Fanny Åström

Barnafödarpolitiken

2014-02-14 | Fanny Åström padlock 2

FEMINISM OCH MODERSKAP

Vad är det för sorts ingrepp att införa information om preventivmedels inverkan på den framtida reproduktionsförmågan? En uppmaning till kvinnor att föda? Fanny Åström har undersökt projektet "Reproduktiv livsplan" i Uppsala och trots försäkran om att intentionen inte är normativ är hon inte övertygad.

Det sägs ofta att för mycket information aldrig kan skada, men vilken information vi får och hur den presenteras är en politisk fråga som påverkar våra val i livet. Projektet ”reproduktiv livsplan” går ut på att höja kvinnors medvetenhet om sina reproduktiva förmågor. Detta görs genom att ge utökad rådgivning till kvinnor som söker preventivmedelsrådgivning. Efter en experimentomgång där det visade sig att kvinnors medvetenhet om sin reproduktiva förmåga ökade har den utökade rådgivningen börjat utföras av barnmorskor i Uppsala. Enligt Tanja Tydén, som leder projektet, finns det en förhoppning om att det ska bli ”rutin i hela landet”.


Ledande information

En kvinna som har erfarenhet av att få rådgivning kring reproduktion i samband med preventivmedelsrådgivning är Madeleine. Barnmorskan uppskattade Madeleines eget förslag på kopparspiral eftersom en då kan bli gravid direkt efter att spiralen tagits ut, vilket ansågs vara bra eftersom Madeleines kropp ”skriker efter att skaffa barn”. Efteråt kände Madeleine sig stressad. ”Så hon tycker också att jag börjar bli gammal, tänkte jag. Jag pluggar fortfarande, jag har inte gjort karriär, det känns som om en borde ha det när en skaffar barn”. Men det finns också fördelar, menar Madeleine: ”många kvinnor som verkligen vill ha barn väntar till det är för sent, och det kan vara en stor sorg för dem, så det är dubbelt”.

”Inom vårt projekt ska vi inte jobba på det viset, och det är därför vi vill ha med barnmorskor som har fått lite utbildning utav oss”, säger Tanja Tydén angående Madeleines historia. Maja Bodin, som är genusvetare och jobbar med projektet, säger att den här typen av historier kommit fram under projektets gång: ”jag har också hört om folk i min ålder som har fått den här typen av kommenterar som inte vi i projektet står för, men så kan det ju vara vissa personer som inte uttrycker sig som vi har tänkt”. Vi strävar ju efter att det ska vara ett inkännande klimat, och att vårdpersonalen inte ska lägga några värderingar i patientens val”, lägger kollegan Maria Ekstrand till.

Men även om värderingarna inte är så uttalade som i Madeleines fall, går det verkligen att presentera den här informationen på ett neutralt sätt? Och vad är syftet med att presentera den från första början? Vilken information som presenteras och när är knappast en neutral fråga, och att det ses som viktigt att kvinnor får information om just vad som kan underlätta om de vill skaffa barn hänger såklart ihop med en generell norm i samhället om att barnafödande är en viktig sak i livet för kvinnor.


Bevara reproduktiviteten

Ekstrand beskriver den utökade rådgivningen som ett sätt att främja reproduktiv hälsa. Men vad innebär reproduktiv hälsa? ”I de senast rekommendationer från läkemedelsverket så ska preventivmedelsrådgivningen också gå ut på att vi ska hjälpa kvinnorna att bevara sin reproduktivitet”, förklarar Tydén. En kan också fråga sig vad syftet med att öka den reproduktiva hälsan, alltså förmågan att skaffa barn, är. Enligt Ekstrand finns ingen dold agenda att öka nativiteten, utan ”det handlar om att kvinnor och män ska göra informerade val”.

Idén om det fria valet som informationen bara underlättar för lyfts fram, men det är svårt att prata om fria val i ett samhälle där det finns en tydlig press på kvinnor att skaffa barn. Som kvinna blir en ofta konfronterad med frågor och värderingar om reproduktion. Att en ska skaffa barn tas inte sällan som en självklarhet, unga kvinnor som uttrycker att det vill något annat bli ofta bortviftade med att de kommer ångra sig. Många kvinnor vet redan vad som förväntas när det kommer till barnafödande, därför kan det blir svårt att prata om reproduktion på ett neutralt sätt. Istället för att vara ett vänligt upplysande om möjligheterna blir det en påminnelse om de förväntningar som finns. I en sådan kontext är det knappast oproblematiskt vad en väljer att informera om och hur.


Fördjupade samtal

Kerstin, som jobbat som kurator på en ungdomsmottagning, menar att det går att presentera informationen neutralt, men att det i så fall måste vävas in i ett större samtal.”Det är viktigt att aktivera kvinnans egna tankar om vad hon vill i sitt liv, att ta upp både plus och minus och tänka på helhetsbilden. Jag har svårt att förstå varför det läggs så mycket fokus på det, det finns mycket en kan tala om när det kommer till graviditet. Det är viktigt med upplysning, men det ska finnas ett helhetsperspektiv. Folk ska inte skaffa barn på grund av stress för att det kan bli för sent”. Men informationen presenteras under ett besök som sällan är längre än en halvtimme, det finns inte tid för att diskutera frågan på djupet.

Om information som ska främja den reproduktiva hälsan ska ingå i preventivmedelsrådgivningen, borde inte även de risker som är förknippade med barnafödande ingå där? Om det handlar om att få information och göra fria val, borde det inte anses lika relevant att upplysa om vilka skäl som kan finnas till att välja bort en graviditet?

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140215 - Christine Öberg

"men så kan det ju vara vissa personer som inte uttrycker sig som vi har tänkt"

Spontant tycker jag att det måste vara så otroligt lätt "att personer inte uttrycker sig som det var tänkt" i de här frågorna. Det skulle för övrigt vara intressant att veta den exakta skillnaden mellan de som uttrycker sig som det var tänkt och de som utrycker sig på annat sätt.

Skulle det vara ett intressant artikelförslag att göra ett under cover reportage på en mottagning som deltar i projektet?


20140307 - Moa Ekman

Kvinnor som föder blir äldre och äldre. Det medför medicinska risker för både mor och barn. Och för vissa andra innebär barnlöshet svår sorg och fysiskt och ekonomiskt lidande. Det finns en poäng i att vända den utvecklingen. På många fronter. Uppfattningen om att det ska ha rests, studerats och gjorts karriär innan det kommer barn är en borgerlig uppfattning som måste ruckas om!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: