Europarådet för de mänskliga rättigheterna.

Moderat stöd för antiabortmotion

2012-10-05 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

I dag, fredag, fattas ett beslut i Europarådet för de mänskliga rättigheterna som kan inskränka aborträtten i Europa. Något som förvånar en del är att två svenska delegater undertecknat motionen.
Carina Hägg, socialdemokratisk delegat, är inte förvånad. Hon konstaterar att Sverige inte längre driver en gemensam linje internationellt när det gäller kvinnors rättigheter.

Läs också:

2012-10-05 Europarådet avvisar antiabortmotion

Motionen

Det var i juli som Luca Volonte, italiensk parlamentsledamot och ordförande i center-högergruppen i Europarådet, lade fram motionen om en resolution för att "bekämpa eugenik (rashygien) och diskriminering av personer med funktionshinder".

För att en sådan motion ska behandlas av en parlamentarisk kommitté i Europarådet och så småningom kunna utmynna i en resolution krävs underskrifter av minst 20 delegater. Den aktuella motionen har skrivits under av 30 personer, så gott som samtliga tillhör Volontes center-högergrupp. Än är det inte säkert att motionen går igenom. I parlamentet finns 636 ledamöter och många har varit både chockade över och kritiska till motionen. Den behandlas just nu i den byrå som bereder besluten i Europarådets parlamentariska församling. Företrädaren för en kvinnorättsorganisation med observatörsstatus i Europarådet säger att syftet må låta bra, men att den underliggande avsikten är att sätta stopp för den fria aborträtten. Detta bland annat genom att det ofödda fostret ges personstatus.

– I många europeiska länder har kvinnor som bär på barn med funktionsnedsättning mycket små valmöjligheter. Ofta saknas en politik som erbjuder tillräckligt socialt, känslomässigt och ekonomiskt stöd, framhåller hen.

För att stärka rättigheterna för personer med den typ av funktionsnedsättningar som motionen avser vore det mer angeläget med en politik som bättre stöder föräldrar till barn med särskilda behov, anser hen. Och i dagsläget finns fem resolutioner som skyddar personer med funktionsnedsättning, utan att begränsa kvinnors rättigheter.

– Tillgång till information och reproduktiv hälsovård är grundläggande mänskliga rättigheter, vilket erkänns av många internationella människorättsfördrag, inklusive konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, säger hen och berättar att de svenska underskrifterna på motionen, som i praktiken kan leda till en inskränkning av aborträtten, har väckt stor förvåning.

En som inte blev förvånad är Socialdemokraternas delegat Carina Hägg. Feministiskt Perspektiv bad henne besvara några frågor efter att hon twittrat om motionen under gårdagen:


Stämmer det att Moderaternas representant skrivit under en anti-abortmotion? Hur kan det komma sig?

– Först, detta är ingen ny för fråga för mig. Moderaten i fråga är Marietta de Pourbaix-Lundin, hon har signerat motion och agerade även förra mandatperioden i Europarådet mot abort, och alliansen har i interna uppgörelser gett en M-plats till Mikael Oscarsson i Kristdemokraterna denna mandatperioden.


Står den svenska regeringen bakom deras agerande?

– Klart alliansen är medvetna och att man medvetet gett abortmotståndarna dessa politiska plattformar. Det är kort beskrivet Vatikanens agenda som följs upp.


Vad innebär det här för Sveriges möjligheter att försvara aborträtten?

– Sverige har ingen samlad röst längre, olika partier och politiker har olika röster. Vi som socialdemokrater jobbar genom S-gruppen här och söker samverkan med parlamentsledamöter här.

– Med allt fler konservativa parlament har det politiska läget förändrats. Europarådet ska stå upp för och bevaka kvinnors rättigheter, men i dag bidrar Sveriges delegation genom alliansens agerande till att underminera kvinnors rättigheter. Kvinnors rättigheter var tydligen lätta att kompromissa bort. Redan förra mandatperioden fick vi som står för rätt till abort inte stöd av Sveriges regering, säger Carina Hägg.

Feministiskt Perspektiv har även kontaktat Moderaterna, som lovat att återkomma snarast med en kommentar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: