Carina Agnesdotter har i sin doktorsavhandling undersökt poesins betydelse för politisk kamp.

Jenny Wrangborg om dikten som verktyg för att förändra världen

2014-10-08 | Jenny Wrangborg padlock 2

KULTUR

"Det är i rörelsen som poesin kan få folk att röra på sig. Ensam ropar den utan eko." Jenny Wrangborg ser behov av att återuppväcka vreden som motståndsstrategi efter att ha läst Carina Agnesdotters doktorsavhandling Dikt i rörelse – Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse.

Jag tar tåget in i hösten. Tomma campingplatser och upplockade bryggor där landskapet ändrar färg. För några veckor sedan konstaterade klimatforskare att klimatförändringarna ”riskerar att kasta in hela världen i en mörk era” om vi inte drastiskt lyckas sänka utsläppen. Minnet av en valrörelse där ingenting blev sagt hänger kvar, men klimatet har ingen PR-avdelning, följer ingen medielogik. Stormarna ges människonamn medan de ansvariga politikerna förblir skuggor hukandes bakom paragrafer och toppmöten. När tåget bromsar in i Masmo ser jag Ingrid Sjöstrands ord snirklade med tejp mellan stålvajrarna i staketet – "Elda under din vrede".

Det är ett rop skickat från ett annat årtusende, en dikt skriven för över trettio år sedan:


Elda under din vrede

med maktens nyheter

Dämpa inte din smärta

över livet

som stjäls ifrån oss

Trösta inte din sorg

över världen

som våldtas

inför våra ögon

Elda under din vrede


Då skriven i ett försök att vända sorg och vanmakt över kapprustning och kärnvapenhot till vrede och kamplust. Nu som en uppmaning som ropar oss tillbaka, bort från en samtid där vi försöker rädda klimatet med lågenergilampor medan omställningen som krävs för att undvika en mörkare era pekar mot nolltillväxt.

Sjöstrands dikt dyker också upp i Carina Agnesdotters avhandling Dikt i rörelse där poesins retorik och betydelse för den politiska kampen undersöks. "Elda under din vrede" skrevs och användes i Kvinnokamp för fredsarbete. Den lästes på demonstrationer och möten, trycktes i kvinno-, freds- och miljörörelsens tidningar och medlemsblad. Användes för att skapa sammanhållning, mana till kamp och förmedla ett politiskt motstånd. Och det är svårt att inte känna poesins förmåga att överbrygga tidsavstånd och se att Sjöstrands dikt har giltighet även i vår tid. Visst finns det kanske något uppgivet i detta konstaterande: vi kämpar fortfarande för samma saker. Men det är också en tröst; vi är inte först, vi kommer inte vara sist. Dikten blir alltså ett sätt att knyta an till både historien och framtiden. Och lära oss av båda två.

Men kan man verkligen med hjälp av rytmiska upprepningar, allitterationer och kontrasteringar hjälpa till att förändra världen? Tvivlar man på om poesin kan bidra, om än så lite, i det arbetet är Agnesdotters avhandling viktig läsning. För visst kan dikterna spela roll, inte bara för att sätta ord på idéer och alternativ, men också för att gå från "jag" till "vi" och få fler att engagera sig. Med den viktiga insikten att det är i rörelsen som poesin kan få folk att röra på sig. Ensam ropar den utan eko. Sjöstrands dikt har överlevt inte bara på egna meriter utan också eftersom kvinno-, freds- och miljörörelsen lyfte upp den, eftersom den lästes tillsammans på möten och demonstrationer. Vem som helst ur rörelsen kunde, och kan, framföra dikterna och i det ögonblicket gå från mottagar- till avsändarposition. "Vi"-et blir ett faktum.

Det är tid att lyssna på Sjöstrand igen. Vi behöver återuppväcka vreden som motståndsstrategi, tysta vårt tålamod och inse att vi måste ha bråttom. För kanske kommer dikterna vara aktuella om ännu trettio år, men låt oss ändå hoppas att de då kommer att berätta mer om historien än om framtiden.

Eller med Sjöstrands ord:


Vad det gäller nu

är att bli många nog

som är rädda nog

att få nog mod

att vända världen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20141011 - Ingrid Engarås

Det blåser en Sol Det trummar

en vind Det dansar

ett träd

Låt våra dikter springa i luftens

skimrande dagrar Låt dem landa

som smultron i sommargräset Som

rönnbärsklasar i träden Som knubbiga

svampar i korgen

Det blåser en sol

Det trummar en vind

Det dansar

(Ingrid Sjöstrand)


20141026 - Johan Carlfors

Appropå underbar poesi och Islam: Det är inte många som känner till den tredje varianten av Islam, förutom Sunni och Shia. Det finns en relativt stor grupp muslimer som kallas Sufier. sufierna respekterar alla andra och är alltid neutrala vid konflikter. Sufierna hyllar alla konstarter, som de ser som ett bra sätt att kunna materialisera det mycket viktigare, spirituella. Det är absolut förbjudet för en Sufisk man att misshandla sin hustru, inte minst eftersom de anser att man kommer närmast Allah, i kärleken till en kvinna, eftersom mannen, först då, kan känna sig själv.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: