Jämställdhetsministern svarar om jourernas finansiering

2014-09-04 | Maria Arnholm padlock 2

OPINION

"Alliansregeringen har under de senaste två mandatperioderna satsat sammanlagt en miljard kronor på insatser mot mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt har vi lagt 2,3 miljarder på jämställdheten." Dessutom lovar Alliansen i sitt manifest att säkra den långsiktiga finansieringen av kvinno- och tjejjourerna, skriver Maria Arnholm (FP) i ett svar på kritiken från Carina Ohlsson, S-kvinnor.

RELATERAD ARTIKLAR:

2014-09-04 "Långsiktigt stöd till jourerna kräver regeringsskifte"

Carina Ohlsson skriver att långsiktigt stöd till jourerna kräver regeringsskifte. Hon menar också att regeringen bara snackar utan att agera. Det stämmer inte.

Från och med den 1 januari i år har det permanenta stödet till organisationer som jobbar mot våld mot kvinnor fördubblats. Precis som vi lovade för ett år sedan. Sedan dess har dessutom Socialstyrelsen beslutat att hela förstärkningen av det befintliga stödet skulle fördelas mellan Roks och SKR. I Alliansens valmanifest står också tydligt att vi under nästa mandatperiod ska se till så att Sveriges tjej- och kvinnojourer ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd.

Alliansregeringen har under de senaste två mandatperioderna satsat sammanlagt en miljard kronor på insatser mot mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt har vi lagt 2,3 miljarder på jämställdheten. Just nu pågår två stora utredningar för att, baserat på lärdomarna från satsningarna, skapa långsiktiga strukturer för det fortsatta arbetet. Så sent som i juni presenterade Carin Götblad sina förslag på hur samhället bättre kan hjälpa offer för våld i nära relationer - just för att ideella krafter INTE ska bära välfärdens brister.

Carina Ohlsson skriver att hon inte kan acceptera att politiker (däribland jag) ”slänger ur sig fina ord om kvinnojourernas verksamheter eller plockar politiska poänger, om man inte på riktigt tänker ta heltäckande ansvar”. Jag håller med. Därför blir jag besviken på att Carina Ohlsson inte baserar "sina politiska poänger" på det som faktiskt har skett. Attackera mig gärna, men gör det då baserat på fakta.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140905 - Linnea Bruno

En miljard mot mäns våld totalt under åtta års tid är väldigt lite jämfört med de drygt 40 miljarder årligen som satsats på försvaret. Rösta rosa för en säkerhetspolitik som tar de reella problemen - mäns våld i vardagen - på allvar. Istället för fantasierna om att ryssen kommer.


20140908 - Carin Holmberg

Fakta är väl ändå att de mesta pengarna från satsningarna har gått till strukturella åtgärder; utbildning, lagstiftningsarbete, utredningar etc. Det har inte kommit lokala kvinnojourer till det eftersom den borgerliga regeringen menar att det är en kommunal angelägenhet och där lägger sig staten inte i.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: