Jämställdhet för män utreds

2012-09-28 | FemPers padlock

INRIKES

Läs också:

Dags för en kritik av jämställdhet

Regeringen har beslutat frågor som rör män och jämställdhet ska kartläggas och analyseras. Nu har PM Nilsson, journalist, grundare av debattsajten Newsmill och tidigare chef för Expressens ledarredaktion, utsetts till särskild utredare i frågan.

– Jämställdhetspolitiken har under lång tid fokuserat på kvinnor. Det har varit rätt. Nästa steg är att involvera killar och män. Syftet är att riva alla de hinder och normer som begränsar enskilda människors frihet och möjligheter i livet, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande om utredningen.

Där framgår att regeringen ser ett behov av kunskap om hur ökad jämställdhet när det gäller utbildning och föräldraskap har påverkat mäns livssituation eller hur bristande jämställdhet påverkar män. Till exempel när det gäller att pojkar har sämre betyg än flickor i skolan, att män har lägre sjuklighet men dör tidigare än kvinnor, samt att mäns lägre uttag av föräldradagar påverkar möjligheten att upprätthålla kontakt med barnen efter en skilsmässa.

Därför ska utredaren:

  • beskriva och analysera mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens Sverige och hur den har förändrats under senare år,
  • beskriva och analysera hur män förhåller sig till jämställdhet och hur mäns livsvillkor kan påverkas av bristande jämställdhet,
  • redovisa verksamheter som i dag arbetar med män och jämställdhet och som bedrivs av organisationer, myndigheter med flera som hanterar frågor om pojkar och män, exempelvis killgrupper och pappagrupper,
  • redovisa en översikt över relevant forskning om mäns livssituation, förhållningssätt till jämställdhet och ansvarstagande när det gäller föräldraskap, obetalt hemarbete och anhörigomsorg, och
  • på lämpligt sätt sprida den kunskap som sammanställs och uppmuntra till dialog om de frågor som berörs i uppdraget.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: