Expertgrupp utsedd till jämställdhetsutredningen

2014-10-28 | FemPers padlock

INRIKES

RELATERADE ARTIKLAR:

2014-04-11 Jämställdhetsmyndighet på is till efter valet

2014-02-14 Oviss framtid efter avslutat jämställdhetsprojekt

2014-02-04 Vänsterpartiet pressar på om jämställdhetsmyndighet

Jämställdhetsutredningen som Alliansregeringen tillsatte i april för att göra en samlad utvärdering av jämställdhetspolitikens effekter har fått en expertgrupp som tillskott.

Det är Åsa Regnér, ny jämställdhetsminister, som utsett elva experter som ska ingå i utredningen, som leds av Cecilia Schelin Seidegård. Huvudsekreterare är Petra Mårselius och utredningssekreterar är Lenita Freidenvall.

Utredningen ska analysera om jämställdhetspolitiken har genomförts och följts upp på ett effektivt sätt och lägga förslag på om hur genomförandet och uppföljningen kan effektiviseras. Den ska också se över de jämställdhetspolitiska målen och bedöma om det finns behov av att justera eller förtydliga dessa och göra strukturella eller organisatoriska förändringar.

Kerstin Alnebratt, föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning, är en av dem som ska ingå i expertgruppen. Hon uttalar sig om uppdraget på jämställ.nu.

Övriga experter är Marie Trollvik, Christina Hammarstedt, Annika Mansnérus, Lena Westin, Anne-Charlott Callerstig, Mattias Falk, Erik Ringertz, Per Lärkeryd, Anders Widholm och Per Wirtén.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2015.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: