Seminarium om allianskvinnornas förslag för jämställdhet.

Allianskvinnor vill återinföra årliga lönekartläggningar

2013-05-24 | Jenny Rönngren padlock 1

EKONOMI

Alliansens kvinnoförbund har under våren haft möten med fackförbund, arbetsgivare, näringsliv, barn- och familjeterapi samt medier med fokus på kvinnor. Syftet har varit att söka lösningar för ett jämställt arbetsliv. Bland annat föreslås obligatorisk genusundervisning och att årliga lönekartläggningar återinförs.

FAKTA JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

 • Under ett yrkesliv tjänar genomsnittsmannen 3,600,000 mer än en kvinna i Sverige.
 • Kvinnor utbildar sig mer, men tjänar 85:70 för varje 100-lapp män tjänar
 • .
 • Kvinnor tar ut 76 procent av föräldraledigheten.
 • Kvinnor utför obetalt arbete i hemmet i 7 veckor/år mer än männen.
 • Efter första barnets födelse dubbleras kvinnors sjukskrivningar - i 15 år framåt.
 • Kvinnor utgör endast ¼ av Sveriges företagare, sämre än övriga Europa.
 • Svenska börsstyrelser har 12 procent kvinnor och 88 procent män.
 • 50 procent av kvinnor i Sverige får garantipension = 5,000-8,000/månad efter skatt.

Källa: Allianskvinnorna

Frilansjournalisten Camilla Wagner, som modererade seminariet, inledde med att berätta varför hon tackat ja till att medverka:

– Är det någon fråga som kommer att avgöra var jag lägger min röst så handlar det om politik som för jämställdheten framåt.

Maria Hemström-Hemmingsson, huvudsekreterare i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet, drog de siffror över ojämställdheten och dess konsekvenser som Feministiskt Perspektiv skrivit om tidigare.

En siffra hon nämnde är att 50 procent av de kvinnor som går i pension kommer att få garantipension om inget förändras, vilket innebär en nettopension på mellan 5000 och 8000 kronor. Många unga som gör sina yrkesval i dag känner inte till att det är så det ser ut, trots att lönegapet legat i princip stilla i åtminstone ett par decennier.

– Det är inte okej att de som påpekar detta kallas otacksamma eller betraktas som gnälliga. Om man menar allvar med att man inte gillar det man ser är det naivt att tro att man kan sitta med armarna i kors och få se saker förändras. Modiga män och kvinnor gått före och jag tycker ni ska ta efter dem, uppmanade Maria Hemström-Hemmingson kvinnoförbunden och övriga åhörare.

Maria Hemström Hemmingsson


Miriam Nordfors, statssekreterare hos jämställdhetsminister Maria Arnholm och ansvarig för arbetet med jämställdhet i förskolan, konstaterade att politiker också är arbetsgivare, vilket innebär ett stort ansvar att gå före och visa vägen. Gör då regeringen det? Nja, bland statsråden är fördelningen helt jämn, men bland statssekreterare och administrativa chefstjänstemän väger männen över med två tredjedelar av posterna. Inget parti lyckas heller uppnå minst 40 procent kvinnor i de kommunalägda bolagen.

– Det är lätt att säga att man ska ha ett jämställt näringsliv svårare att titta på sig själv. Den stora utmaningen i jämställdhetspolitiken är att den handlar om att påverka individuella val, sade Nordfors, och påpekade att inga stora drakar, ingen statsminister och överhuvudtaget väldigt få män dykt upp på allianskvinnornas seminarium.


Miriam Nordfors.


Miriam Nordfors deltog sedan i ett panelsamtal om förslagen med Eva Nordmark, ordförande för TCO, Carina Lindfelt, avdelningschef Svenskt Näringsliv och Anki Elken som arbetar på Proffice och är ledamot JA-delegationen. Samtidigt som en del av förslagen ansågs krocka med andra mål, beroende på hur de utformas mer konkret, var det flera som saknade kvotering av föräldraledigheten. Även om det finns många faktorer som bidrar till ojämställdheten i arbetslivet betraktas just föräldraledigheten som en av de mest avgörande.

Eva Nordmark tycker att det är hög tid för åtminstone ytterligare en pappamånad för att stegvis komma vidare, och hade gärna sett även förstärkningar i jämställdhetsbonusen:

– Vi vet ju att det är när man får barn som ojämställdheten ökar. Det är då männens karriär och löneutveckling tar fart och kvinnorna ramlar tillbaka. Ska vi uppnå ett jämställt arbetsliv och samhälle, vilket jag tror är möjligt, behöver vi vara modiga och handlingskraftiga och fatta beslut om viktiga reformer och den allra viktigaste är föräldraförsäkringen.


Eva Nordmark.


Och nej, inget av allianskvinnornas förslag är förankrade så att förslagen genomförs går inte alls att räkna med. Vilken betydelse har det då att allianskvinnorna kommit överens?

– Det är en styrka att vara många, sedan är politik kompromissandets konst. Och som vi hörde hade man kunnat önska att förslagen hade varit lite vassare, säger Centerkvinnornas ordförande Gunilla Hjelm.

Även om förslagen inte är förankrade bedömer hon dem som rimliga och genomförbara.

– Sedan blir det alltid en diskussion, men om kvinnoförbunden är överens brukar det vara lättare.


En del av förslagen kan ni få stöd från andra partier för. Är det dags för kvinnor att alliera sig över blockgränserna?

– Jag är inte främmande för att samarbeta med andra kvinnoförbund än just inom alliansen i vissa frågor. Det gäller att hitta de frågor som är lämpliga att gå fram med.Det handlar om att ge och ta, ibland är man väldigt låst i sin blockpolitik. Då kan ett sådant förslag lösa upp en del knutar, medan i andra fall kan det upplevas som otydligt.

Så det gäller att välja fråga med omsorg. En fråga där flera kvinnoförbund är relativt överens, och som Hjelm tror skulle kunna bli överens är föräldraförsäkringen.

– Där är vi ganska många kvinnoförbund är överens om hur vi vill se det. Jag vet att Liberala kvinnor och S-kvinnor har pratat ihop sig ibland och vi är rätt överens med dem. Sedan finns det andra som inte ser det så. Vi har ju inte kunnat enas om det här, alla vi fyra, säger hon.

Maria Fälth, KD-kvinnornas ordförande, hoppas att förslagen ska gå att genomföra, åtminstone några av dem.

– Maria Arnholm har betytt jättemycket under den korta tid hon varit minister.


Ändå tyckte inte panelen att förslagen var tillräckligt vassa för att göra någon verklig skillnad...

– Ja, det var utmanande, verkligen. Vi hade 30 förslag från början som har kokats ner till åtta, och vi har alla fått ge lite avkall på våra hjärtefrågor.

Lönekartläggningar och försäkringskassans roll är frågor som Maria Fälth tror skulle kunna ena kvinnoförbund över blockgränserna.


Om ni inte får med era egna partier, kan du tänka dig att vända dig till kvinnoförbund utanför alliansen?

– Som kvinnoförbundare, absolut, det har vi gjort i andra sammanhang. Vi är väldigt samspelta egentligen.


Förslagen i korthet:

 1. Heltid som norm. Deltid som möjlighet. Kommuner, landsting och regioner ska organiseras så att fler kvinnor ges möjlighet att arbeta heltid. Det innebär större krav på schemaläggningen samt att så kallade ”delade turer” inte accepteras – om de inte är önskade.

 2. Tydliggör fördelarna med jämställt uttag av föräldraförsäkringen och delat ansvar för familj och hem. Ge Försäkringskassan i uppdrag att informera om fördelarna med jämställt uttag och delat föräldraansvar. De ska även tillhandahålla verktyg som illustrerar konsekvenserna av deltidsarbete, inklusive pensioner. Därtill bör fakta om alla fördelar med ett jämställt föräldrauttag spridas.

 3. Årliga lönekartläggningar. Återinför årliga lönekartläggningar, med könsuppdelad statistik som inkluderar lönespridningen mellan män och kvinnor för företag med fler än 10 anställda. Krav på öppna redovisningar.

 4. Utveckla välfärden och öka kvinnors möjligheter till företagande genom att tillåta vinst.

 5. Transparens i bolagens årsrapporter med könsuppdelad statistik.

 6. Genusperspektiv i undervisningen från förskola till högskola och universitet. Genuspedagogik, jämställdhet och mångfald ska vara en obligatorisk del av all undervisning.

 7. Krav på analys av våra offentliga resurser ur ett jämställdhetsperspektiv (gender budgeting) inom offentlig förvaltning.

 8. Främja kvinnors långsiktiga företagande, öka tillgång till riskkapital och inför ett mer systematiskt arbete för entreprenörskap inom utbildningssystemet.

Anna Steele, Liberala kvinnor, Maria Fälth, Kristdemokratiska kvinnor, Gunilla Hjelm, Centerkvinnor och Saila Quicklund, Moderatkvinnor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20130531 - Gerda Christenson

Tråkigt att alliansens kvinnor inte förstår att en arbetstidsförkortning är absolut nödvändig för att uppnå ett jämställt arbetsliv.

Att bara kräva rätt till heltid - utan arbetstidsförkortning - riskerar bara att leda till att enskilda kvinnor ses som att de får skylla sig själva om de inte orkar med, utan "väljer" deltid.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: