Tarja Cronberg, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir och Torunn Tryggestad diskuterar kvinnors medverkan i konfliktlösning på temat Fred och säkerhet.

#nf2014: Slutdokument utan större förändringar

2014-06-15 | Katarina Andersson padlock

INRIKES

I söndags presenterades det slutdokument som färdigställts under Nordiskt Forum. Det innehåller 63 punkter med krav som formulerats kring hur jämställdhetsarbetet behöver utvecklas och implementeras i de nordiska länderna med utgångspunkt i Pekingplattformen från 1995 och de teman som finns representerade där.

Läs hela slutdokumentet

Arbetet som efterfrågas dokumentet ska ske på tre nivåer, nationell, nordisk men även internationell. Det handlar om solidaritet med kvinnor utanför Norden, samtidigt som mycket finns kvar att göra i de egna länderna.

Inför Nordiskt Forum lades ett utkast till det nya dokumentet ut på webben för att allmänheten skulle kunna inkomma med förslag, och förslag har också kunnat lämnas in under själva konferensen. Dessa har sedan tagits i beaktande av en textkommitté utsedd av Nordiskt Forums arrangörsorganisationer.

Enligt Gro Lindstad, som är ordförande för Fokus (Forum for Women and Development) och en av medlemmarna i kommittén, kom det in många förslag via webben i våras. Somliga flera sidor långa, andra kortare och mer konkreta.

– Dessa har vi gått igenom och diskuterat, tagit bort dubbletter och sedan kommit fram till ett andra utkast som var utgångspunkten när konferensen började i torsdags.

Under forumet har dokumentets teman behandlats i det så kallade nordiska programmet. På torsdagen och fredagen hölls två seminarier på varje tema. Det första, kallat A, fokuserade på problemformulering och är något av en lägesrapport. Det andra, B, syftade till att utforma lösningar och krav. Med vid bägge närvarade en rapportör som dels antecknade vad som sades, både från panel och publik, och sedan samlade in förslag efter sessionens slut.

Emellertid blev det inga stora ändringar i dokumentet.

– Det handlar till största del om preciseringar och vi i kommittén försöker ge det en tydligare feministisk profil. Alla förslag tas hänsyn till, men i första hand försöker vi se om det som föreslagits redan finns i texten på något sätt. Men det har kommit många goda förslag.

Vid presskonferensen påpekar Gertrud Åström, ordförande för Sveriges kvinnolobby, att sådant inkommit som styrgruppen inte tänkt på och som då tagits med, och att det är viktigt att ta till vara den kompetens som finns. Allt som kommit in har lästs och kommer att sparas.

Fem huvudkrav lyftes fram vid presentationen av dokumentet, som gjordes av Åström, Lindstad och Randi Theil från danska Kvinderådet. Dessa handlar om jämställdhetsperspektiv i ekonomiska beslut på både regional och nationell nivå, bättre finansiering till kvinnorörelsen, att kvinnor med familjeanknytning ska få egna uppehållstillstånd som inte är knutna till mannen, rätt till heltid ska utökas och osäkra anställningar regleras. Slutligen ska nordiska myndigheter bidra till att kvinnor tar plats som aktörer när det gäller hållbar utveckling.

Det har förekommit en hel del kritik mot forumet som i första hand handlar om att processen varit för sluten. Från styrgruppens sida rådde dock enighet om att alla som velat har haft möjlighet att påverka arbetet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: