Rosa Guiden är ett branschregister för genus- och jämställdhetsaktörer – och feministiskt profilerade företag.

Nytt branschregister för genus- och jämställdhetsaktörer

2014-11-04 | Bella Frank padlock

EKONOMI

Allt sedan starten av Feministiskt Perspektiv har det funnits planer på att samla Sverige genus- och jämställdhetsaktörer i ett branschregister. Nu är det på plats. Bella Frank bad Anna-Klara Bratt berätta om Rosa guiden och har också pratat med Zandra Bergman som kommer att arbeta med att lansera den.

FAKTA/ROSA GUIDEN:

Rosaguiden.se är ett branschregister för genus- och jämställdhetsaktörer samt feministiskt profilerade företag verksamma i Sverige och ett projekt initierat av den ideella föreningen Feministiskt perspektiv.

Du når Rosa guiden antingen genom egna sajten – rosaguiden.se – eller genom bannern högst upp på Feministiskt perspektiv.


Vem riktar sig registret till?

Alla som vill komma i kontakt med genusföretagare och jämställdhetsaktörer; genuspedagoger i Närke, jämställdhetskonsulter i Skåne eller moderatorer med genuskompetens i Göteborg? Eller beställare som vill ha en F-märkt (feministisk) gynekolog, revisor eller pr-byrå i sin hemstad?


Vilka kan annonsera i Rosa guiden?

Lärosäten eller universitet, förlag eller teatrar, konsulter eller journalister med jämställdhetsexpertis, intresseorganisationer, bildnings och fackförbund och myndigheter eller företag med feministisk profil.

Vad kostar det att vara med i Rosa guiden?

Meningen är att alla aktörer inom området ska ha råd att vara med. I dagsläget erbjuder vi ett introduktionspris om 3 000 kronor/år. I ett senare skede kommer vi att kunna erbjuda fler format och funktioner och därmed också flera prisalternativ.

Vad är Rosa guiden?

– Det är ett digitalt branschregister som kommer att samla genus- och jämställdhetsaktörer. Det är uppenbart för vem som helst som kan det här fältet att det finns enorm kompetens därute – och lika stora behov och kunskapsluckor – men just den här funktionen har saknats, en plats att hitta alla aktörer på, säger Anna-Klara Bratt.


– Vi har pratat om det här redan sedan starten av Feministiskt Perspektiv för fyra år sedan – det finns många aktörer som har genusutbildningar, det finns metodböcker för hur man ska få jämställda arbetsplatser eller utarbetad genuspedagogik för förskolor, men när kunder ska försöka hitta den här kompetensen är det svårt att veta var. Syftet är helt enkelt att samla de här aktörerna och göra dem synliga och sökbara.


Hur kom namnet till – varför Rosa Guiden?

– Från början hade vi tänkt att den skulle heta Rosa sidorna, för att spela på Gula sidorna vilket skulle ge en fingervisning om vad det handlar om: att det ska vara lätt och billigt att annonsera och lätt att hitta det man letar efter. Men tyvärr gick det inte att komma runt att ”rosa sidorna” förknippas med porr – inte minst på nätet.


Hur fungerar Rosa guiden?

– Den fungerar så att man kan söka på branscher eller aktörer, och så småningom även orter. I takt med att det kommer till fler annonsörer kommer det att bli fler kategorier. Nu är största gruppen utbildningsinstitut som universitet och folkhögskolor. Så det går till exempel att söka på utbildningar, och hitta genus- och jämställdhetsföretagare som är verksamma inom det fältet. Drömmen är att kunna hitta en feministisk krog i Malmö, en genuspedagog i Gävle, eller en jämställd familjeterapeut i Göteborg, till exempel.

– Den grupp av annonsörer vi i ett första steg varit i kontakt med är de som redan annonserat i Feministiskt perspektiv. Några av annonsörerna träffade vi också på Nordiskt forum i Malmö i juni i år, ett forum som ju också bland annat gick ut på att få olika genus- och jämställdhetsaktörer att exponeras. Det här är en första version av Rosa guiden som har stora utvecklingsmöjligheter. Vi kommer att söka pengar för att kunna utveckla sidan rent tekniskt. Vi hade först tänkt att börja i liten skala i tidningen men nu fick vi möjlighet att både starta som en egen domän, med hjälp av webbdesignern Anders Norén som har byggt sidan och vår formgivare Linn Sandgren som också varit med på ett hörn.

– Vi är också väldigt glada för att de som ska lansera sidan är samma gäng som jobbat med Feministiskt initiativ under valet, Frida Färlin och Zandra Bergman och Maria Starck. De är mycket kunniga inom fältet och flinka i sociala medier. En av anledningarna som möjliggör Rosa Guiden är just hur nätet fungerar, både genus- och jämställdhetsaktörer och feminister är mycket aktiva på nätet. En gång om året kommer vi också sammanställa sidan i tryck för att nå ut till de som inte befinner på nätet i samma utsträckning. Till en början kommer vi bara att sälja ett baspaket, priset är så pass lågt så att alla aktörer ska kunna vara med – även egna företagare i uppstartsfasen.


Vad kan Rosa guiden få för betydelse för feminismen i Sverige?

– Det finns redan en branschorganisation som heter Genusföretagarna, det här är ytterligare ett steg i att organisera genus-Sverige – ett synliggörande av branschen. Förhoppningen är att Rosa Guiden kommer att få en stor bredd. Ju fler aktörer, desto större användningsområde. Jag ser det här steget som en del i en mognadsprocess och en professionalisering av hela fältet. Problemet är inte att det saknas kompetens och behov, utan att få kunder att hitta till kompetensen. En sådan här sammanställning gör också att branschen blir mindre konjunkturkänslig. Genus- och jämställdhetsfrågor är ömsom inne, ömsom ute, men det här innebär en stabilisering och visar att genus och feminism inte är en fluga utan ett folkbildningsarbete som pågår konstant.

– Det är också en tjänst som är rolig att bygga. Vi snappar upp olika behov i vårt kontaktnät, det kan handla om en önskan att hitta en feministisk advokat eller gynekolog, familjeterapeut? Kunder hör av sig och vill vara med och annonsera. Redan nu har vi en annonsör som lär ut segling för kvinnor och en grön barnmorska. Och då har vi bara hållit på några veckor. Vi har också mötts av glada tillrop, många tycker att det är ett bra initiativ.

– Feministiskt Perspektiv är ungefär jämngamla med Rättviseförmedlingen och tittar man på dem kan man se vad en sådan här tjänst kan betyda. Deras verksamhet handlar både om ett erbjuda en tjänst men också ett statement: Det går inte längre att säga att det saknas kompetens.


En aspekt av guiden handlar om f-märkning, finns det en risk att det utnyttjas?

– Hittills har vi bara hunnit nå de närmaste aktörerna. Naturligtvis har vi spärrar för odemokratiska krafter men vi har ingen kvalitetsgranskning av de enskilda aktörerna. Däremot kommer vi att på sikt att ha ett rating-system för användare. Vi exkluderar inga andra än odemokratiska krafter men guiden är heller inte till för att tvätta verksamheter som saknar kompetens eller anseende, säger Anna-Klara Bratt.

Corinne Nordell, som arbetar med marknad och annonsförsäljning på Feministiskt Perspektiv, har noterat ett stort intresse både från annonsörer och kunder som hör av sig:

– Jag tycke att det är bra att det både går att hitta både större organisationer och institutioner och aktörer som vänder sig mot den privata sfären, till exempel sexologiska samtal, en advokat, restauranger eller hälsoaktörer. Att registret både handlar om jobbet och privatlivet.

Zandra Bergman har under arbetat som pressansvarig för Feministiskt initiativ under valrörelsen, och kommer nu tillsammans med Frida Färlin och Maria Starck att jobba med lanseringen av Rosa guiden:

– Vi ska kommunicera ut den, så att både annonsörer och beställare kan få ta del av företag som vill profilera sig jämställt eller feministiskt. Vi kommer att framför allt att jobba med sociala medier och med blogginlägg.

– Jag tror att det kommer att finnas stort intresse för guiden i anslutning till det feministiska uppvaknandet som vi sett under 2014, och det är fler och fler som vill välja företag med feministiskt profilering. Jag tror att precis som arbetet med hållbarhet och CSR bland företag kommer det att bli intressant för företag att profilera sig feministiskt.

Vad hoppas du att rosa guiden kommer att betyda?

– Min förhoppning är att det kommer att bidra till fortsatt folkbildningsprocess där vi sätter alla människors lika värde i fokus, säger Zandra Bergman.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: