En stereotyp är en bild som repeteras med ingen eller liten variation.

#bildskolan 4: Den repetitiva mallen

2013-09-20 | Joanna Rubin Dranger padlock

KULTUR

Genom upprepningen, oavsett sammanhang, stil, illustratör, teknik eller tillkomstår, framstår den stereotypa bildens funktion; bilden har blivit en skylt för en viss grupp människor.

RELATERADE ARTIKLAR:

#bildskolan 1: Icke-stereotypa bilder

#bildskolan 2: Vad är en golliwog?

#bildskolan 3: Stereotyper i våra vanligaste serier

När man tittar på flera stereotypa bilder av samma grupp framträder den repetitiva mallen: bilden repeteras med ingen eller mycket lite variation. Upprepningen oavsett sammanhang, stil, illustratör, teknik eller tillkomstår visar den stereotypa bildens funktion; bilden har blivit en skylt för en viss grupp människor.

Problemet med stereotypa bilder är att de lär oss att uppmärksamma vissa drag hos en grupp människor och bortse från andra. Det finns inga kända rasstereotypa bilder av vita människor. Det finns bilder av vita figurer som är stereotypa, som till exempel "en cowboy" eller "en blondin", däremot inte stereotypa bilder av "en vit", såsom stereotypa bilder av "en svart", "en jude", "en muslim" "en asiat" och så vidare.


Ur barnboken "Ten Little Nigger girls" (från ca 1900), Little black Sambo (1899).


Pickaninny (1932), Pickaninny Freeze (1922).


Golliwog(1910-2001), Robertsons marmelad använde Golliwog under 91 år, från 1910 till 2001.


Samtida nyckelringar från Asien.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: