Anneli Carnelid, redaktör på Bang och Anna-Klara Bratt, redaktör på Feministiskt Perspektiv.

Därför har vi gjort en egen gräv-lista

2013-12-13 | Jenny Rönngren padlock

KULTUR

– Vi vill förändra synen på journalistik och vad ett gräv kan vara snarare än att premiera det som lyckats få stort genomslag vilket filtrerats genom en traditionalistisk syn på vad som anses viktigt, menar Feministiskt Perspektivs Anna-Klara Bratt och Anneli Carnelid, redaktör på Bang.

RELATERADE ARTIKLAR:

Bättre gräv – bättre journalistik


Scoops listor:

De 25 bästa gräven

Hannes Råstam den främsta grävaren

I dag publicerar Bang och Feministiskt Perspektiv en gemensam lista på grävande journalistik som har haft stor betydelse – både för journalistiken och samhällsutvecklingen de senaste 25 åren. Listan är en direkt reaktion på tidningen Scoops sammanställning över de 25 främsta gräven som publicerades i samband med att Föreningen för grävande journalister jubilerade i höstas.

– Det görs väldigt mycket bra journalistik som blir osynliggjord av förlegade kriterier och en förlegad syn på grävande journalistik. Vi vill hjälpa både Föreningen grävande journalister och journalistkåren i stort att vidga synen på relevant journalistik. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det går som långsamt inom en så inflytelserik sfär i samhället, säger Anneli Carnelid, redaktör för tidskriften Bang.

Många av Bangs och Feministiskt Perspektivs medarbetare reagerade starkt på listan när den presenterades och på båda tidningar finns flera journalister som lagt tid och engagemang på att lyfta såväl arbetsvillkor för kvinnorna inom journalistiken som hur synen på själva journalistiken borde uppdateras:

– Listan tycks återspegla vilka som har de bästa anställningsförhållandena, mest tid i etern och som håller sig inom de traditionella ramarna för vad samhällsomvälvande journalistik kan vara, säger Anna-Klara Bratt, chefredaktör på Feministiskt Perspektiv.

Av de 25 främsta gräven på Scoops lista återfanns bara ett fåtal kvinnor bakom reportagen, detsamma gällde för listan med de 25 främsta grävarna:

– Vi har inte tagit fram motsvarande lista som premierar de ”främsta grävarna”. Vi tycker att det kanske går att lyfta eller tävla i journalistik, men att rangordna reportrar, särskilt med tanke på hur skeva anställningsvillkoren ser ut för kvinnor och män inom den grävande journalistiken, skapar bara en olycklig förskjutning från journalistik till person, säger Bratt.

Bangs och Feministiskt Perspektivs lista är heller inte inbördes rangordnad:

– Vi har valt att inte göra det då vi snarare vill förändra synen på journalistik och vad ett gräv kan vara snarare än att premiera det som lyckats få stort genomslag vilket filtrerats genom en traditionalistisk syn på vad som anses viktigt, menar Bratt och Carnelid.

Listan är heller inte färdig utan kommer att vara ett work in progress – en resurssida för de som önskar vidga sin syn på journalistik så väl som en inspiration för unga grävare.

– Vi ser det här som startpunkten på ett fortsatt arbete och kommer gå vidare i olika former under våren. Kanske får vi instifta ett eget pris, säger Carnelid.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: