Rhea Bengtsson, Feministiskt initiativ.

Med cisprivilegier kommer ansvar

2014-03-07 | Rhea Bengtsson padlock

OPINION

"Avskaffandet av könsbundna personnummer och införandet av ett tredje kön är ett stort första steg på vägen mot ett samhälle där människor slipper oroa sig för hur de uttrycker sin könsidentitet." skriver Rhea Bengtsson, Feministiskt initiativ (Fi) i ett inlägg om bristerna när det gäller trans- och icke-binära personers grundläggande rättigheter och möjliga politiska lösningar.

Rhea Bengtsson för Feministiskt initiativ

Tvåkönsnormen, det binära tänkandet kring kön. Att det endast skulle finnas två kön, kvinna och man. En av de starkare normerna i samhället, tillsammans med cis-normen, vilken förutsätter att du identifierar dig som det kön du blev tilldelad vid födseln. Normer som förstärks på alla möjliga sätt över alla åldrar. Tvåkönsnormen. Normen som leder till att de som hamnar utanför den utsätts för våldsamma övergrepp och en så stark psykisk påfrestning att många ser det som en lättare utväg att ta sitt liv. Vi har ett samhälle där var fjärde ung transperson har försökt ta sitt liv.

Det handlar om liv och död. Det handlar om att ge alla människor rätten att bestämma över sina egna kroppar. Transpersoner ska inte behöva stöta på den okunskap kring kön och sexualitet som genomsyrar samhället så starkt som den gör i dag. Transpersoner ska inte tvingas in i ett juridiskt kön de inte tillhör.

Feministiskt initiativ har som mål att motverka tvåkönsnormens påverkan på samhället genom ett antal olika åtgärder, bland annat att göra personnumren könsneutrala. Feministiskt initiativ skall verka för att införa ett tredje juridiskt kön samt att ge personer möjligheten att kostnadsfritt ändra sin juridiska könstillhörighet. Det finns ett starkt behov av att utveckla vården och hur transpersoner tas emot och behandlas inom den. Feministiskt initiativ ska verka för att legitimera transpersoners existensberättigande och att inkludera kön, transpersoner och deras anhöriga i lagstiftningen om hets mot folkgrupp.

Feministiskt initiativ vill se ett samhälle utan en dominerande cis- eller tvåkönsnorm. Ett samhälle där en har rätt att uttrycka sitt kön utifrån sin egen önskan. Ett samhälle där transpersoner kan leva utan rädsla för hot och våld. Ett av de senaste exemplen på tvåkönsnormens styrka i samhället är det faktum att Jared Leto som spelar transkvinnan Rayon i filmen ”Dallas Buyers Club” fick en Oscar för bästa manliga biroll. Att hävda att en transkvinna egentligen är man är både transfobiskt och ett starkt ställningstagande mot de människor som inte faller in under tvåkönsnormen, som att deras identitet bara skulle vara till för att roa människor.

Det är ett faktum att alla som föds i Sverige tvingas in i det ena eller det andra juridiska könet. Det är nuförtiden förbjudet för barn och unga under 18 år att ha könskonträra namn vilket betyder att unga transpersoner tvingas till att välja namn från en lista med så kallade könsneutrala namn. Namn räknas som könsneutrala när det bärs av minst 50 personer av vardera kön och inte är att betrakta som efternamn. Även våra personnummer, vår främsta identifikation i det svenska samhället, definierar oss som män eller kvinnor.

I dag är det praxis att de barn som föds med synligt intersexuella könsattribut genomgår en eller flera kirurgiska operationer, under sina första levnadsveckor. Detta för att de ska ha ett ”entydigt kön”. Det saknas alltså möjlighet för icke-binära personer att få erkännas som något annat än män eller kvinnor, vilket införandet av ett tredje juridiskt kön skulle lösa.

Så sent som förra året avskaffades steriliseringskravet på transpersoner som önskar byta juridiskt kön. Den som önskade genomgå könskorrigering var tvungen att inte bara avsäga sig rätten till reproduktiva könsdelar, utan även avsäga sig all rätt att behålla könsceller för senare bruk.

Feministiskt initiativ ser att det finns stora brister i trans- och icke-binära personers grundläggande rättigheter. Vi ska verka för att avskaffa de lagar och normer som tvingar in människor i den snäva formen bestående av två olika juridiska kön. Vi ska också verka för att öka kompetensen inom den vård som transpersoner har rätt till.

Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är transpersonens uppgift att rättfärdiga sin existens i samhället. Det är er skyldighet, ni som passar in i, att erkänna att tvåkönsnormen begränsar vårt samhälle och utsätter redan utsatta grupper för ännu mer press. Ni har all möjlighet att utbilda er. Era privilegier som cis-personer tillåter er att slippa den psykiska påfrestning och det hot om våld som kommer med att vara utanför tvåkönsnormen.

Trans- och ickebinära personer måste få ett bättre bemötande i samhället. Ett bemötande där de inte behöver oroa sig för att bli utsatta för våldsdåd bara för att de uttrycker sig på ett normbrytande sätt. Det måste finnas skydd för transpersoner och deras anhöriga i lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Avskaffandet av könsbundna personnummer och införandet av ett tredje kön är ett stort första steg på vägen mot ett samhälle där människor slipper oroa sig för hur de uttrycker sin könsidentitet.


Källor:

Angående namnlagen – RFSL Ungdom

Angående statistiken över självmord bland unga transpersoner

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: