Ett viktigt steg mot jämställd lönepolitik, säger Hanna Gedin, kommunalråd med ansvar för jämställdhet.

Malmö går i bräschen för jämställda löner

2012-11-24 | Karin Linder padlock

EKONOMI

Malmö stad satsar 20 miljoner kronor på kvinnodominerade yrkesgrupper. Med 1 000 kronor mer i månaden vill den röd-gröna politiska majoriteten utmana stadens ojämställda lönsstruktur.

Lågavlönade kvinnodominerade grupper i Malmö stad kommer att få 1 000 kronor mer i månaden. Cirka 1 150 personer omfattas och den nya lönen kommer att utbetalas i februari, men gäller retroaktivt från oktober 2012.

Den röd-gröna majoriteten har avsatt 20 miljoner kronor till fyra yrkesgrupper:

  • vårdbiträden

  • socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga

  • socialsekreterare inom myndighetsutövning vuxna

  • socialsekreterare inom myndighetsutövning ekonomiskt bistånd

Under förra året såg Malmö stad över de egna lönestrukturerna. Slutsatsen blev att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Istället hittades osakliga löneskillnader mellan likvärdiga yrken, vilket förklarar den satsning som Malmö stad nu gör.

– Med denna satsning tar vi ett viktigt steg mot en mer jämställd lönepolitik. Det ska gå att leva på sin lön och de lågavlönade kvinnodominerade yrkena måste uppvärderas. Vårdbiträdena i Malmö tillhör de grupper som tjänar allra minst och det kvinnodominerade och ansvarstyngda yrket socialsekreterare ligger också i botten inom sina löneintervall, säger Hanna Gedin (V) i ett pressmeddelande.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: