Feministiskt Perspektivs första skylt av Sara Olausson hösten 2010 på Fenix, nuvarande Dynamo, på Södermannagatan i Stockholm.

Feministiskt Perspektiv är här för att stanna!

2014-01-10 | Anna-Klara Bratt padlock 5

INRIKES

I och med det här numret firar Feministiskt Perspektiv tre år. Feministiskt Perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt summerar åren som gått, antal besökare, utmaningar och satsningar inför superfeministåret 2014:
”Vi fortsätter att följa den blomstrande feminismen inom konst och kulturvärlden. Vi fortsätter med vår internationella bevakning vid sidan av krigs- och stridslinjerna. Vi fortsätter att följa den seglivade rasistiska och fascistiska vinden som sveper över Europa och vi fortsätter bevaka kampen mot densamma och diskussionerna som inte når riksmedia. Kort sagt, vi fortsätter. Feministiskt Perspektiv är här för att stanna.”

I och med det här numret av Feministiskt Perspektiv firar vi tre år. Tre år, 151 utgåvor, närmare 6 000 artiklar och 4 500 bilder av över 2 000 upphovspersoner som alla återfinns i vårt arkiv. Utan alla hade det inte varit möjligt!

Sedan starten har Feministiskt Perspektiv haft 1, 243 303 besök av 717 439 unika besökare som alla tillsammans bläddrat runt på 2 288 005 sidor. Det är smått fantastiskt med tanke på hur den feministiska mediebevakningen såg ut när vi startade – i princip var den obefintlig.

Planeringen för ett feministiskt perspektiv på nyheter hade pågått ett tag, men tog fart i och med valet 2010. Under loppet av en vecka tecknade sig över 1 500 prenumeranter på en tidning som bara fanns om tillräckligt många ville det. Tillräckligt många ville det.

Sedan dess har 6 000 personer registrerat sig för prenumeration och just den här veckan har vi 2 390 betalande prenumeranter. Utan er – ingen tidning. 2 390 betalande prenumeranter betyder också att Feministiskt Perspektiv har överlevt. Överlevt slitåret 2013 då bland annat en känd webbaktör sorterade ner våra digitala fakturor i skräpposten, vilket gav lägsta nivån av presstöd och innebar en halv miljon mindre i kassan.

Med ett snitt på över 2 000 prenumeranter klarar vi utgivningen med skäliga(re) arbetsvillkor och aktuell(are) nyhetsbevakning. Nätet skänker enorma möjligheter – utrymme, räckvidd och snabb hantering – men det ställer också krav på såväl redaktion som läsare. Krav på just aktualitet, snabba kommentarer och hög närvaro.

Och något vi erfarit under de gångna tre åren är att det finns hur mycket som helst att bevaka – ur ett feministiskt perspektiv. Och det gäller samtliga bevakningsområden. Därför är det med stor glädje vi nu förstärker redaktionen med fasta medarbetare igen. Katarina Rosengren Falk kliver in som kulturredaktör, Sholeh Irani kliver in i redigering och utrikesbevakning, Moa Svan tar ett grepp om sport och framförallt fotboll, Bella Frank rör sig över inrikes, utrikes och sport och Ingrid Engarås kommer att ta över hanteringen av Kalendariet.

Sedan en tid tillbaka har Feministiskt Perspektiv också en annons- och marknadsavdelning. Hon heter Corinne Nordell och har lyckats förvandla vår besöksstatistik till rena medel och utgör numer en försäkring för tidningens fortsatta utgivning.

2014 har redan kallats supervalår, vilket avser att det både är val till EU-parlamentet, kommuner, landsting och riksdag under året. För många feminister innebär det här att växla upp från redan intensiva år i motvind och opposition till kamp om problemformuleringsinitiativet – som Gudrun Schyman formulerar det i den första i raden av valkrönikor som kommer att löpa i tidningen fram till valdagen. Till det kommer Nordiskt Forum i Malmö i juni.

För vår del innebär Nordiskt Forum mycket att bevaka, men också en möjlighet att få träffa många av våra läsare irl – in real life – som det heter på nätet. Som det ser ut kommer vi också att kunna bjuda in till Feministisk Fredag på Moderna museet i Malmö mitt under brännande forum.

På Feministiskt Perspektivs ritbord ligger också ett projekt med stöd från Ungdomsstyrelsen med syfte att belysa hur hatet mot kvinnor som verkar i medier tar sig särskilda uttryck. Bland annat att hoten ofta tar sikte på kön och sexualitet. Avsikten är att utveckla redaktionella strategier till stöd för de journalister som utsätts.

I och med projektet inleder vi också ett internationellt samarbete, för i grunden är detta ett globalt fenomen, även om förutsättningarna att hantera det ser olika ut i olika länder. Strategierna kommer att diskuteras på ett seminarium tillsammans med representanter från några av våra internationella systertidningar på just Nordiskt Forum, och mynna ut i en handbok för spridning till fler redaktioner.

Under våren kommer vi också utöka utgivningstakten från en till två dagar i veckan. Detta i samband med att vi överger vårt eget faktureringssystem och går över till en större betalaktör. Detta kommer innebära en prishöjning, men också möjligheten att betala månadsvis, vilka många efterfrågat. Vi tror också att det kommer att innebära större läsvänlighet och ökad aktualitet då vi kan publicera artiklar mer löpande under veckan.

2014 kommer bli det första ”supervalåret” med en feministisk nyhetsröst, men i spalterna kommer vi också att fortsätta bevaka det som hamnar utanför debatten när valfrågorna mejslats ut. Vi fortsätter med folkbildningsprojektet #bildskolan som når allt fler läsare varje vecka. Vi fortsätter att bevaka sport ur ett normkritiskt perspektiv.

Vi fortsätter att följa den blomstrande feminismen inom konst och kulturvärlden. Vi fortsätter med vår internationella bevakning vid sidan av krigs- och stridslinjerna. Vi fortsätter att följa den seglivade rasistiska och fascistiska vinden som sveper över Europa och vi fortsätter bevaka kampen mot densamma och diskussionerna som inte når riksmedia. Kort sagt, vi fortsätter. Feministiskt Perspektiv är här för att stanna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140110 - Linnea Bruno

Hurra för bästa Fem Pers! Keep up the good work!


20140111 - Margareta Karlsson

Fantastiskt! Lycka till i fortsättningen!/GK


20140111 - Anna-Klara Bratt

TACK!


20140114 - Lena Aune

Härligt att få ta del av denna tidning in i framtiden. Ni gör skillnad, stort lycka till!


20140118 - Simone Lindsten

Fantastiskt!GOTT NYTT Fem Pers-ÅR 2014!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: