Gertrud Åström och Nyamko Sabuni

Regeringen blir sponsor till Nordiskt Forum 2014

INRIKES

Regeringen bidrar med 10 miljoner kronor till Nordiskt Forum i Malmö, den regionala konferens som nordiska kvinnoorganisationer planerar inför juni 2014. Beskedet presenterades av Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP), och Gertrud Åström, ordförande för Kvinnolobbyn, vid en presskonferens i dag.

De organiserar Nordiskt Forum Malmö:

  • Sveriges Kvinnolobby
  • Kvinderådet, Danmark
  • FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, Norge
  • Krisesentersekretariatet, Norge
  • Nytkis Kvinnoorganisationer, Finland
  • Kvenfélagasamband Islands
  • Kvenréttindafélag Islands

Nordiskt Forum i Malmö anordnas av Nordens kvinnoorganisationer, bland annat för att skapa genomslag för Pekingplattformen och ett motstånd till de reaktionära krafter i världen som gör att jämställdhetsarbete ifrågasätts.

– Kampen för jämställhet i världen möter större och större avstånd. Fattigdom i kombination med religiösa dogmer gör att kvinnor nekas sina mänskliga rättigheter, sade Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP) och gav exempel på den kvinna i Irland som nekas abort på grund av lagarna i Irland.

– Ett dött foster prioriteras högre än en kvinnas liv.

Nu har regeringen beviljat Sveriges Kvinnolobbys ansökan om ett ekonomiskt bidrag på 10 miljoner kronor till att genomföra en nordisk kvinnokonferens i Malmö den 12-15 juni 2014 vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av budgeten för konferensen.

Kvinnoorganisationerna vill utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter samt formulera förslag till den utvecklingsagenda som ska ta vid efter FN:s millenniemål 2015.

– De reaktionära krafterna i världen omöjliggör i dag ett internationellt samarbete för att förverkliga Pekingdokumentet och satsa på jämställdhetsarbete, sade Nyamko Sabuni.

- Vi vill bland annat titta på kvinnorörelsernas perspektiv på ekonomin, globaliseringen, klimatförändringarna. Vi måste ta plats nu. Vi måste förändra synen på att kvinnors rättigheter börjar ses som någon sorts orsak till problemen, sade Gertrud Åström.

Konferensen ska innehålla föreläsningar, seminarier och workshops och alla de nordiska länderna är involverade. Beslutsfattare, politiker, organisationer och rörelser är inbjudna. Men även andra som är intresserade av att påverka och förändra är välkomna att delta i konferensen, vilken också kommer att webbsändas.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: