Lena Törner startade ett nätverk för kvinnor, med ett upplägg som även män ville ha tillgång till.

Affärsnätverk för kvinnor attraherar även män

2013-12-06 | Karin Linder padlock

EKONOMI

Lena Törner märkte att kvinnor inte tog samma plats som män i den mansdominerade affärsbranschen. Hon startade därför Matrona, ett affärsnätverk bara för kvinnor. Syftet var att etablera en värdegrund, bygga relationer och skapa förtroende. Efter påtryckningar startade hon också Patrona – bara för män.

– Flera sa till mig att jag inte skulle ge mig in på den manliga arenan, de undrade hur jag överhuvudtaget vågade göra något sådant, säger Lena Törner, grundare av nätverken Matrona och Patrona. Men att män startar affärsnätverk där bara kvinnor ingår höjer ingen på öronbrynen åt. Det visar ju hur långt vi kommit när det gäller jämställdhet år 2013.

I oktober startades Patrona, ett affärsnätverk för män med värdegrund som bygger på relationsbyggande och inte enbart pengafokus. Törner förklarar att också kvalitet och socialt ansvarstagande finns på deras agenda. Nätverket bygger vidare på Matrona som startades 2009.

– Vi har haft ett par träffar sedan oktober och medlemmarna har ökat stadigt i antal, berättar hon.

Lena Törner hade i trettio år verkat inom it-branschen. Förutom avsaknaden av kvinnor var det något annat som fattades. Nämligen förmågan att se varandra.

– Inom de manliga affärsnätverken fokuseras det enbart på pengar, förklarar hon. Även om vi självklart har det i fokus och det absolut viktigaste är att det blir business, så kan man göra något gott för världen samtidigt.


Nytt och fräscht

Så när hon startade affärsnätverket Matrona, med en värdegrund som syftar till långsiktighet, förtroende och kontakter stod det inte på förrän männen faktiskt knackade på och ville att hon skulle starta ett nätverk för dem också.

– Det var aldrig min tanke från början, berättar Lena Törner. Meningen var bara att hitta alla de kvinnor som varit osynliga i branscher som startats av män och för män. Jag kämpade emot länge men till slut gav jag med mig.

Framför allt yngre män har varit intresserade av nätverket. Lena Törner tror att den yngre generationen vill ha något nytt, något fräscht, något som inte är så gubbigt.

Inom nätverken startas insamlingar för att göra något gott för världen varje år. För tillfället planeras en gemensam sopplunch för Matrona och Patrona, där alla medlemmar donerar pengar eller skänker saker eller tjänster från den egna verksamheten som sedan auktioneras ut.

Separata mötesplatser för män och kvinnor tror Lena Törner fortfarande behövs, men hennes absoluta ambition är att Matrona och Patrona kan gå samman mer och mer. Hon menar att kvinnor inom mansdominerade områden har svårt att ta plats, eftersom interaktioner sker på männens villkor, vid vilka kvinnor inte varit med från början.

– Tanken är att Matrona och Patrona ska mötas mer i framtiden och att vi ska göra specifika evenemang tillsammans. Det är min och vår ambition och nästa spännande grej för mig att utveckla med båda dessa nätverk.


I och med de här nätverken där du vill främja män och kvinnors olika sätt att göra affärer, vad tycker du själv om till exempel kvotering?

– Jag tror inte på det, även om jag förstår dem som tycker så. Men för mig skulle det kännas konstigt om jag blev invald i något på grund av mitt kön. Så istället blir de här nätverken mitt bidrag till högre jämställdhet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: