Kulturministern Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke vill stödja kvalitetsjournalistiken

2014-11-25 | Ina Blomster padlock

KULTUR

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill ha bort marknadsperspektivet på kulturen och i stället stärka medborgarperspektivet, riva osynliga betongväggar kring kulturen och leda ett intersektionellt arbete. I en intervju med Feministiskt Perspektiv lovar hon också att verka för att den högre momsen på digitala medier ändras:
– Jag kan inte lova några förändringar under 2015, men under mandatperioden – absolut. Jag vill vara med när vår politik sjösätts, säger Alice Bah Kuhnke.

FAKTA/Alice Bah Kuhnke

Ålder: 42

Familj: make och tre barn

Bor: Nacka

Bakgrund: Programledare och reporter i SVT och TV4, Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap vid Stockholms universitet och ledarskapsutbildning på Handelshögskolan. Alice Bah Kuhnke har arbetat som verksamhetschef för avdelningen Idéer för livet på Skandia, varit generalsekreterare för organisationen Rättvisemärkt, medgrundare av tankesmedjan Sektor 3 och dess verksamhetschef. Åren 2009 till 2013 verkade Alice Bah Kuhnke som hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF. Därefter utnämndes hon av regeringen till generaldirektör för Ungdomsstyrelsen (numera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Förtroendeuppdrag i urval: styrelseledamot Dramaten, Konsumentverket, Rädda barnen, KF gymnasiet, Ickevåldsfonden (Svenska kyrkan), Världsnaturfonden mm. Alice Bah Kuhnke har även haft utredningsuppdrag för Näringsdepartementet. 1999 blev Alice Bah Kuhnke vald till årets smålänning och förutom äran erhöll hon en glasskulptur av en utter. Något som återfinns i både Kristdemokraternas förre partiordförande Alf Svenssons och artisten Lena Philipssons hem. Sommarpratat har den nya kulturministern också hunnit med. Två gånger, 2001 och 2011.


TIDIGARE KULTURMINISTRAR

Margot Wallström, s, 1994-1996, Marita Ulvskog, s, 1996-2004, efter det mellanspelade Per Nuder, s, men fram till den socialdemokratiska valnederlaget 2006 basade Leif Pagrotsky för kulturfrågorna. Cecilia Stegö Chilò, m, utnämndes till kulturminister av regeringen Reinfeldt 2006. Efter avslöjanden om obetalda TV-licenser och svartbetalda hemtjänster avgick Cecilia Stegö Chilò efter tio dagar och Lena Adelsohn Liljeroth, m, tog över Kulturdepartementet fram till valförlusten för den borgerliga alliansen i september 2014. Som demokratiminister efterträder Alice Bah Kuhnke Folkpartisten Birgitta Ohlsson.

Det blåser snålt på Drottninggatan 16 i Stockholm sedan några veckor tillbaka. Men kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke står stadigt på det golv varifrån hon de närmaste åren tänker styra om kulturpolitiken. Bort från marknadsperspektivet och mot medborgarperspektivet.

– Vår ambition är stor, säger hon, vi vill ge tillbaka kulturen sitt egenvärde, flytta fokus från synen på kulturarbetare som kreativa företagare. Kulturen ska inte tyngas under lönsamhetskrav. Synen på kultur som underhållning är felaktig, enligt kultur- och demokratiministern.

– Visst är det fantastiskt med utsålda arenor, men det är resultatet av att det finns en bredd. Att det finns sådant som sticker ut, ja, till och med upplevs som grovt provocerande. Det blir ju debatter med hårda ord när någon kreativ person skapar konst utformad som stora vaginor. För många är det utmanande att bara läsa om. Då är det extra viktigt att jag som kultur- och demokratiminister försvarar och skapar möjligheter trots att några ser det som en provokation.


Vad krävs, i politisk handling?

– En rad åtgärder. Vi förstärker scenkonstalliansen ytterligare. Satsningen på kulturskolan och kulturen i skolan betyder att lokala kulturutövare kan få en del av sin försörjning genom att arbeta med barn och unga. Det behövs också fler scener och arenor runt om i landet.

Ni ska driva en feministisk kulturpolitik, vad är det?

– Det är att vi utgår från det samhälle vi lever i – och det är inte jämlikt. Vi har olika möjligheter beroende på kön. Det vill vi förändra. Det betyder att jag som kultur- och demokratiminister ska syna de förslag som kommer till mig; bidrar det här verkligen till att bryta ner de strukturer som skapar orättvisor, säger Alice Bah Kuhnke.

– Jag ska vara normkritisk inte bara vad det gäller kön utan vi ska göra intersektionella analyser, tillägger hon.


Ni anslår 230 miljoner kronor för kultur i miljonprogrammen, hur ska de användas?

– Statens kulturråd ska, med ett intersektionellt, tänkande ta fram en projektbeskrivning. Satsningen ska utgå från invånarna, alltså variera beroende på plats. Vad behövs just här? Samtalen ska föras av föreningar på plats, det civila samhället. Alla ska ha yttrandejämlikhet, säger Alice Bah Kuhnke.


Avgifterna till kommunernas kulturskolor ska sänkas, räcker det?

– Det finns fler problem som måste lösas. Avgiften är ett, ett annat är köer, ytterligare ett är utbudet. Lika viktigt är förstås bemötandet. Det är som på museerna. Det räcker inte med fri entré, vi måste diskutera hur vi bjuder in dem som kommer – vad talar vi för språk, till vem är verksamheten tänkt? Rum kan ha osynliga betongväggar.

Den lokala demokratin är viktig för dig, hur ser du på den ökade maktkoncentrationen inom media?

– Ägarkoncentrationen är svår att påverka eftersom det finns fri etableringsrätt. Det som i stället kan göras är att förbättra villkoren för till exempel lokal journalistik. Det kan vi göra genom att förändra presstödet, både på kort och på lång sikt, säger Alice Bah Kuhnke.


Vad händer med presstödet?

– Mediepolitiken är den fråga som konkretiserar och symboliserar att kultur- och demokratifrågan ligger nära varandra. Vi måste förändra vårt presstödssystem; om vi på allvar menar att medierna har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Egentligen är det häpnadsväckande att det inte redan skett. Det här problemet uppstod ju inte för sex veckor sedan, säger Alice Bah Kuhnke.

– Presstödskommitténs förslag finns redan. Det är ett förslag med små justeringar som bromsar den negativa utvecklingen. Parallellt med det arbetar vi med ett stort mediepolitiskt program. Hoppingivande är att alla politiska partier vill samma sak. Vi vill ha kvalitetsjournalistik och vi vill att alla ska kunna ta del av den.


Public service?

– Vi ska skydda public service oberoende och vi ska säkra dess oberoende finansiering. Det finns olika modeller eller förslag att ta ställning till och en utredning. Och det kommer att vara löst under mandatperioden.


Momsen på digitala medier?

– Jag förstår de röster som säger att den högre momsen är absurd. Och det ska vi beakta när vi lägger fram vår mediepolitik. Jag kan inte lova några förändringar under 2015, men under mandatperioden – absolut. Jag vill vara med när vår politik sjösätts, säger Alice Bah Kuhnke.

– Det här handlar också om tillstånd och EU. Alla länder i Europa som ger stöd till media måste få tillstånd av EU-kommissionen. Det tillstånd som vi har i dag går ut den 31 december 2016. Det här är frågor som måste utredas och beredas. Även de små justeringarna måste godkännas av EU. Ju större förändringar vi föreslår av de finansiella systemen desto längre tid tar det, säger Alice Bah Kuhnke.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: