda en lokal organisation. Då i oktober träffades en grupp kvinnor och bildade Terrafem Göteborg Bland dem fanns Sri Nimpuno, Ivanca Gafor och Silvia Oliveira.

Terrafems vision om vad det nya Sverige krävde stämde tyvärr får man säga. Det visade sig att det fanns ett stort behov av en organisation som Terrafem, där kvinnor med utländsk härkomst kunde få stöd på sitt eget språk.

Kvinnojoursrörelsen hade uppmärksammat, diskuterat och försökt skapa opinion för att våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund möter särskilda svårigheter i det svenska samhället. Brist på nätverk, språksvårigheter, okunskap om och rädsla för svenska institutioner, och inte minst rasistiska föreställningar om ”deras” (våldsamma) kultur.

Då som nu ger kvinnojourer kvinnor med utländsk och inhemsk bakgrund möjlighet att fly från mäns våld och skapa ett liv fritt från våld. Terrafem driver Sveriges första rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk bakgrund, och vi kan ge stöd på över 50 språk. Vi har en juristjour och skyddat boendet. Vi ordnar utbildningar och konferenser och väcker opinion.

Världen runt skördar mäns våld fler kvinnoliv än krig och terrorhandlingar, och mäns våld mot kvinnor och barn är ett enormt vardagsproblem. Att kvinnor mördas hänger ihop med vilka värderingar som präglar vår vardag. Med FN:s formulering i deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993: våld mot kvinnor manifesterar ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor, och upprätthåller desamma.

Terrafem ställer inte upp på att skapa ett ”vi” och ett ”dom”. I dagens Sverige, där rasismen blir alltmer rumsren och kommer allt längre in i maktens korridorer, är det viktigare än någonsin.

Det finns inte en politiker i dag som viftar bort våld mot kvinnor eller stödet till kvinnojourer. Tvärtom försöker man övertrumfa varandra i hur viktigt det är, och hur stort ansvar det svenska samhället har. Men vi som möter våldsutsatta kvinnor i vardagen ser en helt annan verklighet.

Precis som alla andra kvinnojourer lever vi varje år med oro och rädsla för att vi nästa år inte ska kunna fortsätta.

I dag är en viktig dag för Terrafem Göteborg. Det är också en dag där världen har åtagit sig att avskaffa våld mot kvinnor. Därför vill Terrafem uppmana regeringen att göra verklighet av sina ord och se till – en gång för alla – att kvinno- och tjejjourer erhåller en långsiktig finansiering för sin verksamhet med stöd och skydd till kvinnor utsatta för våld.

Alla kvinnor förtjänar det.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: