Lucía Lagunes, vd för Cimac.

Våldet mot Mexikos kvinnliga journalister kartlagt

2013-08-23 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

Mellan 2002 och 2011 tredubblades våldet mot kvinnor i journalistiken i Mexiko. Främst handlar det om sexuellt våld, trakasserier och psykologiskt våld, och tio kvinnor miste livet i mord kopplade till deras rapportering.

Den feministiska nyhetsbyrån Cimac har i en banbrytande granskning kartlagt villkoren för kvinnor inom journalistiken i hela landet. Rapporten presenterades i veckan i Oaxaca, den delstat där anmälningarna om våld och hot är som flest. I rapporten finns både statistik över de attentat som journalisterna utsatts för och en kartläggning av omständigheterna kring dessa fall.

Kvinnor utgör numer en majoritet på landets redaktioner och en avsikt med granskningen har varit att ge röst åt kvinnorna och dokumentera villkoren för deras arbete, vilka skiljer sig från männens, inte minst när det gäller hot och våld.

– Osynliggörandet är en form av våld och innebär i sig en risk. Straffriheten lämnar dörren öppen så att våldet upprepas, sade Lucía Lagunes, som leder arbetet på Cimac.

Siffrorna varierar kraftigt mellan delstaterna i Mexiko.

– De delstater som har få fall registrerade är inte nödvändigtvis de som är mest förskonade från våldet. Därav vikten av att anmäla, sade Lucía Lagunes.

Yunuhel Rangel Medina, som samordnar journalistnätverken och arbetet för yttrandefrihet inom Cimac och är ansvarig för studien, konstaterar att anmälningsgraden är lägst för det sexuella våldet. Detta på grund av konsekvenserna en anmälan ofta får, både socialt och vad gäller möjligheterna att fortsätta inom yrket.

I 81 procent av de dokumenterade fallen ligger statliga aktörer bakom aggressionerna, även polis och andra i vars arbete det ingår att garantera yttrande- och pressfriheten i landet. Av rapporten framgår också vilken typ av rapportering som journalisterna ägnade sig åt när de utsattes för våld eller hot. I 40 procent handlade det om korruptionsavslöjanden, 30 procent samhällskonflikter, 15 procent bevakning av sociala rörelser, 10 procent valfusk och 5 procent sexuella övergrepp mot barn.

Under seminariet, med välkända journalister och författare som Sanjuana Martínez och Lydia Cacho i panelen, uppmanades både delstatliga och federala myndigheter att vidta åtgärder för främja säkerheten för journalister och sätta stopp för straffriheten.

Sanjuana Martínez betonade att hoten mot kvinnor i journalistiken skiljer sig från de männen utsätts för och att avsikten är att tysta och förhindra den mer genomgripande typ av rapportering som kvinnor ofta ägnar sig åt.

– Det främsta hotet gäller sexuellt våld. Jag har pratat om det med mina manliga kolleger och de får aldrig höra att de ska bli våldtagna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: