Den alternativa festivalen skapas inom ramen för Malmö feministiska nätverk. Fr v: Jesper Miikman, Mirjam Katzin, Louise Kelpe och Birgitta Vega Leyton.

Nätverk ordnar alternativ feministfestival i Malmö

2014-03-28 | Katarina Andersson padlock

INRIKES

Ingen protest, utan ett komplement. Så beskriver Mirjam Katzin och Birgitta Vega från arrangörsgruppen Feministisk festival som anordnas samtidigt som Nordiskt forum i Malmö, med skillnaden att alla aktiviteter kommer att vara gratis.

Mer om Feministisk festival i Malmö 12-14 juni

Vid sidan av jättearrangemanget Nordiskt Forum erbjuder Malmö andra former för feministisk sammankomst i sommar. Som tidigare rapporterats äger Feministisk festival rum den 12-14 juni i Folkets Park och Moriska paviljongen. Till skillnad från Nordiskt forum är alla aktiviteter gratis, men det är inte en protest mot konferensen understryker arrangörerna, utan ett komplement.

– Det är ett helt fristående arrangemang som skapades inom ramen för Malmös feministiska nätverk. Man kan säga att fokus är mer på gräsrotsnivå, det är mer fritt och har ett underifrånperspektiv, säger Mirjam Katzin och Birgitta Vega från koordinatorsgruppen.

Malmö Feministiska Nätverk har funnits sedan 2010 och har de anordnat feministiskt forum 2011 och 2012. Det är ett politiskt obundet nätverk med syfte att gynna det feministiska engagemanget i Malmö, som festivalarrangörerna upplever är på frammarsch.

– Det är över huvud taget en väldigt levande aktiviststad, säger Mirjam Katzin. Det finns många människor här som kanske inte har så sort ekonomiskt kapital, men som brinner mycket och har...

– Tid, kraft och energi att organisera sig, fortsätter Birgitta Vega.

– Ja, absolut. Det finns gott om alternativa miljöer, med olika alternativa kulturhus, och människor som på olika sätt engagerar sig.


Strävar efter delaktighet

Festivalen kommer att hålla till i Folkets Park och i Moriska paviljongen. Malmös feministiska nätverk står som huvudarrangör, medan olika arrangörsgrupper arbetar med utformning och innehåll.

– Koordinatorsgruppen är den lilla grupp som styr det här ganska decentraliserade arrangörsarbetet, förklarar Mirjam Katzin. Tanken är att det ska vara en stor delaktighet och bygga på ideellt arbete, så vi har många olika arbetsgrupper som fyller olika syften.

Programmet börjar nu bli färdigställt och kommer fyllas av seminarier, panelsamtal och workshops.

– Vi har ganska många olika prova-på-aktiviteter, både musik och sportaktiviteter. Vi kommer till exempel ha med popkollo som har ukulele-workshop. Ganska mycket av festivalen kretsar kring deltagande och interaktion, det är en av våra målsättningar. Man ska inte bara komma dit och lyssna utan komma dit och vara aktiv.


Vill nå ut brett

Festivalen arrangeras med knappa medel, men har stöd från Malmö stad, Folkets park och ABF. En insamlingskampanj kommer att dra igång, och arrangörerna hoppas att människor vill hjälpa till att möjliggöra genomförandet av festivalen. Det går fortfarande bra att engagera sig i förberedelserna.

– Vi har möten ungefär vart tredje vecka som är öppna. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra och det är alltid roligt med tillskott, säger Birgitta Vega.

Tänker ni mer på säkerheten efter händelserna i samband med 8 mars?


– Det är absolut något som vi tänker på och tar på stort allvar, säger Mirjam Katzin. Men det är viktigare än någonsin nu att genomföra ett sådant här arrangemang.


– Det är också viktigt att festivalen inte bara vänder sig till de som redan är engagerade i de här frågorna och som är aktivister, menar Birgitta Vega. För väldigt många är det här det första de engagerar sig i. Man vill prova på men kanske inte riktigt vet vad det handlar om. Vi vill ju nå ut brett.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: