Homosexualitet inte ett brott i Libanon

2014-03-05 | Sholeh Irani padlock

8 MARS/UTRIKES

Enligt en historisk dom i Libanon motsäger samkönade relationer inte "naturlagarna" och kan därför inte betraktas som ett brott. Den banbrytande domen välkomnas av homosexuella och transpersoner i de arabiska länderna.

Enligt en artikel i arabiska Legal Agenda, utfärdades domen i januari i staden Metn i Jdeideh. Detta i samband med anklagelserna mot en transkvinna för att hon hade ett "samkönat förhållande med en man".

Domaren Naji El Dahdah avvisade anklagelserna och slog fast att:

– Könsidentitet definieras inte enbart av lagen, utan personens utveckling och hens uppfattning om sin könsidentitet bör tas till beaktande.

– Homosexualitet är ett undantag från normerna, men inte onaturligt och därför kan artikel 534 (av Lebanese Penal Code som förbjuder sexuella relationer som "strider mot naturlagarna", red anm) inte användas mot homosexuella, och till följd av detta är homosexualitet inte olagligt.

Kampen för avkriminaliseringen av homosexualitet i Libanon har pågått länge och har nått vissa viktiga framgångar. Detta tack vare organisationer som Arab foundation for Freedom and Equality, Helemsom är en organisation för gay, lesbiska och transpersoners rättigheter i Libanon och Legal Agenda.

Organisationerna fokuserar på artikel 534 som kriminaliserar homosexualitet och transsexualism. I förra året deklarerade Lebanese Psychiatric Society att homosexualitet inte är en psykisk sjukdom och att personerna inte är i behov av vård. Detta har bidragit till organisationernas kamp och opinionsbildning.

Georges Azzi, ordförande för Helem säger till libanesiska Daily Star, som publicerade nyheten i dag den 5 mars, att det fortfarande finns mycket att göra. "På domarnas front har vi gjort stora framgångar. Nu måste vi ändra attityden hos polis- och säkerhetsstyrkor", sade han.

I en del muslimska länder, som exempelvis Iran, tvingas homosexuella och transpersoner att byta kön genom kirurgiska ingrepp och hormonbehandling, vilket ofta finansieras av staten. Medan det i länder som Libanon krävs domstolstillstånd för att genomgå fysiskt könsbyte även då personerna själva önskar detta.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: