Wiwi-Anne Johansson, ledamot i socialförsäkringsutskottet och Ulla Andersson<, ekonomisk-politisk talesperson och för Vänsterpartiet.

Det blir inte sommar ifall inte nå’n sätter fart

2014-06-14 | Wiwi-Anne Johansson , Ulla Andersson padlock

OPINION

Höj underhållsstödet, erbjud rätt till heltid, stärk förskole- och fritidshemmens resurser, skapagratis aktiviteter för barn och unga och erbjud fler sommarjobb åt unga under lov. Det förslår i dag Wiwi-Anne Johansson och Ulla Andersson (V) för att möta den ökande fattigdomen bland ensamföräldrar.

Ulla Andersson är ekonomisk-politisk talesperson och Wiwi-Anne Johansson, ledamot i socialförsäkringsutskottet för Vänsterpartiet.

Många barn packar snart ner badkläder och leksaker för att ta med till sommarstugan eller rentav utlandssemestern. Andra packar för en kollovistelse när föräldrarna jobbar. Äventyr, lekar och kompisar väntar i en miljö långt från bilar och asfalt eller från vardagen i övrigt.

Sommaren är här.

Men några barn packar inte alls.

När deras föräldrar arbetar måste de stanna hemma eller de kanske inte ens har föräldrar som har turen att ha ett jobb eller får vara friska.

Kollo, som en gång i tiden var en möjlighet för alla barn att komma ut i naturen några veckor för lek, sol och bad med kompisar, har blivit för dyrt. De barn som blir kvar hemma är barn till föräldrar med mycket små inkomster. Svårast är det för ensamstående föräldrar med barn.

Andelen ensamstående kvinnor med barn som lever i så kallad relativ fattigdom har ökat med 43 procent mellan 2006 och 2012

Statistiken visar samtidigt att klyftan ökar. Barnfamiljer med två föräldrar har fått det bättre, medan de ensamstående föräldrarna halkar efter. Enligt Försäkringskassan står bidrag till ensamstående med barn för en betydligt lägre andel av deras inkomst nu jämfört med 1998. Familjepolitikens omfördelande effekt har minskat.

Fler hamnar exempelvis över inkomstgränsen för att kunna få bostadsbidrag, gränsen har knappt höjts sedan 1997. Och underhållsstödet har bara höjts med 100 kronor sedan 1994. Försäkringskassan konstaterar att bidragen varken följt med prisutvecklingen eller inkomstutvecklingen. Det får konsekvenser, lägg därtill att ensamstående föräldrar har svårare att få jobb och oftare har sämre hälsa.

Vänsterpartiet vill sätta fart på sommaren för alla barn!

Det borde vara en självklarhet i ett välfärdssamhälle att alla föräldrar har ekonomiska villkor så att deras barn kan leva bra liv. Men då måste en annan, rättvisare fördelningspolitik genomföras. Den ensidiga skattesänkarpolitiken som gynnat högavlönade män måste överges. Vi prioriterar barnen istället.

Därför föreslår vi följande;

  • Höj underhållsstödet 400 kr/månad för barn upp till 13 år och 600 kr/månad för äldre barn och indexera det så det räknas upp årligen (många ensamföräldrar har väntat på det i snart tjugo år)

  • Rätt till heltid och trygga anställningar. Ge ensamföräldrar rimlig möjlighet att kunna försörja sin familj och kunna planera både arbete och semester.

  • Stärk förskole- och fritidshemmens resurser. Särskilt under jul- och sommarlov. Naturligtvis bör varje kommun ha en fritidsgård öppen hela sommaren. Vi vill därför höja statsbidragen till kommunerna.

  • Alla kommuner bör dessutom erbjuda gratis aktiviteter för barn och unga under lov.

  • Mera sommarjobb åt unga inom offentlig sektor.

På så sätt ökar vi föräldrars ekonomiska möjligheter och fler barn kan få packa sin semesterväska i framtiden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: