Dahlia Naji är med i Asylrätt 2014

Vems demonstrationsrätt skyddar polisen?

2013-11-27 | Dahlia Naji padlock 1

FEMINISM/DEBATT

Det är något som inte stämmer i en demokrati där polismyndigheten hindrar allmänheten från att visa sitt missnöje med statens beslut att tvångsavvisa människor till krigsområden, samtidigt som den skyddar nazisters val att demonstrera på Kristallnattens årsdag. Det anser Dahlia Naji från Asylrätt 2014.

Demonstrationsrätten och yttrandefriheten är stadgade i vår grundlag. Vi lever i en rättstat där våra demokratiska rättigheter är starkt skyddade av rättsväsendet. Det innebär också att vi har friheten att organisera oss och uttrycka maktkritiska åsikter utan att på något sätt censureras eller tystas. Skulle vi bli hindrade eller hotade av någon eller något ska polismyndigheten, som har befogenhet att upprätthålla lagen, finnas där för oss och vara till vårt beskydd.

I år har vi fått bevittna att dessa rättigheter, som är stadgade i vår grundlag, innebär att nazistiska rörelser kan få demonstrationstillstånd på årsdagen för Kristallnatten. Många reagerade på det absurda i att låta en nazistisk rörelse få marschera på huvudstadens gator under polisens beskydd den 9 november. Det är dagen då vi minns de judar som föll offer för pogromerna i samband med nazismens etablering i Europa som senare skulle eskalera i koncentrationsläger och förintelse. Men hos polismyndigheterna är det ett datum som alla andra och då kan Svenska Motståndsrörelsen få igenom ett tillstånd för en demonstration till stöd för det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning.

Polisen lät demonstrationen fortgå även efter att nazisterna uppvisat våldsamt beteende. Lars Byström, presskontakt på länskriminalpolisen i Stockholm, förklarar det - i en intervju med Fria Tidningen - med att ”det krävs väldigt mycket för att man ska upplösa en allmän sammankomst, oavsett om den är tillståndsgiven eller inte.”

Fyra dagar efter Svenska Motståndsrörelsens demonstration valde polisen att stänga av kollektivtrafiken för att förhindra en demonstration utanför förvaret i Märsta. Det handlade om utvisningar till Afghanistan som skulle utföras av polismyndigheten i Stockholm. När Sverige med hjälp av polismyndigheten deporterar människor till Afghanistan bryter de mot artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Då valde polisen att stänga av tre busshållplatser för att försvåra för allmänheten att visa sitt missnöje. Det är skamligt och oförsvarbart.

I år har det gått 75 år sedan Novemberpogromerna – det är få kvar som var med då. Är det därför vi verkar ha glömt att det som hände i Tyskland år 1938 egentligen inte hände över en natt? Nazismen tilläts utföra sina illdåd efter att ha mjukat upp samhällsklimatet under flera år. Genom att ta små steg i taget kunde samtiden långsamt vänja sig vid de nya värderingarna. Under tiden stod omvärlden passivt bredvid ända tills det otänkbara och absurda långsamt blev normalt.

Högerextrem nationalism är människofientlig. Vi bör inte låta oss luras att tro att det handlar om en politisk åskådning bland andra. Den rasism som finns i Sverige just nu, från Stockholms gator till riksdagen, handlar om en människosyn som inte hör hemma i en demokrati. Det gör inte heller försvaret av denna människosyn.

Det är något som inte stämmer i en demokrati där polismyndigheterna hindrar allmänheten från att samlas för att visa sitt missnöje i samband med att polisen verkställer statens beslut om att deportera människor till Afghanistan. Det är något som inte stämmer i en demokrati när polismyndigheten samtidigt väljer att se mellan fingrarna med våldsamma nazisters val av datum för en demonstration.

Vi måste värna våra demokratiska rättigheter och vi kommer aldrig vänja oss vid att få vår demonstrationsrätt kränkt av polisen. Vi kommer aldrig vänja oss vid att nazister på våra gator och i den svenska riksdagen ska få sätta agendan för hur vi ser på människor och medmänsklighet.

Därför kommer Asylrätt 2014 fortsätta driva bland annat det första av våra fyra krav: att Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse.

Läs mer om våra fyra krav på www.asylrätt2014.se

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20131128 - Gunilla Granath

Den här artikeln är stark och berörande och anknyter till en debatt som jag tror kommer att bli mer och mer aktuell, dvs om ideella organsiationer som exempelvis ska arrangera utfrågningar av politiska partier (klimatfrågan aktuell för min del) ska bjuda med SD? Ska demokratiska partier och organisationer inkludera ett rasistisk, antidemokratiskt parti och därmed normalisera sådana åsikter? jag tar starkt avstånd från tanken att klia rasister underhakan och tycker att det enbart är naivt. Men frågan kommer att bli mer och mer aktuell och illustreras väl av polisens handlande i artikeln ovan. Vänligen Gunilla Granath

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: