– Vi är det enda skyddet de har, säger Eva Gussing angående hoten om nedläggning.

Q-jouren nedläggningshotad

2012-09-28 | Ida Ali padlock 2

INRIKES

Q-jouren, en kvinnojour som riktar sig till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik kan tvingas lägga ner. Stödet de tidigare haft från staten ska nu flyttas över på kommunerna vilket skapar ekonomiska problem.
– Dessa kvinnor kommer bli tvungna att ta in på härbärgen, de har ingen annanstans att ta vägen. Vi är det enda skydd de har, säger verksamhetsansvariga Eva Gussing till Feministiskt Perspektiv.

Q–jouren är den enda kvinnojour i Stockholms län som riktar sig till kvinnor med missbruksproblematik och som är utsatta för våld. Q–jouren har fem platser och inom gruppen kvinnor med missbruksproblematik är så många som 90 procent utsatta för någon typ av våld.

Nu kan jouren alltså tvingas stänga på grund av att det statliga stödet som de tidigare fått ska flyttas över på kommunerna. Stockholms stad vill inte längre vara med att betala då Q–jouren tar emot kvinnor från hela länet.

– Vi har fått ett minskat anslag men det är också speciella pengar som riksdag och regering har anslagit för kvinnofrid, så det är statliga pengar som vi har. Utvecklingsmedel kallas det för och det har vi levt på sen 2008. Men sedan har det successivt gått nedåt och nu är pengarna slut, säger Eva Gussing till P4 radio Stockholm.


Svårare och svårare

Vänsterpartiet har avsatt pengar i sin budget för att bevara och utöka Q-jourens verksamhet. De kräver nu att Stockholms stad skjuter till de pengar som krävs för att hålla igång verksamheten.

– Q-jouren är den enda hjälp som våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har i dag. Om den tvingas lägga ner står de mest utsatta kvinnorna helt utan skydd. Det vore en katastrof, säger Vänsterpartiets ledamot i socialnämnden Inger Stark i ett pressmeddelande.

Eva Gussing känner en enorm oro för utvecklingen vad gäller alla kvinnojourer.

– Vi ser att jourerna får det svårare och svårare att överleva och den grupp som vi har sliter både med sitt beroende och att komma bort från våldsamma män.

Q-jouren arbetar parallellt med missbruks- och våldsproblematik. Eva Gussing berättar att ett vanligt tankefel folk gör är att ”bara kvinnorna slutar knarka så upphör våldet”.

– Så enkelt är det naturligtvis inte. Mäns våld och dess maktstrukturer ser precis likadana ut och drabbar dessa kvinnor på samma sätt som de som inte missbrukar. Den enda skillnaden skulle i så fall vara att här kan våldet vara en aning grövre.


Fruktansvärt

Om Q-jouren tvingas stänga sin verksamhet kommer kvinnorna att förpassas till härbärgen. Då finns också en överhängande risk att de behöver vistas tillsammans med män, vilket Eva Gussing tycker att oroväckande.

– Jag kritiserar inte härbärgenas verksamhet, men vi är speciellt utbildade för att ta hand om just missbruks- och våldsproblematik som rör kvinnor. Vi anser också att man inte ska blanda kvinnor och män, säger hon och fortsätter:

– Ingen skulle någonsin högt säga att en kvinna får skylla sig själv om hon blir utsatt för våld, men när det handlar om gruppen missbrukande kvinnor känns det som att det är just den tanken som råder och det är fruktansvärt.

Den 18 december kommer Socialnämnden att ta sitt beslut om en eventuell subventionering där Stockholms stad förhoppningsvis går in och betalar mellanskillnaden.

– Jag har varit med förut och jag tror ingenting positivt förrän vi sitter med ett papper i vår hand, säger Eva Gussing.


Feministiskt Perspektiv kommer att fortsätta följa upp detta

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20120928 - Carin Holmberg

SUveränt att ni ger besked att ni följer upp detta.! TIll Q-jouren kan jag bara säga att jag hoppas att Staden tar sitt förnuft till fånga!


20120928 - Ida Ali-Lindqvist

Tack för kommentar! Vi ser med stor oro på denna utveckling.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: