Maria Nilsson, riksdagskandidat för Folkpartiet liberalerna.

Maria Nilsson, FP: "V brister i sin feministiska analys"

2014-06-02 | Maria Nilsson padlock 2

OPINION

Försöket med sex timmars arbetsdag i Göteborg, som Vänsterpartiet drivit igenom, riskerar att öka kvinnors obetalda arbete i hemmet och innebär ekonomiska påfrestningar på offentliga sektorn. Det anser Maria Nilsson, riksdagskandidat för Folkpartiet från Göteborg, som också är kritisk till Vänsterpartiets syn på rut.

Maria Nilsson är riksdagskandidat för Folkpartiet liberalerna i Göteborg samt ledamot i Liberala kvinnors styrelse.


RELATERADE ARTIKLAR:

2014-05-23 Nu är det dags att korta arbetstiden

2014-05-23 Ny serie: Feminism och arbete

Vänsterpartiet är ett uttalat feministiskt parti. Ur denna feministiska övertygelsen argumenterar partiet bland annat för att slopa rut-avdraget. Samtidigt är partiet blint för de konsekvenser för jämställdheten som försöket med sextimmarsarbetsdag skulle få i Göteborg, som är planerat att genomföras redan till sommaren. Konsekvensen av den reformen blir att kvinnor istället för att utföra betalt arbete på arbetsplatsen kommer att utföra obetalt arbete i hemmen.

I budgeten som Vänsterpartiet presenterade i Göteborg är det stora flaggskeppet 65-miljonerssatsningen på försöket med sex timmars arbetsdag inom kommunala verksamheter. Förslaget om sex timmars arbetsdag innebär stora ekonomiska påfrestningar för såväl de enskilda verksamheterna som för den offentliga sektorn. Vad mera är att Vänsterpartiet inte förefaller ha analyserat sitt förslag om sex timmars arbetsdag ur ett feministiskt perspektiv, och om så är fallet påpassligt nog valt att blunda för konsekvenserna.

Den segregerade arbetsmarknaden som Sverige har innebär att majoriteten av de som arbetar inom kommunal sektor är kvinnor. Enligt stadskontorets rapport från 2012 utgör kvinnorna 80 procent av de sysselsatta inom kommun och landsting. Det krävs ingen större matematisk förmåga för att komma till slutsatsen att satsningen på sex timmars arbetsdag framför allt riktar sig till kvinnor.

En arbetstidsförkortning sägs leda till en förbättrad arbetssituation och mer tid för annat. Detta annat kommer dock innebär att mer hemarbete faller på kvinnor. Det kommer att gå emot den positiva trend som identifierats de senaste åren då männens andel av det obetalda arbetet har ökat samtidigt som kvinnornas har minskat. Trots detta så uppgår fortfarande skillnaden i obetalt hemarbete mellan en genomsnittlig kvinna respektive man till sju arbetsveckor per år.

Vänsterpartiet är starka motståndare till rut-avdraget, som ofta omnämns som pigavdraget just för att det anses stärka etablerade könsroller snarare än att förändra attityderna. Vänsterpartiet vill i och med sex timmars arbetsdag genomföra en reform som skulle föra kvinnor tillbaka till spisen och mer obetalt hemarbete. Den enda attityden som detta förslag bidrar till är attityden att kvinnor ska arbeta mindre och därifrån är inte steget långt till attityden att kvinnor också ska tjäna mindre.

Rut-avdragets stora förtjänst är att det har minskat antalet kvinnor på den svarta arbetsmarknaden. Kvinnor har, genom anställningar som rut-avdraget medfört, kommit in på den vita arbetsmarknaden och därmed i försäkringssystemet. En liberal feminism tror inte att vägen till jämställdhet går via en sex timmars arbetsdag utan snarare att den går via en mindre könsuppdelad arbetsmarknad, frihet att välja sin arbetsgivare och frihet att styra över sin vardag.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140602 - Inga-Lisa Sangregorio

Första gången jag fick rösta valde jag FP. Det var i slutet av femtiotalet, och partiet hade då den bästa politiken för den som inte drömde om att bli hemmafru. När jag nu läser Maria Nilssons tankar om kvinnor (om de/vi får sex timmars arbetsdag kommer de/vi att rusa tillbaka till spisen) inser jag att jag gjorde rätt i att låta det bli den enda gången.


20140605 - Daniela Guerra Guerra

Jag förstår inte poängen. Individer lyckas utföra sina hushållssysslor med 8 timmars arbetsdag. Så om vi jobbar mindre kommer vi att städa ännu mera?? Varför då? Är det inte rimligare att tro att vi gör ANNAT då? Träna? Umgås? LEVA?

Jag vill jobba för att leva och inte leva för att jobba tack!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: