Linda Häggström tog initiativ till blockad mot GPS-systemet Paragå.

Lockoutad efter protest mot GPS-system i hemtjänsten

2014-11-07 | Jo Söder padlock

EKONOMI

I dag, fredag den 7 november, protesterar hemtjänstarbetare mot att Aleris hemtjänst på Södermalm i Stockholm har stängt av tre SAC-medlemmar från arbetsplatsen, i en så kallad lockout, sedan de varslat om blockad av tidsregistreringssystemet ParaGå. Systemet används i hela Stockholm stads hemtjänst, är nytt för i år men möter stark kritik från personalen.

En av initiativtagare till blockaden är Linda Häggström, fast anställd med mångårig erfarenhet av hemtjänstjobbet. Hon förklarar att hon och de andra SAC-medlemmarna hade tänkt fortsätta göra sitt jobb som vanligt, bara utan att registrera det i Paragå genom att logga in och ut sina besök i den GPS-styrda telefon-appen. Men Aleris reaktion var de inte beredda på. Nu är de inte välkomna på arbetsplatsen och får ingen lön.


Vad var ert syfte med att sätta Paragå i blockad?

– Vi vill uppmärksamma att Paragå är ett system som GPS-övervakar och stressar alla oss som jobbar inom hemtjänsten. När man räknar minuter i vården så försämras flexibiliteten och därmed kvalitén. Paragå missbrukas även av Aleris som inte ger oss scheman med ordentlig gångtid och planeringstid, trots att vi hela tiden påpekar att detta behövs för både vår egen och pensionärernas skull.


Vad säger era arbetskamrater om blockaden?

– De ger oss ”high-five”. De önskar att de också kunde vara med. Men i princip alla är anslutna till Kommunal. Oavsett facklig tillhörighet så är det ingen i hemtjänsten som gillar Paragå förutom cheferna, om ens dem, säger hon.


Fler fördelar enligt Aleris

Dennis Selsborg, affärsområdeschef på Aleris hemtjänst, säger emellertid att han är övervägande positivt inställd till Paragå. Han är medveten om att många upplever tidsregistreringen i telefonerna som ett stressmoment, men menar att fördelarna med systemet är fler än nackdelarna.

– Företag måste nu planera ut mer tid till kunderna och får möjlighet att anställa fler. All information finns i telefonen och dokumentationen sker hemma hos, eller när man just lämnat, kund. Men alla företag måste bli bättre på att kommunicera fördelarna och rutinerna kring Paragå så att det inte blir ett stressmoment.

Att Aleris valde att bemöta blockaden av Paragå med lockout menar Dennis beror på att företaget vill säkerställa pensionärernas trygghet och säkerhet.

– Vi såg en risk i att information om kunder kan missas om dokumentation sker på papper istället för i telefonerna, och valde lockout för att säkerställa kundernas hälsa. Nu har vi bjudit in Syndikalisterna till möte för att diskutera hur de ser på saken. Vidare är vi skyldiga att använda Paragå för att få behålla avtalet med staden.

Linda Häggström tycker dock att dokumentationen fungerade bättre innan Paragå. Nu har vi ett datasystem som ligger nere titt som tätt, berättar hon. Tidigare kunde vi dokumentera i lugn och ro i slutet av dagen och det fanns tid att samtala med kollegor om pensionärernas hälsa. Den tiden har försvunnit med Paragå, säger hon.


Fler kritiker

Syndikalisterna på Södermalm är långt ifrån ensamma om sin kritik mot den nya arbetssituationen i hemtjänsten. I samband med införandet av Paragå startade Hemtjänstupproret. Ett nätverk för hemtjänstarbetare som kräver att systemet avskaffas. De kräver istället mindre stress och mer personalinflytande över scheman. Upprorets Facebook-sida har över 5 000 ”gillare” och i kommentarsfälten finns många kritiska kommentarer om Paragå. Få uttrycker en positiv hållning till systemet, även om några skriver att de fått mer tid utlagd på sina scheman.

Linda Häggström menar att den fackliga kampen inom hemtjänsten måste stärkas. Hon tror att yrket har blivit eftersatt inom större fackförbund för att det är en kvinnodominerad bransch.

– Det är som att vi i kvinnodominerade yrken ska vara så samförstående och snälla hela tiden. Vi har också en pliktkänsla gentemot vårdtagarna som gör att vi inte bråkar.

– Hemtjänsten är tuff och många ser ner på oss. Samtidigt är det vi som får det sämre när det bli besparingar. Inte de som har hög utbildning. Men jag älskar ju hemtjänstyrket. Det är det bästa och roligaste som finns, men inte på de här premisserna, säger hon.


Ska utredas snarast

Så hur ställer sig då ansvariga politiker i frågan om Paragå? Clara Lindblom (V) är nytt äldre- och personalborgarråd i Stockholm stad. Hon är skeptisk till LOV (lagen om valfrihet) som enligt henne är den bakomliggande orsaken till att Paragå finns.

– Alliansen har släppt in över 200 privata utförare i hemtjänsten. Detta förutsätter en enorm kontrollapparat som minskar flexibiliteten för personalen och skapar övervakning och detaljreglering. En utredning som ser över Lov och Paragå i sin helhet kommer tillsättas så fort som möjligt.


Kommer personalens perspektiv att tas tillvara i denna utredning?

– Min utgångspunkt är en ny personalinriktning där äldreomsorgen ska byggas på personalens kunnande och inflytande över sitt eget arbete. I utredningen ska personalens, de äldres och chefernas perspektiv finnas med.

Linda Häggström hoppas att SAC:s försök till blockad av Paragå kan ge andra i hemtjänsten styrka. Hon hoppas också på att den nya regeringen ska inse hur ovärdigt systemet är och ta bort det.

– Hoppet är det sista som lämnar en. Det låter som något en vårdtagare i hemtjänsten säger. Men nej, det är personalen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: