Interfem i öppet brev till Nordiskt forum.

Öppet brev till Nordiskt Forum från Interfem

2014-06-12 | Interfem padlock

OPINION

Efter noggrant övervägande och i samråd med våra medlemmar har vi bestämt oss för att inte delta i Nordiskt Forum. Det skriver Interfem som tidigare i våras tog beslutet eftersom de menar att förutsättningarna för ett demokratiskt och inkluderande forum saknas.

Vi har sedan maj 2013 haft en dialog med er från sekretariatet för Nordiskt Forum, och framfört det vi anser vara problematiskt med forumet. Vi tyckte att idén om Nordiskt Forum var bra; att samla hela den feministiska rörelsen i Norden för att tillsammans diskutera och ta fram förslag till jämställdhetspolitiken i Norden. Vi såg det som väldigt viktigt att vara med och påverka, framför allt att se till att rasifierade kvinnors och transpersoners erfarenheter och perspektiv finns representerade när både problem och förslag till jämställdhetspolitiska åtgärder ska formuleras.

Regeringen har bidragit med 10 miljoner kronor för att skapa ett forum som riktar sig till en bred målgrupp där olika kvinnoorganisationer ingår, med syfte att utveckla ett jämställt samhälle och den nordiska debatten. Vi hade därför önskat en prioritering av medlen på ett sådant sätt att man möjliggjort ett brett deltagande av individer och organisationer oavsett ekonomiska resurser.

Forumets svar på vår kritik av de höga deltagaravgifterna och kostnaderna för att arrangera seminarier har varit att man skapat särskilda arenor där organisationer kan genomföra kortare program gratis. Dock finns det inte någon intention eller plan för att detta program ska påverka eller fungera som underlag för de jämställdhetspolitiska förslag som forumet ska resultera i. Dessutom bereds frågorna av en arbetsgrupp där det verkar saknas en bredd. Om delaktighet från flera grupper efterfrågas borde dessa ha varit med från början. Forumet har ändrats under tiden och vissa saker har blivit mer tillgängliga men förutsättningarna för ett demokratiskt och inkluderande forum saknas fortfarande.

Upplägget för Nordiskt forum speglar en ignorans inför en historia av exkludering och kolonialism där rasifierade kvinnors erfarenheter, behov och önskemål osynliggörs och förminskas. Vi som antirasistisk feministisk organisation som arbetar med att motverka diskriminering och flytta fram positionerna för kvinnor och transpersoner som rasifieras, kan därför inte delta i forumet.

Med vänliga hälsningar,

Interfem

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: