Maria Fälth är ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund.

Bevaka FN:s kvinnokommission!

2013-02-25 | Maria Fälth padlock 1

OPINION

FN:s kvinnokommission i New York går av stapeln den 4 mars. För femtiosjunde året i rad med syftet att utveckla jämställdheten inom FN, samlas världens regeringar för att förhandla om regelverk och normer kring kvinnors mänskliga rättigheter. Tyvärr är svensk medierapportering obefintlig avseende denna årliga händelse. Det konstaterar Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande Maria Fälth som i år hoppas på bättring.

Maria Fälth är Förbundsordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Årets kvinnokommission i New York berör världens mest kontroversiella fråga: mäns våld mot kvinnor som innefattar kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Betydelsen av årets förhandlingsläge är global. I år hoppas vi på ett trendbrott: att svensk media rapporterar från denna världsangelägenhet.

Den 57:e sättningen av FN:s kvinnokommission i New York går som vanligt av stapeln den 4 mars i år. För femtiosjunde året i rad, sedan kommissionen bildades år 1946, med syftet att utveckla jämställdheten inom FN, samlas världens regeringar för att förhandla om regelverk och normer kring kvinnors mänskliga rättigheter. Tyvärr är svensk medierapportering obefintlig avseende denna årliga händelse.

En googlesökning på ”FN:s kvinnokommission” ger 3680 träffar var av noll träffar i svensk media. Jämför detta med ”FN:s klimatkonferens” som ger 49 800 resultat och med omedelbara nedslag i Sveriges största tidningar.

FN:s kvinnokommission är placerad under FN:s ekonomiska, kulturella och sociala råd och granskar världens jämställdhet en gång per år, den 4-15 mars. Kommissionen följer handlingsplanen som antogs vid FN:s femte kvinnokonferens i Peking år 1995 och som innehåller tolv kritiska områden. Kommissionens resultat är internationellt tongivande i de normativa framsteg som görs på området jämställdhet och i detta arbete är Sverige en föregångsbild. I år åker Sveriges regeringsdelegation under ledning av jämställdhetsminister Maria Arnholm tillsammans med de främsta experterna på området mäns våld mot kvinnor till New York. Nyhetsvärdet vid årets kvinnokommission är odiskutabel.

Vid två tillfällen har kommissionen havererat, år 2003 och år 2012. Vid båda tillfällena har förhandlingarna skurit sig gällande kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som innefattar nolltolerans mot könsstympning, förbud mot barnäktenskap och kvinnors rätt till familjeplanering. Vid båda tillfällena var svensk medierapportering lika med noll.

I den återkommande kanadensiska nyhetsstudien Who makes the news från år 2010 ligger Sverige i det nedre skiktet när det gäller listan på länder vars medier belyser nyheter där kvinnor har en central roll, förbipasserad av exempelvis USA och Frankrike. New York Timesägda tidningen The International Herald Tribune har sedan flera år en onsdagsbilaga som endast rapporterar om kvinnors mänskliga rättigheter, the Female Factor. Svenska medier ligger efter. I år hoppas vi på en förändring. Vi uppmanar svenska medier att bevaka årets kvinnokommission i New York, det är en demokratisk skyldighet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20130302 - Simone Lindsten

Sveriges Kvinnolobby granskar regelbundet svenska regeringens arbete för att uppfylla kraven i Kvinnokonventionen och Beijingplattformen. Resultaten finns att läsa i rapporter, som kan laddas ned från www.sverigeskvinnolobby.se. Den senaste rapporten, som kom i oktober 2012, heter "Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av FN:s kvinnokommittés rekommendationer".

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: